zondag 16 oktober 2022

Zondagsdienst 10:00 uur!

Datum: 
 zondag 16 oktober 2022
Tijdstip: 
 10:00  - 11:00
Locatie: 
 Dorpskerk Olst

 

Bijzonderheid:    
Voorganger:   Ds. H.J. Damstra
Organist:   W. de Just
Eindcollecte:   Pastoraal Diaconaal Centrum "De Herberg" in Oosterbeek (1)
Kindernevendienst/
Oppasdienst
  "Komt u naar de kerk met kinderen of kleinkinderen en wilt u graag van de Kindernevendienst of Oppasdienst gebruik maken, neemt u gerust contact met ons!  Blandine Taal (06-30292520) en Jan Zijp (06-41237832)"
Koffiedrinken    In de Bastiaan na de kerkdienst
     

(1) Pastoraal Diaconaal Centrum "De Herberg" in Oosterbeek
Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft.
Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. Dit huis (op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek) wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, Bijbelbespre-kingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De Herberg doet haar werk vanuit de gereformeerde traditie. De gasten zijn afkomstig uit de breedte van christelijk Nederland. Ook voor dit doel is uw bijdrage van harte welkom.
 

terug