Behoeftepeiling 2022

Rond de ‘Gezellig Samen Borrel’ op 15 mei is er middels een vragenlijst een behoeftepeiling gedaan ten aanzien van: “doen we als gemeente nog wat we willen of zijn er andere behoeften”
We hebben 11 ingevulde vragenlijsten ontvangen. De centrale vraag was ‘waar loopt u warm voor? Hier kon iets bestaands of iets nieuws genoemd worden.
 1. Bezinning
  Naast de al bestaande diensten is er ook een behoefte aan:
 • Andersoortige diensten. Viering waarin het onderwerp de vorm bepaalt, met aandacht voor elkaar. Bijvoorbeeld een interactieve themadienst met een maatschappelijk onderwerp.
 • Aandacht voor kunst. Muziek wordt meerdere keren genoemd.
 • Kringen rondom thema’s. Bijvoorbeeld rondom klimaat, actuele onderwerpen, kunst, zingeving. Het samen eten als plek binnen bezinningsmomenten.
 • Meditatiemomenten. Waarin we de vragen vragen kunnen laten.
 1. Maatschappelijk – sociaal
  Naast de al bestaande activiteiten is er behoefte aan:
 • De sociale functie van de kerk wordt meerdere keren genoemd, kerk zijn in het dorp. Aansluiten bij al bestaande activiteiten in het dorp (bijvoorbeeld soepcafe) en bij nieuwe activiteiten het dorp meer betrekken (bijvoorbeeld de schrijfactie voor Amnesty voor heel het dorp openstellen). Positieve reactie op de actie “Olst Wijhe geeft warmte”(energieproject)
 • Meerdere keren wordt de behoefte aan activiteiten op het gebied van duurzaamheid genoemd in de vorm van een groene kerk zijn www.groenekerken.nl
 1. Verbinding
  Naast de al bestaande activiteiten als koffiedrinken is er behoefte aan:
 • Ontmoetingen in ook andere vormen zoals een zondagmiddag borrel, walking-dinner, workshop, vrouwendag rondom een thema. Activiteiten voor jongeren. Samen eten.
 • Verbinding met het dorp middels bijvoorbeeld eten, koken voor kwetsbare groepen. Eventueel weer in samenwerking met al bestaande activiteiten in het dorp.
 1. Algemene opmerkingen
 • Nieuwe initiatieven worden gewaardeerd, evenals het werk van een ieder die een steentje bijdraagt aan het gezamenlijk kerk zijn in welke vorm dan ook.

De uitkomst wordt in de kerkenraad besproken en er zal gekeken worden welke behoeften door al bestaande werkgroepen opgepakt kunnen worden of dat hier op een andere manier invulling aan gegeven kan worden. Mocht u de vragenlijst niet in hebben kunnen vullen maar wilt u wel iets kwijt op dit gebied aarzel dan niet op dit alsnog aan te geven door een mailtje te sturen naar scriba@pkn-olst.nl.
Wilt u iets betekenen in het worden van een Groene Kerk aarzel dan niet om een mailtje te sturen naar inelies@yahoo.com.
 
terug