donderdag 20 januari 2022

"Gelukkig de mens die...."

Locatie: 
 De Bastiaan
Tijdstip: 
 19:45  - 21:15
Prijs: 
 Vrij

Muziekliefhebbers opgelet!
Een bijzondere luisteravond:
Gelukkig de mens die …

Een activiteit van de V&T commissie van de Protestantse Kerk te Olst & Roel Smit donderdag 20 januari van 19.45 tot 21.15 in de Bastiaan. Inloop met koffie v.a. 19.30, de entree is gratis maar u moet wel reserveren, zie hieronder.

U kent ze wel: de acht zaligsprekingen waarmee Jezus zijn Bergrede begint. Te vinden in Mattheüs 5, 3 t/m 10.  De evangelist hanteert een fraaie opbouw, per zaligspreking twee regels die telkens met een vast woord beginnen: Gelukkig...,want…. Mooie taal om te beluisteren, woorden van Jezus die vol belofte zijn!

Dat moet ook de Franse componist César Franck (1822 – 1890) gedacht hebben, onder de indruk als hij was van dit bijbelfragment. Jezus’ woorden vormden een schril contrast met de politieke en sociale ontwikkelingen in het Frankrijk van 1870 en daarna. Velen sneuvelden in de Frans-Pruisische oorlog en het aansluitend vormen van een regering verliep vol spanning tussen de Katholieke Kerk en het opkomende Republikeinse regime.

Vanuit zijn vrome gelovige levenshouding begon hij in 1869 te werken aan zijn grote oratorium Les Béatitudes (De Zaligsprekingen), waarbij hij goed gebruik kon maken van het gedicht dat Joséphine Colomb had gemaakt bij dit Bijbelgedeelte. Hij zou er tien jaar mee bezig blijven en daarmee zijn grootste en belangrijkste werk tot stand brengen!

Daarbij volgt de componist de opzet van de dichteres: iedere zaligspreking wordt voorafgegaan door een beschrijving van (negatieve) wereldse belangen (gezongen door een ‘aards koor’), waarna de letterlijke woorden van Jezus volgen zoals het Mattheüsevangelie die geeft. Die woorden vinden bijval van een ‘hemels koor’. Zo ontstaat een muziekwerk van ongeveer 2 uur.

Onze dorpsgenoot Roel Smit zal ons met dit werk laten kennis maken. Hij zal veel fragmenten laten horen en daarbij als een gids duidelijk maken wat in die fragmenten te horen is. César Franck werd 200 jaar geleden geboren. Hij is niet super bekend bij het grote publiek. Dat hij beter verdient kunt u bij deze luisteravond ervaren!
Roel Smit heeft sinds 2017 zijn muziekpracticum aan de Jan Schamhartstraat in Olst. Hij geeft daar cursussen over allerlei muzikale onderwerpen. Degenen die er iets van hebben meegemaakt weten hoe boeiend en informatief hij kan vertellen bij muziek. Daarnaast is Smit beiaardier en organist van beroep.

Aanmelden bij Blandine Taal het liefst via de mail, mussettaal@kpnmail.nl
U kunt ook bellen/een sms sturen naar 06-30292520

NB:  We houden de ontwikkelingen rondom corona in de gaten maar hebben goede hoop dat bovenstaande activiteit binnen onze gemeente veilig kan worden georganiseerd. Eventueel wijken we uit naar de Dorpskerk voor meer ruimte p.p.

 

terug