Kerkenraad

 1. Kennismakings-/Wijkavonden
  Als kerkleden elkaar kennen, elkaar zien en  gezien voelen in goede en moeilijke momenten, elkaar ondersteunen en voor elkaar van betekenis zijn,  dan wordt er liefde en warmte gevoeld in onze kerkgemeenschap. 
  Gelukkig gebeurt er ook in Olst veel goeds op dit gebied, maar we ervaren ook dat we hierin nog  kunnen groeien met elkaar.
  In het nieuwe jaar willen we graag wijkavonden organiseren met als doel:
  - nader kennismaken met elkaar;
  - met elkaar bespreken wat we voor elkaar willen betekenen en hoe we dit kunnen doen.
  We willen hiermee ook aansluiten bij het jaarthema van de kerk: “Ga mee” Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.
  Hoe kunnen we dit handen en voeten geven in onze kerk? 

  Hier vindt u een plattegrond van onze kerkelijke gemeente met de wijken en de pastoraal werkers per wijk. Hiermee kunt u zelf bepalen in welke wijk u woont.
  Ook vindt u op deze pagina de datum waarop voor uw wijk de kennismakingsavond gepland is. De avonden vinden plaats in de Bastiaan, vanaf 19.30 uur.

  De kennismakings- /wijkavonden zijn als volgt ingedeeld:
  Datum Wijk(en)
  24 januari 2024 0, 1 en 2
  14 februari 2024 3
  13 maart 2024 4
  10 april 2024 5
  8 mei 2024 6, 7 en 8

  Iedereen ontvangt ook nog een persoonlijke uitnodiging per mail of brief.  
  Voor vragen: Heleen Stronks   tel. 565801 

  Er is inloop van 19.30 – 20.00 uur. Daarna starten we om 20.00 uur met  het officiële programma en we eindigen om 21.00 uur, waarna er voor de liefhebbers nog ruimte voor napraten is tot 21.30 uur. Goed om te weten:
  - Als u liever op een middag samenkomt, laat ons dat dan weten. Dan kijken we wat we kunnen organiseren.
  - Een persoonlijke uitnodiging volgt nog per mail (of als u geen mail heeft per brief).
  - Wij zorgen voor een interactief programma. Wij hopen dat u zorgt voor uw aanwezigheid, gezelligheid en inbreng.
  - Heeft u vervoer nodig dan graag even met iemand van ons contact opnemen.

  Tot slot
  U ziet dat er nogal wat wijken vacant zijn. Daarom een extra oproep: meldt u aan voor een wijk en kom deel uitmaken van onze gezellige groep pastoraal bezoekers! Wij komen enkele keren per jaar bijeen onder leiding van ds. Zomer om te bespreken hoe het gaat en om elkaar verder te helpen.
  Voor een ieder geldt: woont u nou in een vacante of in een niet-vacante wijk, en wilt u graag een bezoekje, een gesprek om wat voor reden dan ook, met een pastoraal bezoeker, één van ondergetekenden of de dominee (op het moment onze consulent Jan Gerrit Zomer), laat het ons weten!.

  Hartelijke groet,

  Heleen Stronks, Anita Beenen en Margriet Westerbeek
 
 1. Van U is de toekomst.

  Op 25 april heeft de kerkenraad de gemeenteavond geëvalueerd. Daarbij is afgesproken om een aantal gespreksavonden te organiseren over de visienota Van U is de toekomst’. De eerste avond zal op 20 juni (dit wordt 22 juni - zie bericht hieronder) worden georganiseerd.  Ds. Zomer zal deze avond begeleiden.

  Wilt u meedoen, dan kunt u zich opgeven bij de scriba voor 1 juni, dan krijgt u het boekje over de visienota en kunt u dit alvast lezen ter voorbereiding op deze gespreksavond.

  De PKN heeft een gespreksleidraad opgesteld die we tijdens de avonden zullen gebruiken.
  De informatie die we op deze avonden ophalen zullen we ook gebruiken voor de opstelling van ons gemeenteprofiel.

  Opgave voor 1 juni bij de scriba Evelien Schrijver: scriba@pkn-olst.nl of 06-27178443.

  Verplaatsing gespreksavond Visienota ‘Van u is de Toekomst’ 
  Op dinsdag 20 juni hadden we een gespreksavond gepland over de visienota ‘Van u is de Toekomst’. Omdat deze gespreksavond ongelukkigerwijs op dezelfde dag is gepland als een repetitie van het projectkoor, hebben we besloten om de gespreksavond te verplaatsen naar donderdag 22 juni. U kunt u nog opgeven bij mij, als antwoord op deze mail. U ontvangt dan voorafgaand aan de avond van mij het boekje over de visienota, zodat u dat kunt doorlezen. U kunt u nog opgeven tot en met 10 juni. De avond start om 20.00.

   
 2. Werkgroep Gebruik Dorpskerk

  Uitnodiging voor informatie momenten: Zie Werkgroep Gebruik Dorpskerk
terug