zaterdag 8 april 2023

Paaswake 20:30 uur - Dorpskerk!

Datum: 
 zaterdag 8 april 2023
Tijdstip: 
 20:30  - 21:30
Locatie: 
 Dorpskerk Olst

 

Bijzonderheid:   Stille Zaterdag - Paaswake
Voorganger:   Ds. H. Nekeman - Olst
Organist:   M. van Rossum
Eindcollecte:   -
Kindernevendienst/
Oppasdienst
  "Komt u naar de kerk met kinderen of kleinkinderen en wilt u graag van de Kindernevendienst of Oppasdienst gebruik maken, neemt u gerust contact met ons!  Blandine Taal (06-30292520) en Jan Zijp (06-41237832)"
Koffiedrinken    -
    Op Stille Zaterdag wordt het stil in de hemelen. In de avond van Stille Zaterdag begint om 20.30 uur de Paaswake met het binnendragen van de nieuwe Paaskaars. Er volgen een reeks lezingen, onder andere over de schepping, de uittocht, het verbond en de voleinding met als afsluiting het lied: “De steppe zal bloeien”. Dan volgt de doopgedachtenis, waarbij we elkaar de gelegenheid geven om onze eigen doop te gedenken. Daarbij is er de gelegenheid om met het water van het doopvont een kruisteken op het voorhoofd te maken. Aansluitend op het Paasevangelie is de viering van een lopend Avondmaal en we gaan uiteen met de Zegen van de Heer.

terug