zondag 1 mei 2022

Zondagsdienst 09:30 uur!

Locatie: 
 Dorpskerk Olst
Tijdstip: 
 09:30  - 10:30

Bijzonderheid:    
Voorganger:   Mevr. ds. H. de Graaf (Heerde)
Organist:   Wim de Just
Eindcollecte:   Diaconie: Leprafonds
Kindernevendienst/
Oppasdienst
  Nee
 
Koffiedrinken    In de Bastiaan na de kerkdienst

terug