zondag 7 november 2021

Zondagsdienst

Locatie: 
 R.K. Willibrord kerk Boskamp
Tijdstip: 
 10:00  - 11:00

Bijzonderheid: Oecumenische dienst
Voorgangers:
 
Diaken F. de Graaf (Goor)
Ds. W. Davelaar (Diepenveen)
M.m.v: Gemengd Koor Boskamp
o.l.v. Maria Ganzeboom
Organist: M. Ganzeboom
Eindcollecte: Werkgroep Oecumene
Kindernevendienst en
Oppasdienst o.l.v.
Blandine Taal en Jan Zijp
 
   

terug