Appostel

De Protestantse gemeente te Olst  is gestart met een pilot digitaal collecteren. Dat betekent dat u uw collectebijdrage met uw smartphone of tablet kunt betalen. De vertrouwde manier van bijdragen via een bankoverschrijving blijft gewoon mogelijk*). De app is dus een aanvulling op de bestaande mogelijkheden voor het regelen van uw financiële kerkzaken.
Het voordeel is dat u ook kunt bijdragen aan de collecte terwijl u niet bij de dienst in het kerkgebouw aanwezig bent, maar de dienst bijvoorbeeld via KerkTV volgt. Ook kunt u bijdragen na afloop van de dienst als u deze gemist heeft. Gewoon thuis of waar u ook bent.
In den lande zijn verschillende systemen voor digitaal collecteren beschikbaar. Binnen Klein Salland verband hebben we de keuze gemaakt voor een pilot met de app ‘Appostel’. Via deze app kunt u op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld digitaal giften doen voor de diaconie en de kerk, maar ook eenvoudig collectemunten bestellen. 
We zullen Appostel in het begin alleen inzetten om digitaal te collecteren. Dit kunnen we in de toekomst uitbreiden met andere financiële zaken zoals de Actie Kerkbalans.
Voor het downloaden van de app heeft u een smartphone of tablet nodig. U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android). U kunt de app downloaden en koppelen aan de Protestantse gemeente te Olst en zo digitaal aan de collecte deelnemen.
Alle privacygevoelige informatie in Appostel is alleen inzichtelijk voor de mensen uit uw gemeente. U bepaalt bovendien zelf welke informatie u wel en niet wilt delen binnen de app. Hiermee voldoet Appostel aan de AVG.
Voor het downloaden van de handleiding klik hier .

*) Bijdragen overmaken via bankoverschrijving
De vertrouwde manier van bijdragen via een bankoverschrijving blijft gewoon mogelijk. U kunt uw bijdragen bijvoorbeeld in 1  keer voor de gehele maand overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. 

De 1e collecte is, zoals gebruikelijk voor de diaconie, het sociale werk van de Kerk.
Deze collecte kunt u overmaken op het rekeningnummer van de diaconie:
NL50 RABO 0146 2601 20 t.n.v. Diaconie Olst. 

De 2e collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk.
Deze collecte kunt u overmaken op het rekeningnummer van de Protestantse Gemeente Olst: NL19 RABO 0373 7093 82 t.n.v. Protestantse Gemeente Olst.

De eindcollecte kunt u overmaken op het rekeningnummer van de Protestantse Gemeente Olst: NL19 RABO 0373 7093 82 met vermelding van datum en doel van de collecte.
 
Voor alle 3 collectes geldt dat u eventueel gebruik kunt maken van uw collectemunten. Deze kunt u in een envelop bij één van de ouderlingen of diakenen in de brievenbus doen. Op de envelop dan graag vermelden waarvoor de munten zijn bestemd.
 

terug