Jeugd - programma

Als kerk streven we ernaar om niet alleen voor volwassenen activiteiten te organiseren, maar ook voor kinderen en jongeren. 
Onze kerkelijk jeugdwerker (i.o.) Rini van Dijkhuizen heeft de volgende plannen voor de verschillende leeftijdsgroepen. 
Mochten jullie meer willen weten over onderstaande plannen dan kun je contact opnemen met Rini (r.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl of via 06-30618049)

Het programma voor de komende periode
 
Datum Dag Tijd Locatie Bijzonderheden
24 december 2022 Zaterdag 16:00 uur Willebrordkerk Boskamp Kerstviering
5 februari 2023 Zondag 14:00 uur De Bastiaan Kidsclub (1) groep 3-6
5 maart 2023  Zondag 14:00 uur De Bastiaan Kidsclub groep 3-6
2 april 2023 Zondag 14:00 De Bastiaan Kidsclub groep 3-6


(1) 2023: Start Kidsclub! Zondagmiddag 5 februari
Beste ouders, beste kinderen,
De kidsclub gaat van start. We gaan leuke dingen met elkaar doen met als basis een Bijbelverhaal. 
Op verschillende creatieve manieren gaan we aan de slag met onderwerpen die jou bezig houden. 
Bijvoorbeeld over de natuur, pesten, erbij horen, of internet. 

We doen spelletjes, we knutselen, maken puzzels of spelen verstoppertje.
En als jullie iets willen doen en ideeën hebben dan horen wij dat graag!

Heb jij ook zo’n zin in een gezellige middag samen met vriendjes en vriendinnetjes? Kom dan op
zondag 5 februari naar de Kidsclub Olst! Wij, Rini en Jan hopen je dan te ontmoeten! 
Laat je even weten of je komt?

Voor wie: kinderen groep 3 – groep 6
Waar: De Bastiaan, kerkplein Olst
Hoe laat: 14.00 uur – 15.30
Wanneer: 5 februari, 5 maart en 2 april
Opgave bij:
Rini van Dijkhuizen, Kerkelijk jeugdwerker PKN - 06-30619049 of r.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl
Jan Zijp, medewerker jeugd  06-41237832 of Janzijp@gmail.com

Klein Salland
In de Klein Salland gemeenten zijn in totaal twee jeugdwerkers aangesteld. Behalve de vaste groepen per gemeente organiseren de jeugdwerkers speciale activiteiten voor de diverse leeftijden en doelgroepen. Dit gebeurt steeds meer in samenwerking met andere Klein Salland gemeenten. 
Ook tijdens de Klein Salland Kerkendag is er aandacht voor het betrekken van de jeugd. Dat kan zijn als deelnemer, maar ook in de voorbereiding en uitvoering van het programma op de dag zelf (jongeren als vrijwilliger).

Jongeren in de kerk
Om de erediensten meer te richten op de belevingswereld van jongeren wordt regelmatig een speciale kerkdienst met bijzondere (muzikale) bijdragen of een Ontmoetingsdienst (*) gehouden met een thema. Zoals in de aanloop naar Pasen en Kerst maar ook door het jaar heen. 

(*) De Ontmoetingsdienst is een dienst waarin de bijdrage niet alleen van de voorganger is, maar kerkgangers ook inbreng hebben tijdens de dienst. Daarnaast is er extra aandacht voor diverse muzikale bijdragen. 
 
terug