Kerkenraad

Snel naar:
 1. Tijdens de kerkenraadsvergadering van april hebben we een gesprek gehad met de Classis over het te beroepen percentage predikant. Dat was een goed gesprek waarin we alles hebben gewogen. In deze kerkenraad hebben we het besluit genomen om het te beroepen percentage vast te stellen op 45%. Eerder hebben we aan de gemeente gevraagd om de bijdrage aan de actie kerkbalans te verhogen en velen van u hebben dat ook gedaan! Daardoor is het financiële gat een stuk kleiner geworden en kunnen we naar verwachting ook over langere termijn een predikant van 45% financieren. We zijn blij hiermee de knoop doorgehakt te hebben! De solvabiliteitsverklaring wordt nu aangevraagd.
  In deze vergadering hebben we verder de jaarrekeningen vastgesteld van de Diaconie en het CvK. Van de mogelijkheid tot inzage is geen gebruik gemaakt.

  Evelien Schrijver-Steenbruggen, scriba
 2. Beroepingscommissie
  De beroepingscommissie is inmiddels gestart met haar taak om een nieuwe predikant te zoeken.

  Daarbij doet de kerkenraad en de commissie ook een beroep op u:
  U kunt namen doorgeven van predikanten of proponenten*) die u geschikt vindt om te worden beroepen in onze gemeente.
  Kijk hiervoor ook nog eens naar het onderstaande profiel dat we hebben opgesteld voor een predikant.
  Het doorgeven van namen kan tot en met 22 mei via de e-mail:
  beroepingscommissie@pkn-olst.nl                     .

  *) proponent: afgestudeerd theoloog met preekbevoegdheid die beroepbaar is.
 3. Bij de kerkdiensten
  Vanaf mei starten de diensten weer om 9.30 uur volgens het zomerrooster.
  Het is een maand met veel bijzondere diensten
  De eerste zondag is op Bevrijdingsdag 5 mei. Op 9 mei is het Hemelvaartsdag. Ook dan begint de dienst om 9.30 uur.
  Met Pinksteren, op 19 mei vieren we het feest van de Geest en hebben we onze traditionele Klein Salland-dienst bij de Zoogenbrink met medewerking van het koor Ons genoegen, Ds. Slaar gaat voor.
  De zondag erna, 26 mei, is het zondag Trinitatis en is er om 10.00 uur  een oecumenische viering in de Willibordkerk op de Boskamp.
  Op 2 juni is er een ‘Kom, hoor & zing mee-dienst in onze eigen kerk.
 4. Kennismakings-/Wijkavonden
  Als kerkleden elkaar kennen, elkaar zien en  gezien voelen in goede en moeilijke momenten, elkaar ondersteunen en voor elkaar van betekenis zijn,  dan wordt er liefde en warmte gevoeld in onze kerkgemeenschap. 
  Gelukkig gebeurt er ook in Olst veel goeds op dit gebied, maar we ervaren ook dat we hierin nog  kunnen groeien met elkaar.
  In het nieuwe jaar willen we graag wijkavonden organiseren met als doel:
  - nader kennismaken met elkaar;
  - met elkaar bespreken wat we voor elkaar willen betekenen en hoe we dit kunnen doen.
  We willen hiermee ook aansluiten bij het jaarthema van de kerk: “Ga mee” Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.
  Hoe kunnen we dit handen en voeten geven in onze kerk? 

  Hier vindt u een plattegrond van onze kerkelijke gemeente met de wijken en de pastoraal werkers per wijk. Hiermee kunt u zelf bepalen in welke wijk u woont.
  Ook vindt u op deze pagina de datum waarop voor uw wijk de kennismakingsavond gepland is. De avonden vinden plaats in de Bastiaan, vanaf 19.30 uur.

  De kennismakings- /wijkavonden zijn als volgt ingedeeld:
  Datum Wijk(en)
  24 januari 2024 0, 1 en 2
  14 februari 2024 3
  13 maart 2024 4
  10 april 2024 5
  22 mei 6, 7 en 8

  Iedereen ontvangt ook nog een persoonlijke uitnodiging per mail of brief.  
  Voor vragen: Heleen Stronks   tel. 565801 

  Er is inloop van 19.30 – 20.00 uur. Daarna starten we om 20.00 uur met  het officiële programma en we eindigen om 21.00 uur, waarna er voor de liefhebbers nog ruimte voor napraten is tot 21.30 uur. Goed om te weten:
  - Als u liever op een middag samenkomt, laat ons dat dan weten. Dan kijken we wat we kunnen organiseren.
  - Een persoonlijke uitnodiging volgt nog per mail (of als u geen mail heeft per brief).
  - Wij zorgen voor een interactief programma. Wij hopen dat u zorgt voor uw aanwezigheid, gezelligheid en inbreng.
  - Heeft u vervoer nodig dan graag even met iemand van ons contact opnemen.

  Tot slot
  U ziet dat er nogal wat wijken vacant zijn. Daarom een extra oproep: meldt u aan voor een wijk en kom deel uitmaken van onze gezellige groep pastoraal bezoekers! Wij komen enkele keren per jaar bijeen onder leiding van ds. Zomer om te bespreken hoe het gaat en om elkaar verder te helpen.
  Voor een ieder geldt: woont u nou in een vacante of in een niet-vacante wijk, en wilt u graag een bezoekje, een gesprek om wat voor reden dan ook, met een pastoraal bezoeker, één van ondergetekenden of de dominee (op het moment onze consulent Jan Gerrit Zomer), laat het ons weten!.

  Terugblik op de derde wijkavond van 13 maart:
  Impressie van Kennismakingsavond wijk 4 en uitnodiging voor wijk 5


  Wijkavond wijk vier
  Avond vol verlangens
  Waardevolle gesprekken met diepgang
  Positief

  Ontmoeting
  Delen van
  Geloof, hoop en liefde
  Dorpskerk een levendige gemeenschap
  Krachtcentrale

  Krachtcentrale
  In Christus,
  Keer op keer
  Zijn liefde en genade
  Uitdelen

  Volgende?
  10 april
  Voor wijk 5
  Brief in uw bus?
  Welkom

  Inloop
  Half acht
  Koffie, thee, koek
  Raadsel in braille ontcijferen
  Prijswinnaar.

  Hartelijke groet,
  Heleen, Anita, Margriet en Jan


   


terug