vrijdag 7 april 2023

Goede Vrijdag 19:30 uur - Dorpskerk!

Datum: 
 vrijdag 7 april 2023
Tijdstip: 
 19:30  - 20:30
Locatie: 
 Dorpskerk Olst

 

Bijzonderheid:   Goede Vrijdag 
Voorganger:   Ds. H. Nekeman - Olst
Organist:   M. van Rossum
Eindcollecte:   -
Kindernevendienst/
Oppasdienst
  "Komt u naar de kerk met kinderen of kleinkinderen en wilt u graag van de Kindernevendienst of Oppasdienst gebruik maken, neemt u gerust contact met ons!  Blandine Taal (06-30292520) en Jan Zijp (06-41237832)"
Koffiedrinken    -
    Op Goede Vrijdag gaat de dienst verder en begint in stilte. Er is een algeheel gevoel van ‘we kunnen de slaap niet vatten uit ontsteltenis over wat er gebeurd is’. Naast de breed opgezette voorbeden, horen we uit het Johannesevangelie van de weg van Jezus’ kruisiging, zijn lijden en zijn sterven. Bij dit alles houden wij de Paaskaars brandende. Het Licht dat niet dooft. Na een kruismeditatie in de vorm van een lied, horen we het beklag Gods en zingen we “Nu valt de nacht.” De dienst eindigt in stilte.

terug