Periodieke giften

Als u regelmatig geld geeft aan de kerk of een ander goed doel, kan het voor u aantrekkelijk zijn om dit door middel van periodieke giften te doen. Het voordeel van deze giften is dat 
ze bij de belastingaangifte volledig aftrekbaar zijn. Wel is het van belang dat u voor een periode van minimaal vijf jaar elk jaar een even groot bedrag schenkt. U kunt daarbij aangeven voor welk doel u uw geld bestemt, bijvoorbeeld voor de actie Kerkbalans, voor het jeugdwerk, voor het orgelfonds, enzovoort. 

De jaarlijkse schenking moet in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. U kunt deze opvragen bij Rita Frijns, telefoon 0570-565125, mailadres: kerkrentmeesters@pkn-olst.nl.
Voor vragen kunt u bij haar terecht.
terug