Gedenken

Levens- en gedachtenishoek
In de kerk is een levens- en gedachtenishoek gemaakt. Die is aan uw rechterkant te zien bij het binnenkomen in de kerk. 
Op een tafel in deze gedachtenishoek liggen drie boeken. In één staat opgeschreven wie er wanneer gedoopt zijn, in één worden de namen genoemd van wie belijdenis hebben gedaan, en in het derde boek staan de namen van overleden gemeenteleden. 
Wanneer op zondag een mededeling van overlijden wordt gedaan, ligt dit boek met de namen van gestorvenen opengeslagen vóór in de kerk. Na een moment van stilte wordt het boek weer op de tafel achterin de kerk gelegd. 
Aan de muur in de gedachtenishoek hangt het levensschilderij met de naam ‘Alles heeft zijn tijd’. In dit schilderij zijn veel thema’s uit het leven en de bijbel verwerkt. Dit schilderij is door Wilto Kampinga gemaakt. Wilto schrijft zelf over zijn schilderij:

Schilderij “Alles heeft zijn tijd”Tijd is de 4de dimensie en we beleven dat op verschillende manieren in het hier en nu, in het verleden (onze herinneringen, de geschiedenis en onderzoek erna, het doorgegeven van verhalen en geschriften) en de toekomst (voornemens, anticiperen op dingen die kunnen/gaan gebeuren, hoop, na de dood, het nageslacht).

Om tijd te verbeelden op een plat vlak van een schilderij heb ik eerst ideeën door middel van echte foto's uit kranten, reisgids, liturgie/kerkwijzer, eigen foto's, ansichtkaarten verzameld en daar een keuze uit gemaakt. En internet als aanvulling.

Het schilderij is gemaakt op een paneel en bevat 2 helften: links is het Oude Oosten (geeltinten, als een verlicht "theater") met de Jordaan en rechts de moderne tijd aan de IJssel met de skyline van Olst.

Welke tijd wordt uitgebeeld:
De dag (nacht, ochtendgloren, zon door de wolken en door de schaduwen op de gezichten de zon einde van de middag). De 4 jaargetijden in de "levensboom". (Genesis 2, Openbaring 22).
De 33 jaar levenscyclus van Jezus (begin van onze jaartelling), met Jezus als "opgestane heer" met brood en wijn in zijn handen, deels doorschijnend. Geboorte: Mattheus, Lucas, Doop: Marcus en Johannes,3 kruizen en open graf. Geaccentueerd door "jakobsladders"(Gen 28).                                  
En de Heilige Geest als "duif" (groot geschilderd en meest op de voorgrond) door Johannes de Doper zo gezien bij de doop van Jezus en als de "wind" rechts (Handelingen 2)                                                      
Alfa en omega (begin en einde): gouden letters op de mantel van Jezus. (Johannes 1, Openbaring 21)
De geschiedenis: Het land Israel ingeklemd in het Westen door de Middellandse zee, in het Oosten de Arabische woestijn en in het Noorden de landen aan de Eufraat en de Tigris en in het Zuiden Egypte.
De "stenen getuigen": de muur van Jeruzalem en erachter de piramiden en de woestijn en berg.
De verschillende grote rijken: Babylonische, Perzische, Hellenistische (Alexander de Grote, het Akropolis complex te Athene verbeeld), het Romeinse rijk (resten van romeinse tempel en pilaren verbeeld). Overgaand in de westerse geschiedenis: verbeeld zijn: Mont-Saint-Michel en een militair kasteel met een stad in brand (oorlogen), erboven de regenboog als teken van hoop van God aan alle mensen en alle wezens (Noach, Genesis 9) en een regenbui als brandblusser.
De Tweede Wereldoorlog (IJsselbrug/tank en parachute) en de huidige crisis (vluchtelingen in rubberboot aan land komend). Het Capitool (parlementsgebouw) vertegenwoordigt het nieuwe Amerikaanse "Rome" als wereldmacht.
Een mensenleven: geboorte tot het overlijden (rechterzijde).
Lichtjaren: de aarde onze blauwe planeet met fragiele dampkring gezien door de eerste astronauten ("earthrise"), het melkstelsel, de sterren/heelal: linksboven.
Imaginair van ons: het nieuwe Jeruzalem met 12 poorten (Openbaring 21/22): stad van goud doorzichtig als glas: rechtsboven.
 
Symboliek:
Jozef houdt zijn hand beschermend boven baby Jezus: hij nam direct verantwoordelijkheid voor zijn gezin en vluchtte voor Herodes naar Egypte. In de stal waren "dieren”. De ezel als vervoersmiddel, de rood bonte koe als symbool van voedsel en rijkdom, de zebra: "denk niet wit en niet zwart, maar met de kleuren van je hart”, liedtekst van Frank Boeijen en verbeeldt het tweede gebod van Jezus.
De rivier, water: leven, welvaart, reiniging, doop.
Rond om Jezus: beginnend onder: "vrolijke kinderen", de dijk "opklimmende (letterlijk/figuurlijk) vrouw"," jongen, die er niet bij hoort", een "kankerpatiënt", een zittende "benauwde man" met pilsje en sigaret naast hem ("verslavingsziekten"), een "man in rolstoel" (de "oude dag, die de mobiliteit beperkt"), theeplukster("eerlijke handel") , een "gevangen man", een "straatjongen" uit Zuid Amerika, 2x "treurende Afrikaanse dames" (Afrika een veel geteisterd maar prachtig  continent), een "moeder, die haar kinderen troost", een "begrafenisondernemer" en er boven de "kistdragers". Moderne beelden, die ook refereren aan de "Bergrede” (Mattheus 5) en "want ik had honger en ..., ik was ziek en jullie bezochten mij..."(Mattheus 25: 35).
Belangrijke emotionele momenten in een mensenleven: geboorte, trouwen en overlijden.
Einstein en de dominee: wetenschap en geloof naast elkaar. Elkaar aanvullend en niet bestrijdend.
Op de bank zit een gezin rond een boek (kinderbijbel): "het verhaal doorvertellen".
De jongeren: Op de bank zit een artieste met gitaar als "popidool" en rechtsboven een voetbalspeler van Ajax, die de gele kaart krijgt (“niet weer in de fout gaan, anders lig je eruit").
De wegenbouwer in het geel: symbool van ons bouwende en werkzame leven.
De beroepsviolist: "erbarme dich mein Gott"(Bach) en "Vivaldi, de 4 jaargetijden"
3 oudere dames aan tafel die worden bediend door een serveerster: "genieten van de oude dag".
De felle kleuren passen bij de glas in loodramen van Zandvliet (1957) in het Koor van de kerk.
 
Olst, 11-09-2016 
W.U. Kampinga
www.wiltokampinga.nl
 
terug