Appostel

Tijdens de introductie van Appostel in 2021 heb ik u enkele keren geïnformeerd over het gebruik van deze app. Inmiddels hebben we 39 gebruikers van de app.
Voor degenen die nog twijfelen benoem ik hier nogmaals enkele voordelen van deze app:

  • U kunt bijdragen aan de collecte via uw smartphone of tablet. U hoeft dus geen kleingeld of collectemunten in huis te halen
  • U kunt ook bijdragen aan een collecte als u tijdens de dienst niet in de kerk bent of de dienst via https://kerkdienstgemist.nl volgt (of later)
  • U kunt uw bijdrage doen 2 dagen voorafgaand aan de dienst tot 14 dagen er na
  • U kunt er in de app voor kiezen direct via Ideal uw bijdrage te doen of u koopt via de app een ‘Tegoed’ van waaruit u uw bijdragen doet. Een Tegoed is verge-lijkbaar met het aanschaffen van collec-temunten, maar dan digitaal en u hoeft er de deur niet voor uit.

Door het gebruik van digitale middelen, zoals Appostel, verlichten we het werk van het College van Kerkrentmeesters.

Bovendien bepaalt u zelf welke persoonlijke informatie u wel en welke u niet wilt delen binnen de app. Mocht u er nog niet helemaal uitkomen of andere vragen hebben over het gebruik van Appostel kunt u het contactformulier in de webshop gebruiken of contact opnemen met Rita Frijns of Jibbe Poppen.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Jibbe Poppen, penningmeester

Gebruik van de app
Voor het downloaden van de app heeft u een smartphone of tablet nodig. U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android). U kunt de app downloaden en koppelen aan de Protestantse gemeente te Olst en zo digitaal aan de collecte deelnemen.
Alle privacygevoelige informatie in Appostel is alleen inzichtelijk voor de mensen uit uw gemeente. U bepaalt bovendien zelf welke informatie u wel en niet wilt delen binnen de app. Hiermee voldoet Appostel aan de AVG.
Voor het downloaden van de handleiding klik hier .

*) Bijdragen overmaken via bankoverschrijving
De vertrouwde manier van bijdragen via een bankoverschrijving blijft gewoon mogelijk. U kunt uw bijdragen bijvoorbeeld in 1  keer voor de gehele maand overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. 

De 1e collecte is, zoals gebruikelijk voor de diaconie, het sociale werk van de Kerk.
Deze collecte kunt u overmaken op het rekeningnummer van de diaconie:
NL50 RABO 0146 2601 20 t.n.v. Diaconie Olst. 

De 2e collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk.
Deze collecte kunt u overmaken op het rekeningnummer van de Protestantse Gemeente Olst: NL19 RABO 0373 7093 82 t.n.v. Protestantse Gemeente Olst.

De eindcollecte kunt u overmaken op het rekeningnummer van de Protestantse Gemeente Olst: NL19 RABO 0373 7093 82 met vermelding van datum en doel van de collecte.
 
Voor alle 3 collectes geldt dat u eventueel gebruik kunt maken van uw collectemunten. Deze kunt u in een envelop bij één van de ouderlingen of diakenen in de brievenbus doen. Op de envelop dan graag vermelden waarvoor de munten zijn bestemd.

terug