Bankrekening Nummers

Protestantse Gemeente Olst: NL 19 RABO 0373 7093 82 
(voor bijdrage Kerkbalans, bijdrage Solidariteitskas, bijdrage Jeugd, Abonnement Kerkwijzer en Giften)

Diaconie en ZWO: NL 50 RABO 0146 2601 20
terug