Adres en Contact

Protestantse Gemeente Olst

Bezoekadres:
Dorpskerk, Kerkplein Olst
Gebouw De Bastiaan
Kerkplein 3 Olst
Tel. 0570 – 562008

Postadres:
Postbus 8
8120 AA Olst

Voorganger:
Per januari 2023 vacant

Scriba:
Evelien Schrijver
Tel. 06 – 27178443
Email: scriba@pkn-olst.nl

Contactpersonen nieuw ingekomenen:
Mevr. Adé Klein Kranenburg, tel. 06-20334848, e-mail: adevandernagel@hotmail.com
Mevr. Heleen Stronks, tel.  0570-565801, e-mail heleen.stronks@gmail.com

Website:
email: beheer@pkn-olst.nl

Kerktaxi:
Mevr. Blandine Taal tel. 06-3029 2520


 
terug