zondag 8 januari 2023

Afscheidsdienst Ds. H.J. Damstra

Datum: 
 zondag 8 januari 2023
Tijdstip: 
 10:00  - 11:00
Locatie: 
 Kerk Wesepe

Bijzonderheid:   Afscheidsdienst (1)
Voorganger:   Ds. H.J. Damstra
Organist:   C. Ovinge-Best
Eindcollecte:   Onderhoudsfonds De Bastiaan
Kindernevendienst/
Oppasdienst
  "Komt u naar de kerk met kinderen of kleinkinderen en wilt u graag van de Kindernevendienst of Oppasdienst gebruik maken, neemt u gerust contact met ons!  Blandine Taal (06-30292520) en Jan Zijp (06-41237832)"
Koffiedrinken    In de Beukenoot na de kerkdienst
     

(1) Afscheidsdienst ds. Damstra
Op zondag 8 januari nemen we afscheid van onze predikant Henk Jan Damstra. De afscheidsdienst zal gezamenlijk met de PG Wesepe gehouden worden in Wesepe. Na de dienst is er voor alle gemeenteleden uit Olst en Wesepe gelegenheid om afscheid te nemen in de Beukenoot, het gebouw naast de kerk in Wesepe. U wordt van harte uitgenodigd bij deze dienst aanwezig te zijn!
Mocht u niet op eigen gelegenheid kunnen komen, meldt u dan bij Evelien Schrijver, uiterlijk op woensdag 4 januari, dan kijken we naar mogelijkheden om mee te rijden met andere gemeenteleden.
Mocht u een auto hebben en gemeenteleden mee kunnen en willen nemen naar Wesepe, meldt u dan ook uiterlijk 4 januari bij Evelien Schrijver, dan kan op basis hiervan een planning worden gemaakt.

Evelien Schrijver - Scriba

terug