zondag 28 november 2021

Zondagsdienst

Locatie: 
 Dorpskerk Olst
Tijdstip: 
 10:00  - 11:00

Bijzonderheid: Eerste Advent (zie ook Symbolisch bloemschikken)
Voorganger: Ds. W. Kaljouw (Nijverdal)
Organist: Wim de Just
Eindcollecte: Plaatselijk Jeugdwerk
  Geen Kindernevendienst en Oppasdienst

terug