Activiteiten binnen Klein Salland

Activiteiten binnen de Klein Salland kerken (al dan niet in Klein Salland verband):
Olst, Raalte, Wesepe en Wijhe

Snel naar:
 1. Agenda activiteiten (2023-2024)
 2. Klein Salland - Excursie
 3. Klein Salland Wandeling
 4. Stichting Vrienden Nicolaaskerk Wijhe
 5. Kerkdiensten
  - Pinksteren 2024 - Zoogenbrink
  - Twiga
  - Bangladesh

 

1. Agenda activiteiten

(nadere informatie over deze activiteiten wordt via de Kerkwijzer en de website gepubliceerd zodra deze bekend is)

2. Klein Salland - Excursie Zutphen
Op 25 mei gaan we samen op pad naar de mooie hanzestad Zutphen. We brengen een bezoek aan de Walburgiskerk en de Librije.

De Walburgiskerk is een UNESCO monument en wordt gerekend tot de tien mooiste kerken van Nederland. De kerk herbergt vele schatten, waaronder een kaarsenkroon uit 1395, een koperen doopvont uit 1527, een sculptuur van God de Vader, die bijna 500 jaar als fundering gediend heeft en nu weer terug op zijn plek is, en het Henrick Baderorgel uit 1643. Dit orgel wordt gerekend tot de top 5 orgels van ons land.

eeuw, gevestigd in de kerk. Als een van de oudste bibliotheken van Nederland ademt ze de sfeer van eeuwen geleden. Om diefstal te voorkomen, werden boeken aan de ketting gelegd. Daarmee werd de Librije een kettingbibliotheek. Doelstelling was: de mensen voor het “ware” geloof te behouden door hen “goede” boeken te laten lezen.
Na afloop van de excursie drinken we samen een kopje koffie of thee. Eventueel iets erbij is voor eigen kosten. Het wordt vast een heel interessante dag!

Datum & tijd: zaterdag 25 mei om 11.00 uur. Graag uiterlijk 10.45 uur aanwezig zijn.
Locatie: Walburgiskerk, Kerkhof 3 in Zutphen.
Kosten: € 15,00.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 10 mei via de website van de Plaskerk (www.pknraalte.nl) of per e-mail: activiteiten@pknraalte.nl.
Gea Groote Wolthaar

 

3. Klein Salland Wandeling - Wijhe 12 april 2024


Twee keer per jaar houden we de Klein Salland wandeling, telkens in een andere gemeente en dit keer is Wijhe aan de beurt.Op vrijdagochtend 12 april worden we om 08.30 uur welkom geheten in het Langhuus waarna we volop het voorjaar gaan opsnuiven tijdens een wandeling van ongeveer 12 kilometer.
We denken met plezier terug aan de wandeling die we op 10 november hebben gehouden vanuit Olst. De plaatselijke organisatoren Rob Bakker en Wilto Kampinga hadden een prachtige route uitgestippeld. Het was een mooie en gezellige herfstwandeling.
Iedereen is van harte uitgenodigd voor de voorjaarswandeling in Wijhe op 12 april. Loopt u ook mee?
Deelname is kosteloos, wel graag even van te voren aanmelden bij gerrit.visscher.heeten@gmail.com
 


4. Vrienden Nicolaaskerk Wijhe
# Koffieconcerten:
De maandelijkse concerten in de dorpskerk van Wijhe bieden muziekliefhebbers een ruime variatie. Na het jazz-concert in september hoorden we in oktober de historische klanken van het mandoline ensemble.

Concert in Wijhe
Zondag 7 juli - Arwen Ensemble
Het Arwen Ensemble bestaat sinds 2009 en kent een ongebruikelijke bezetting: Mariska van der Vaart speelt dwarsfluit, Karin Vrieling: klarinet en Simone Colicchia: accordeon.
Deze combinatie van instrumenten biedt bijzondere klankkleurmogelijkheden. Na een concert hebben de musici vaak gehoord: ‘wat een bijzondere combinatie’ en ‘wat klinkt dat mooi samen’.
Arwen speelt muziek die uiteenloopt van bekende en onbekende klassieke werken tot hedendaagse composities en volksmuziek. Daar zijn ook werken bij die speciaal voor het ensemble gecomponeerd of gearrangeerd zijn. Bij het concert in Wijhe speelt het ensemble onder meer: Deux Interludes van Jacques Ibert, Preparense van Astor Piazzolla, Córdoba van Isaac Albéniz en Conedzo van Mariska van der Vaart.


Het concert begint om 11.15 uur en de toegang is gratis.
Na afloop van het concert kunt u uw waardering laten blijken met een geldelijke bijdrage.

Zondag 1 september – pianist Daan Oostkamp
Na de zomervakantie start op zondag 1 september het concertprogramma weer in de Nicolaaskerk. Dan komt de begaafde Amsterdamse pianist Daan Oostkamp spelen.
Dit concert begint om 11.15 uur en de toegang is gratis. Ook hier kunt u na afloop uw waardering laten blijken door een geldelijke bijdrage bij de uitgang.# Algemene informatie Stichting Vrienden Nicolaaskerk Wijhe:
Op onze website www.vriendennicolaas vind je de meest actuele informatie.

We hebben bericht gekregen van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten dat de Nicolaaskerk ook voor de jaren 2024 en 2025 erkend wordt als belangrijk podium voor de regio.
Dat biedt ons ruimere mogelijkheden voor die jaren.


 

5. Kerkdiensten

a.  Klein Salland - Pinksterdienst Zoogenbrink
Op Pinksterzondag is er weer een Klein Salland dienst gehouden op de Zoogenbrink.
Een kleine impressie van deze dienst kunt u zien bij het onderdeel "Foto's"
"HARTELIJK DANK aan de eigenaren van Brownies & Downies Deventer (de bewoners van de boerderij op de Zoogenbrink) en hun drie enthousiaste assistenten voor het bakken en gratis ter beschikkingstellen van de 300 overheerlijke brownies en voor hun hulp bij het serveren van de koffie, thee, limonade en de brownies."


b. Collectedoel(en) Klein Salland

b1. Diaconaal project Klein Salland 2024 Twiga dukina: spelend leren in Rwanda.
Jaarlijks wordt door een van de diaconieën binnen Klein Salland een project voorgedragen waaraan dat jaar extra aandacht wordt besteed en waarvoor tijdens de gezamenlijke KS-diensten wordt gecollecteerd. Nadat namens Olst in 2022 de Brotherhood Society centraal stond, was vorig jaar het waterputtenproject in Bangladesh namens Wesepe het doel.

Voor 2024 heeft de diaconie van Wijhe gekozen voor de stichting Twiga dukina Nederland, werkzaam in Rwanda.
De stichting Twiga dukina is in 2023 opgericht om het werk van Gerjanne van Ravenhorst in Rwanda te ondersteunen.


Oud-Wijhenaar Gerjanne van Ravenhorst zet zich, samen met ruim 20 vrijwillige coaches in voor beter onderwijs voor honderden kinderen in Rwanda.
Na een beroepsopleiding voor Soreye wil zij via de methode van Twiga dukina ook les gaan geven. Met deze collecte willen we bijdragen aan de kosten van deze opleiding en de kansen voor kinderen in Rwanda helpen verbeteren.
‘Twiga dukina’ betekent ‘wij leren terwijl wij spelen’


Opbrengst project 2024
Gerjanne wil de opbrengst van de KS-collecten graag bestemmen voor de beroepsopleiding van Soreye, een rolmodel voor veel meisjes. Soreye wil graag haar bachelor-opleiding voor de studie ‘Onderwijs” starten in 2025. Tot die tijd werkt ze samen met Gerjanne in het speelcentrum en de bibliotheek, waar dagelijks veel activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen worden georganiseerd. Onder begeleiding van ruim 20 vrijwillige coaches doen honderden kinderen mee met sport en spel: spelenderwijs leren!
Soreye wil na haar opleiding volgens de methode van Twiga dukina les gaan geven: veel aandacht voor beweging en spel en met liefde voor de kinderen in haar klas.
Dit KS-project 2024 is daarmee niet alleen een flinke steun in de rug voor Soreye, maar daarmee ook voor alle kinderen die straks les van haar krijgen!
Voor de studie 3-jarige studie van Soreye is € 2.000 nodig. Daar willen we als KS-diaconieën graag bij helpen.
 
Gerjanne zal ons gedurende dit jaar regelmatig op de hoogte houden over Twiga dukina.
Meer informatie kunt u al vinden op:
www.stichtingtwigadukina.nl        

b2. Opbrengst diaconaal Klein Salland project 2023 - Waterputten Bangladesh
Klein Salland zorgt voor zeven waterputten voor Bangladesh
In het kader van het samenwerkingsverband Klein Salland stond afgelopen jaar de stichting SLOPB als goed doel op de agenda. Met diverse acties en collectes in alle vier gemeentes is totaal maar liefst  € 4.499,51 euro bijeen gebracht voor waterputten in Bangladesh.
.

Op zondag 28 januari heeft Motalib Weijters, voorzitter van SLOBP, in Wesepe - in het bijzijn van een gezellige groep kerkgangers - de cheque in ontvangst genomen

Motalib is erg dankbaar voor de aandacht die in Klein Salland voor dit project ie geweest.
“Fantastisch dat ik weer ben uitgenodigd om hier aanwezig te zijn. Ruim een jaar geleden benaderde Rini (van Dijkhuizen, red.) mij dat Klein Salland een actie voor ons wilde opzetten. Daar stonden we natuurlijk helemaal voor open en kwamen op het waterproject.
Ik vond de openluchtdienst met Pinksteren op die strobalen schitterend, een prachtige bijeenkomst, net als het benefitediner in het Wapen van Wesepe. Met dit mooie bedrag van bijna
€ 4.500 kunnen wij in Bangladesh heel veel doen. We kunnen er zeven waterputten mee slaan! Die gaan minimaal door 350 mensen gebruikt worden.
Er gaan dus heel veel mensen door jullie giften geholpen worden. Wij zijn een kleine organisatie en doen alles vrijwillig dus al het geld gaat rechtstreeks naar het doel en wordt besteed aan veilig drinkwater.”, verzekert Motalib.

terug