Kerkenraad


  1. Avondgebed en kerkdiensten vanuit de Bastiaan
    Avondgebed
    In verband met de hoge energiekosten zullen de oecumenische avondgebeden in de aanloop naar Pasen gehouden worden in de Bastiaan.  De eerste is op 24 februari om 19.30.

    Kerkdiensten:
    We hebben besloten om dit jaar nog 3 kerkdiensten te verplaatsen naar de Bastiaan. Dit ter voorkoming van te hoge energiekosten. Eerder hebben we als kerkenraad afgesproken dat we het belangrijk vinden dat de diensten dan ook bekeken kunnen worden via kerkdienst gemist. Half februari is hiervoor opname-apparatuur geplaatst in de Bastiaan. Hiermee verwachten we de grote zaal in de Bastiaan voor meer doeleinden te kunnen gebruiken en te verhuren. Na deze 3 keer zullen we het houden van de kerkdiensten in de Bastiaan evalueren.
terug