zondag 12 december 2021

Zondagsdienst

Locatie: 
 Dorpskerk Olst
Tijdstip: 
 10:00  - 11:00

Bijzonderheid        
    Derde Advent
Uitreiking voorbeeldbrieven Amnesty International
(zie laatste nieuws coronamaatregelen en zie ook Symbolisch bloemschikken)
Voorganger:   Ds. E.S. Klein Kranenburg
Organist:   Wim de Just
Eindcollecte:   Diaconie "Kia Rwanda"
Kindernevendienst/ Oppasdienst   Ja, olv: Blandine Taal en Jan Zijp

terug