Algemeen - Hulp

Heeft u hulp nodig op welk gebied dan ook, weet dan dat er mensen zijn die voor u klaarstaan.
Dat kan een goede bekende zijn of iemand waar u toevallig mee in contact komt.
In elk geval mag u weten dat er ook mensen vanuit de kerk voor u klaar staan voor een gesprek, een luisterend oor of praktische hulp. 


Waar kunt u aan denken:
- Aarzelt u vooral niet om te vragen om contact met uw pastoraal bezoeker, predikant of ouderling. Zie contacten.

De Inloopochtend:
Elke maandagochtend vanaf 10:00 in de Bastiaan, waar een ieder van harte welkom is.
De inloopochtend staat inmiddels ook vermeld op 
https://www.legerdesheils.nl/warmekamers.
- “Olst-Wijhe geeft warmte”: hier is nog een bescheiden bedrag beschikbaar voor mensen die de hoge energierekening niet kunnen betalen; mailt u naar: olstwijhegeeftwarmte@gmail.com
Mede door initiatief van onze eigen diaconie is deze actie opgepakt en wordt dit uitgevoerd.

Mr. Geertshuis - Deventer
U kunt als inwoner van Olst ook terecht bij het Meester Geertshuis, Assenstraat 20 in Deventer, met onder andere een open spreekuur, iedere woensdagmorgen van 10 – 12 uur. U kunt hier terecht voor ondersteuning bij problemen op het gebied van huisvesting en inkomsten, en bij problemen in het contact met instanties. Als u het prettig vindt kan er iemand vanuit de kerk met u mee. 
Website:
https://www.meestergeertshuis.nl

Stichting Present
Kijk ook eens bij de acties van Stichting Present 
https://stichtingpresent.nl/deventer/ waar mensen voor elkaar klaar staan op allerlei gebied. Ook vanuit Olst zijn we zo nu en dan betrokken bij deze acties. Laat het weten als u een vraag hebt voor Stichting Present aan één van de ouderlingen of medewerkers van de diaconie (Zie contacten) of als u hier actief in mee wilt doen.

Heleen Stronks - Ouderling

 
terug