Jeugd - programma

Als kerk streven we ernaar om niet alleen voor volwassenen activiteiten te organiseren, maar ook voor kinderen en jongeren. 
Onze kerkelijk jeugdwerker (i.o.) Rini van Dijkhuizen heeft de volgende plannen voor de verschillende leeftijdsgroepen. 
Mochten jullie meer willen weten over onderstaande plannen dan kun je contact opnemen met Rini (r.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl of via 06-30618049)

Leeftijd 4 - 12 jaar
Eind mei of begin juni komt er een kinder- en jongerenmiddag voor de bassischoolleeftijd (4-12 jaar).
Houd daarvoor de pagina in de Kerkwijzer of deze pagina op de website in de gaten!

Leeftijd 6-10 jaar: Kidsclub
Na de zomervakantie hoop ik op 1 keer per maand een kidsclub: een leuke spellenmiddag voor kinderen van 6 tot 10 jaar naar aanleiding van een (Bijbel)verhaal.

Leeftijd 10-14 jaar: De Basics 
Basics is een gezellig samenzijn, voor jongeren van 10-14 jaar onder begeleiding van onze jeugdwerker. Het doel is het bieden van een veilige plek, een basis voor contact met en tussen de jongeren. Jongeren uit de groepen 7 en 8 van Mijn Plein en Opwaardz worden via school uitgenodigd. Vrienden en vriendinnen mogen mee. 
De Basics is weer gestart! We hebben online kennisgemaakt en afscheid genomen van Jasper en Rebecca die er helaas mee moesten stoppen. Op zondagmiddag 6 maart gaan we elkaar echt ontmoeten. Daar heb ik (Rini) veel zin in!
Voor De Basics is nu het volgende gepland:
Datum Tijd Bijzonderheid
Zondag 6 maart 2022 14:30 - 16:00  
Vrijdag 25 maart 2022 19:00 - 20:30  
Zondag 10 april 2022 14:30 - 16:00  
Zaterdag 23 april 2022 18:00 - 21:00 Eten en film
Zondag 15 mei 2022 14:30 - 16:00  
Zaterdag 11 juni 2022   Kinder-/jeugd-/gezinsmiddag
(Meer informatie volgt nog)
Vrijdag 17 juni 2022 17:30 - 20:00 Afsluiting met eten

Klein Salland
In de Klein Salland gemeenten zijn in totaal twee jeugdwerkers aangesteld. Behalve de vaste groepen per gemeente organiseren de jeugdwerkers speciale activiteiten voor de diverse leeftijden en doelgroepen. Dit gebeurt steeds meer in samenwerking met andere Klein Salland gemeenten. 
Ook tijdens de Klein Salland Kerkendag is er aandacht voor het betrekken van de jeugd. Dat kan zijn als deelnemer, maar ook in de voorbereiding en uitvoering van het programma op de dag zelf (jongeren als vrijwilliger).
  • Nacht zonder dak
In september wordt er door Klein Salland PKN voor de 12+ jeugd een "nacht zonder dak" georganiseerd. We slapen dan buiten, in Wijhe bij het Langhuus in een kartonnen doos en laten ons sponsoren.
Het geld gaat dan naar een goed doel, waarschijnlijk een organisatie voor daklozen.
  • Leeftijd 10-14 jaar
Vrijdagavond 7 oktober is er een leuke avond voor de jongeren van 10-14 jaar in Olst.
Zie verder Energize Your Life 2.0


Jongeren in de kerk
Om de erediensten meer te richten op de belevingswereld van jongeren wordt regelmatig een speciale kerkdienst met bijzondere (muzikale) bijdragen of een Ontmoetingsdienst (*) gehouden met een thema. Zoals in de aanloop naar Pasen en Kerst maar ook door het jaar heen. 

(*) De Ontmoetingsdienst is een dienst waarin de bijdrage niet alleen van de voorganger is, maar kerkgangers ook inbreng hebben tijdens de dienst. Daarnaast is er extra aandacht voor diverse muzikale bijdragen. 
 
terug