Symbolisch Bloemschikken

Bloemen in de kerk

De bloemengroep verzorgt iedere zondag het boeket in de kerkdienst, dat na de dienst naar iemand in de gemeente gebracht wordt. Op Biddag en Dankdag, in de Adventstijd en met Kerst, in de 40 dagen tijd en met Pasen, en met Pinksteren, verzorgen we een bij de liturgie passend bloemstuk. Er wordt in de dienst uitleg gegeven over de betekenis van dit bloemstuk.
Onze groep bestaat uit 5 mensen. Heeft u interesse om mee te doen? Uitbreiding is altijd mogelijk.
Op de website van Protestantse Gemeente Olst kunt u de foto’s en teksten van onze projecten bekijken.
Contactpersoon: Thea Wiegers, thea.wiegers@gmail.com, tel. 0570-565566.


Thema Advent en Kerst:
Aan tafel een plek voor iedereen

De lezingen in de Adventstijd zijn verbonden met het jaarthema 2022-2023 van de Protestantse Kerk: Aan Tafel!
Het symbolisch bloemschikken legt dit jaar het accent op plek voor iedereen. Je kunt zelf andere keuzes maken. Tijdens Advent krijgt het jaarthema het accent van Gods nabijheid: Hij komt ons nabij en nodigt ons in zijn nabijheid. Het gaat daarbij om méér dan de letterlijke tafel. De nadruk ligt op de gemeenschap, op je gezien weten en mee mogen doen in de beweging van God en de Geest, die zichtbaar werd in Jezus. Aan tafel is er plek voor iedereen. God komt iedereen nabij en iedereen mag zich genodigd weten in Gods nabijheid. Niemand uitgezonderd.
Deze tafel is het uitgangspunt voor de symbolische schikkingen van Advent en Kerst. De basis van de schikking symboliseert de tafel, waar elke week iets aan toegevoegd wordt. Er wordt gebruikgemaakt van de teksten van het oecumenisch leesrooster.
Op de website van de PKN kunt u de beschrijving van het project vinden.
https://protestantsekerk.nl/thema/liturgisch-bloemschikken.


1e Advent
Lezen: 2 Samuel 11:14-27, Mattheus 1:6
De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld en ze treurde om haar echtgenoot. (2 Sam 11:26)
Op eerste Advent is de eerste kwart van de tafel met mos bedekt en brandt er één kaars. Het thema is gebroken identiteit.
Deze week gaat het over Batseba. Zij kreeg het bericht dat haar man was gesneuveld, ze treurde om haar echtgenoot.
De gebroken identiteit van Batseba wordt gesymboliseerd door de paarse heide, de kleur van rouw. De gele bloemen symboliseren de afkomst van koning David.


Deze foto is het echte bloemstuk zoals dat op 1e adventszondag in de kerk staat/heeft gestaan

2e Advent
Lezen: Ruth 4:13-17, Mattheüs 1:5
Je schoondochter, die je meer lief heeft dan duizend zonen, heeft hem gebaard. (Ruth 4:15)
Het thema is geloof in Gods liefde. Ruth, de buitenstaander
Op tweede Advent zijn twee kwarten van de tafel met mos bedekt en branden er twee kaarsen.
De korenaren staan symbool voor Ruth, zij komt terecht in Bethlehem, dit betekent Broodhuis. De Pinus, een pijnboom, staat voor het verdriet van Ruth en Naomi.

Deze foto is het echte bloemstuk zoals dat op 2e adventszondag in de kerk staat/heeft gestaan

3de Advent
Lezen: Jozua 6:22-25, Mattheüs 1:5
Maar de hoer Rachab werd door Jozua gespaard, samen met haar hele familie. (Jozua 6:25a)
Het thema is vergeving en bevrijding.
Op derde Advent zijn drie kwarten van de tafel met mos bedekt en branden er drie kaarsen.
De rode kleur van de appeltjes en bessen verwijst naar het rode koord dat Rachab uit haar raam hangt. Het oude blad moet weg om plaats te maken voor nieuw leven. Dit wordt weergegeven door de bruine bladeren.


Deze foto is het echte bloemstuk zoals dat op 3e adventszondag in de kerk staat/heeft gestaan

4de Advent
Lezen: Genesis 38:24-30, Mattheüs 1:3
Juda herkende ze en zei: “niet zij is schuldig maar ik, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela tot vrouw gegeven.” (Genesis 38:26)
Op vierde Advent zijn alle kwarten van de tafel met mos bedekt en branden er vier kaarsen.
Het thema is God met ons, Tamar de weggestuurde.
Mattheüs laat duidelijk zien dat Jezus niet naar deze wereld kwam om blije mensen nog blijer te maken, maar om dicht bij de mensen te zijn die in ellende verkeren. Dat laat ook het familiedrama van Tamar zien.
De pluizige en onduidelijke vorm van de pluimen staat symbool voor het versluieren. Tamar vermomde zich, omdat ze niet door Juda herkend wilde worden. De roze peperbes staat voor de pijn van Tamar. Deze pijn verzachtte doordat ze alsnog zwanger werd, het licht brak door de pijn heen.


Deze foto is het echte bloemstuk zoals dat op 4e adventszondag in de kerk staat/heeft gestaan


Kerst
Lezen: Lucas 2:1-7, Mattheüs 1:18-27
En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. (Lucas 2:7)

Vandaag branden er vier kaarsen, deze zijn aangevuld met sterren
Maria hoort het bericht van de engel dat de Zoon van God in haar leven al komen. De blijde boodschap belandt van haar verstand in haar hart, raakt haar hele leven.  Zo wordt ze ons tot voorbeeld.  En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken.
Het bloemstuk is gemaakt met witte bloemen om het feestelijke van Kerst, de geboorte van Jezus, te onderstrepen.
Stralend wit de nieuwe dag begint met sterren in de nacht.
Het tafelkleed is klaar!!
.

Deze foto is het echte bloemstuk zoals dat op de kerstdagen in de kerk staat/heeft gestaan

 
terug