Jeugd

Als kerk streven we ernaar om niet alleen voor volwassenen activiteiten te organiseren, maar ook voor kinderen en jongeren. 

Basics is een gezellig samenzijn, elke twee weken op vrijdagavond, voor jongeren van 10-14 jaar onder begeleiding van onze jeugdwerker. Het doel is het bieden van een veilige plek, een basis voor contact met en tussen de jongeren. Jongeren uit de groepen 7 en 8 van Mijn Plein en Opwaardz worden via school uitgenodigd. Vrienden en vriendinnen mogen mee. 

Klein Salland

In de Klein Salland gemeenten zijn in totaal twee jeugdwerkers aangesteld. Behalve de vaste groepen per gemeente organiseren de jeugdwerkers speciale activiteiten voor de diverse leeftijden en doelgroepen. Dit gebeurt steeds meer in samenwerking met andere Klein Salland gemeenten. 

Ook tijdens de Klein Salland Kerkendag is er aandacht voor het betrekken van de jeugd. Dat kan zijn als deelnemer, maar ook in de voorbereiding en uitvoering van het programma op de dag zelf (jongeren als vrijwilliger).

Jongeren in de kerk

Om de erediensten meer te richten op de belevingswereld van jongeren wordt regelmatig een speciale kerkdienst met bijzondere (muzikale) bijdragen of een Ontmoetingsdienst (*) gehouden met een thema. Zoals in de aanloop naar Pasen en Kerst maar ook door het jaar heen. (*) De Ontmoetingsdienst is een dienst waarin de bijdrage niet alleen van de voorganger is, maar kerkgangers ook inbreng hebben tijdens de dienst. Daarnaast is er extra aandacht voor diverse muzikale bijdragen. 
 
terug

Agenda

Zondagsdienst

24 okt 2021 om 10:00

Inloopmorgen

25 okt 2021 om 10:00

Kerkdienst gemist?


Redactie

Berichten of wijzigingen ?

beheer@pkn-olst.nl