Activiteiten binnen Klein Salland

Activiteiten binnen de Klein Salland kerken (al dan niet in Klein Salland verband):
Olst, Raalte, Wesepe en Wijhe

Snel naar:
 1. Agenda activiteiten (2023-2024)
 2. Lezing Alain Verhey
 3. Klein Salland Wandeling
 4. Stichting Vrienden Nicolaaskerk Wijhe
 5. Kerkdiensten
  - Dialectdienst
  - Twiga
  - Bangladesh

 

1. Agenda activiteiten

(nadere informatie over deze activiteiten wordt via de Kerkwijzer en de website gepubliceerd zodra deze bekend is)

 

  2. Lezing Alain Verhey – Geld en Go€d
Tijd: donderdag 7 maart – 20.00 uur
Locatie: Annahuis in Raalte. Vooraf opgeven via activiteiten@pknraalte.nl

Op donderdag 7 maart 2024 verwelkomen we Alain Verheij in het Annahuis. Alain is theoloog, schrijver en spreker.
In zijn boek Geld en Go€d onderzoekt Alain Verheij hoe mensen met hun geld omgaan, wat geld met ons doet en hoe we de wereld mooier kunnen maken door anders naar geld te kijken.
Als theoloog zoekt hij op een plek die niet iedere moderne lezer verwacht: in eeuwenoude Bijbelverhalen. Soepel loodst Alain Verheij de lezer via Romeinse belastingen en manna langs de toeslagenaffaire en bitcoin.
De tijden zijn dan misschien wel veranderd, de mensen zijn dat niet. Nog altijd hebben we een complexe relatie met ons geld, nog altijd verlangen we naar rust, rechtvaardigheid en vrijheid.


3. Klein Salland Wandeling - Wijhe 12 april 2024


Twee keer per jaar houden we de Klein Salland wandeling, telkens in een andere gemeente en dit keer is Wijhe aan de beurt.Op vrijdagochtend 12 april worden we om 08.30 uur welkom geheten in het Langhuus waarna we volop het voorjaar gaan opsnuiven tijdens een wandeling van ongeveer 12 kilometer.
We denken met plezier terug aan de wandeling die we op 10 november hebben gehouden vanuit Olst. De plaatselijke organisatoren Rob Bakker en Wilto Kampinga hadden een prachtige route uitgestippeld. Het was een mooie en gezellige herfstwandeling.
Iedereen is van harte uitgenodigd voor de voorjaarswandeling in Wijhe op 12 april. Loopt u ook mee?
Deelname is kosteloos, wel graag even van te voren aanmelden bij gerrit.visscher.heeten@gmail.com

 

4. Vrienden Nicolaaskerk Wijhe
# Koffieconcerten:
De maandelijkse concerten in de dorpskerk van Wijhe bieden muziekliefhebbers een ruime variatie. Na het jazz-concert in september hoorden we in oktober de historische klanken van het mandoline ensemble.

Koffieconcert 7 april Ischico Velzel - piano

De Nicolaaskerk in Wijhe staat onder musici bekend als een aantrekkelijk podium voor kamermuziek. De fantastische akoestiek, de mooie vleugel en een fijn publiek maken het aantrekkelijk om hier een concert te geven.
Er komen dan ook regelmatig aanbiedingen binnen om te komen spelen, ook van zeer begaafde musici.
Als organisator van de concerten zijn we trots dat we dit keer de toppianiste Ischico Velzel kunnen aankondigen. En dan nog wel in een koffieconcert dat gratis toegankelijk is.
Ischico Velzel is een jonge pianiste die haar publiek met een vernieuwende blik meeneemt in de wereld van de klassieke muziek. Ze is actief als solopianiste en kamermusicus.

Haar spel wordt geprezen door critici vanwege haar creativiteit, moeiteloze expressie en technische vloeiendheid. Ischico speelt het liefst avontuurlijk pianorepertoire. Ze heeft prijzen gewonnen op het Prinses Christina Concours en het Bender-Petrof Concours. Ischico legt verbindingen tussen klassieke muziek en andere genres en disciplines door te improviseren en regelmatig samen te werken met kunstenaars, theatermakers en dansers.
Op het concertpodium voelt Ischico zich thuis. Ze heeft mogen spelen op internationaal gerenommeerde podia zoals het Muziekgebouw aan ’t IJ (Amsterdam), Paleis Het Loo (Apeldoorn), Casa Battló (Barcelona) en Sloane Square (Londen). Haar optredens waren te horen op NPO Klassiek.
In het koffieconcert van 7 april speelt ze naast werken van Albéniz, Scriabin, Babajanian en Levina ook een tweetal eigen composities.

Het concert wordt georganiseerd door de Vrienden Nicolaaskerk Wijhe www.vriendennicolaas.nl en duurt ongeveer een uur.
Aanvang 11.45 uur, inloop vanaf 11.30 uur. De toegang is vrij.
In de uitgangscollecte kunt u uw waardering laten blijken en daarmee ook komende concerten mogelijk maken.# Algemene informatie Stichting Vrienden Nicolaaskerk Wijhe:
Op onze website www.vriendennicolaas vind je de meest actuele informatie.

We hebben bericht gekregen van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten dat de Nicolaaskerk ook voor de jaren 2024 en 2025 erkend wordt als belangrijk podium voor de regio.
Dat biedt ons ruimere mogelijkheden voor die jaren.

 

5. Kerkdiensten

a.  Dialectdienst op 17 maart Nicolaaskärke in Wieje
Zoals bekend is de maand maart al jarenlang de maand van het dialect. In de hele provincie wordt er aandacht aan besteed. Het helpt mee om het dialect levendig te houden en dat wordt door veel mensen belangrijk geacht. Het is de taal waarin je zo gemakkelijk met elkaar in gesprek kunt zijn!                                       
Ook in de Nicolaaskerk doet de PG Wijhe weer mee!
Op zondagavond 17 maart 2024 houden we weer een dienst in dialect in de Nicolaaskerk in Wijhe. De voorbereidingsgroep is druk bezig met de opzet van de viering en om teksten, liederen en de overweging in het streekdialect te vertalen.
We beginnen om 19.00 uur en het thema is: ‘Kerk wezen in deze tijd’.
De liederen worden muzikaal begeleid door organist Roelof v.d. Berg en ook Maaik Meiberg zal met de trompet z’n uiterste best doen.
De voorbereidingsgroep probeert een mooie viering te organiseren.
Een mooie gelegenheid om elkaar in Klein Salland ook op deze wijze op te zoeken. We hopen op een grote opkomst! Misschien heeft u ook familie, vrienden, kennissen of buren die het leuk vinden? Nodig ze uit!

Namens de voorbereidingsgroep,
Harm Pol


b. Collectedoel(en) Klein Salland

b1. Diaconaal project Klein Salland 2024 Twiga dukina: spelend leren in Rwanda.
Jaarlijks wordt door een van de diaconieën binnen Klein Salland een project voorgedragen waaraan dat jaar extra aandacht wordt besteed en waarvoor tijdens de gezamenlijke KS-diensten wordt gecollecteerd. Nadat namens Olst in 2022 de Brotherhood Society centraal stond, was vorig jaar het waterputtenproject in Bangladesh namens Wesepe het doel.

Voor 2024 heeft de diaconie van Wijhe gekozen voor de stichting Twiga dukina Nederland, werkzaam in Rwanda.
De stichting Twiga dukina is in 2023 opgericht om het werk van Gerjanne van Ravenhorst in Rwanda te ondersteunen.

Gerjanne is geboren en getogen in Wijhe en in 2016 vertrokken naar Rwanda om daar als vrijwilliger, namens Volunteer Service Overseas, kleuterleerkrachten te coachen en op te leiden in ‘spelend leren’.
Eind 2019 eindigde dit vrijwilligerswerk, maar Gerjanne was zo gegrepen door dit mooie en dankbare werk, dat zij in Rwanda is gebleven en het grootste deel van haar tijd besteedt aan dit vrijwilligerswerk in haar woonplaats Shangi, een dorp ver van de hoofdstad.
‘Twiga dukina’ betekent ‘wij leren terwijl wij spelen’

Opbrengst project 2024
Gerjanne wil de opbrengst van de KS-collecten graag bestemmen voor de beroepsopleiding van Soreye, een rolmodel voor veel meisjes. Soreye wil graag haar bachelor-opleiding voor de studie ‘Onderwijs” starten in 2025. Tot die tijd werkt ze samen met Gerjanne in het speelcentrum en de bibliotheek, waar dagelijks veel activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen worden georganiseerd. Onder begeleiding van ruim 20 vrijwillige coaches doen honderden kinderen mee met sport en spel: spelenderwijs leren!
Soreye wil na haar opleiding volgens de methode van Twiga dukina les gaan geven: veel aandacht voor beweging en spel en met liefde voor de kinderen in haar klas.
Dit KS-project 2024 is daarmee niet alleen een flinke steun in de rug voor Soreye, maar daarmee ook voor alle kinderen die straks les van haar krijgen!
Voor de studie 3-jarige studie van Soreye is € 2.000 nodig. Daar willen we als KS-diaconieën graag bij helpen.
 
Gerjanne zal ons gedurende dit jaar regelmatig op de hoogte houden over Twiga dukina.
Meer informatie kunt u al vinden op:
www.stichtingtwigadukina.nl        

b2. Opbrengst diaconaal Klein Salland project 2023 - Waterputten Bangladesh
Klein Salland zorgt voor zeven waterputten voor Bangladesh
In het kader van het samenwerkingsverband Klein Salland stond afgelopen jaar de stichting SLOPB als goed doel op de agenda. Met diverse acties en collectes in alle vier gemeentes is totaal maar liefst  € 4.499,51 euro bijeen gebracht voor waterputten in Bangladesh.
.

Op zondag 28 januari heeft Motalib Weijters, voorzitter van SLOBP, in Wesepe - in het bijzijn van een gezellige groep kerkgangers - de cheque in ontvangst genomen

Motalib is erg dankbaar voor de aandacht die in Klein Salland voor dit project ie geweest.
“Fantastisch dat ik weer ben uitgenodigd om hier aanwezig te zijn. Ruim een jaar geleden benaderde Rini (van Dijkhuizen, red.) mij dat Klein Salland een actie voor ons wilde opzetten. Daar stonden we natuurlijk helemaal voor open en kwamen op het waterproject.
Ik vond de openluchtdienst met Pinksteren op die strobalen schitterend, een prachtige bijeenkomst, net als het benefitediner in het Wapen van Wesepe. Met dit mooie bedrag van bijna
€ 4.500 kunnen wij in Bangladesh heel veel doen. We kunnen er zeven waterputten mee slaan! Die gaan minimaal door 350 mensen gebruikt worden.
Er gaan dus heel veel mensen door jullie giften geholpen worden. Wij zijn een kleine organisatie en doen alles vrijwillig dus al het geld gaat rechtstreeks naar het doel en wordt besteed aan veilig drinkwater.”, verzekert Motalib.

terug