Het Koor

Het koor is veel smaller en lager dan het schip van de kerk. Aan de noordkant bevindt zich de consistoriekamer, van waaruit de dienstdoende predikant en de kerkenraad zich elke zondagmorgen naar de ingang van de kerk begeven.
Aan de zuidzijde bevindt zich een aanbouwsel, dat vroeger misschien een grafkapel is geweest. Dat aanbouwsel heeft een gemetselde omlijsting met een opschrift. Daarin wordt hulde bewezen aan de adellijke families Van Haere en Averbergen, als blijk van waardering voor de verdiensten voor kerk en gemeente.
terug