zondag 8 september 2024

Kerkdienst 10:00 - Dorpskerk!

Datum: 
 zondag 8 september 2024
Tijdstip: 
 10:00  - 11:00
Locatie: 
 Dorpskerk

 

Bijzonderheid:    
Voorganger:   Ds. H. Rodenhuis uit Kampen
Organist:    
Eindcollecte:   Diaconie: M.A.F. (1)
Kindernevendienst/
Oppasdienst
  "Komt u naar de kerk met kinderen of kleinkinderen en wilt u graag van de Kindernevendienst of Oppasdienst gebruik maken, neemt u gerust contact met ons!  Blandine Taal (06-30292520) en Jan Zijp (06-41237832)"
Koffiedrinken    Na de dienst  staan koffie, thee en limonade klaar in de Bastiaan
     
(1) M.A.F.  Mission Aviation Fellowship, Twello 
Een MAF-vliegtuig wordt vredesduif.
Vergeten droom:
Vrede lijkt in Zuid-Soedan een lang vergeten droom. De vele jaren van oorlog hebben niet alleen het land, maar ook zijn bewoners getekend. Verdriet en verlies zijn omgeslagen in haat en de wens naar vergelding. De cirkel van geweld blijft doorgaan. Is er HOOP?
Ja, er is hoop en deze hoop ligt in vergeving. Corina en Thomas worden er tijdens elke vrede- en verzoeningscursus die zij geven opnieuw getuige van: “Er bestaat in deze cultuur een woord voor vergeving, maar het sterft uit. En als je niet vergeeft, zal het vroeg of laat het leven van mensen kosten. Maar overal waar we de Bijbelse waarheid over vergeving en verzoening vertellen, maakt God dat aartsvijanden vrede sluiten en samen een einde maken aan de cirkel van oorlog en geweld”.

“Ik kende het woord vergeving niet, maar nu heb ik zelfs geleerd om mijn vijanden te vergeven. Iedereen in Zuid-Soedan moet dit horen”.

Er heerst oorlog in de wereld en er is vrede nodig, net als in Zuid-Soedan. MAF gelooft dat de boodschap van Gods verzoening verder gedragen moet worden om liefde boven haat te laten winnen.
Om meer mensen te bereiken met vrede heeft  MAF onze steun nodig!  Doet u deze zondag mee in de dienst, via de app Appostel of op de rekening van de Diaconie: NL50 RABO 0146 260120.


.
 

terug