Symbolisch Bloemschikken

Bloemen in de kerk

De bloemengroep verzorgt iedere zondag het boeket in de kerkdienst, dat na de dienst naar iemand in de gemeente gebracht wordt. Op Biddag en Dankdag, in de Adventstijd en met Kerst, in de 40 dagen tijd en met Pasen, en met Pinksteren, verzorgen we een bij de liturgie passend bloemstuk. Er wordt in de dienst uitleg gegeven over de betekenis van dit bloemstuk.
Onze groep bestaat uit 5 mensen. Heeft u interesse om mee te doen? Uitbreiding is altijd mogelijk.
Op de website van Protestantse Gemeente Olst kunt u de foto’s en teksten van onze projecten bekijken.
Contactpersoon: Thea Wiegers, thea.wiegers@gmail.com, tel. 0570-565566.


Thema veertigdagentijd:
De toekomst tegemoet. Van U is de toekomst

Het jaarthema van de Protestantse Kerk voor 2022 is ‘Van U is de toekomst’. Dit jaarthema is gebruikt als leeswijzer bij het kijken naar de teksten uit het leesrooster.

In de toelichting bij dit thema is te lezen: “De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen. Ervaringen die je dankbaar stemmen. Liefde en genade van God worden ons aangezegd. Wat er ook is gebeurd of aan welk kwaad je ook debet bent, je mag uit genade opnieuw beginnen. In de kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is de grondtoon.”

De lezingen in de Veertigdagentijd volgen het oecumenisch leesrooster. In het kerkblad en in de diensten kunt u meer over dit project horen.

1e zondag veertigdagentijd 6 maart

Lezing Lucas 4:1-13

Op de eerste zondag van de 40-dagentijd lopen we aan de hand van Lucas eerst met Jezus de woestijn in en horen we hoe hij wordt uitgedaagd.

De kernwoorden voor deze zondag zijn: op de proef gesteld worden, tegenstand en toewijding aan God.

In de schikking zien we tarwe aren als verwijzing naar de zinssnede de mens leeft niet van brood alleen.
De primula heeft de Nederlandse naam sleutelbloem en symboliseert in deze schikking datgene waar het er om gaat, betekenisgeving.

Meditatieve tekst

Er is een veelgebruikte oefening waarbij iemand zich in de kring achterover laat vallen in opvangende armen. Een oefening van vertrouwen.  Voor we het weten laten we ons vallen in de armen van bestaanszekerheid, dagelijks brood, onze positie, macht.  Jezus vestigt zijn blik op waar het om gaat. God is de betrouwbare en heeft de tijden in de hand. God komt de aanbidding toe.

Hieronder een foto van het bloemstuk zoals dat echt in de kerk staat/heeft gestaan op de 1e zondag in de 40-dagentijd.


2e zondag 13 maart

Lezing 13 maart: Lucas 9:28-26

In deze lezing staat de verheerlijking op de berg centraal, een beeldend verhaal en tegelijkertijd niet zichtbaar. Tegelijkertijd gaat het verhaal ook over de ontmoeting.
Kernwoorden zijn erkenning, verheerlijking en ontmoeting.
In de schikking zie je een wolk, die niet helemaal zichtbaar is. De wolk is ook een directe verwijzing naar de tekst waar het gaat over de stem die uit de wolk komt.

Meditatieve tekst
Woordeloos blijven de leerlingen achter. Ze kregen hemels perspectief op Jezus.
Een ervaring die alle werkelijkheid tart, Jezus,  Gods zoon.

Hieronder een foto van het bloemstuk zoals dat echt in de kerk staat/heeft gestaan op de 2e zondag in de 40-dagentijd.


3e zondag 20 maart

Lucas 13:1-9
Lucas 13 begint met een pittige toespraak. Wie denkt, dat hij beter is dan een ander, heeft het bij het verkeerde eind. Ter illustratie vertelt Jezus een gelijkenis, die de scherpte laat zien van Jezus’ woorden, maar tegelijk iets zegt over het geduld dat God met mensen heeft. De
boodschap is helder: als mens zijn we geroepen vrucht te dragen door ons in te keren tot God en deelgenoot van zijn koninkrijk te worden.In de schikking zien we de vruchten van de vijgenboom.

Kernwoorden: tot inkeer komen - vrucht dragen -geduld van God, goedheid en trouw

Meditatieve tekst
Vandaag bidden wij U om liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid
tederheid, en zelfbeheersing Stroom met Uw Geest door ons.
Amen

Hieronder een foto van het bloemstuk zoals dat echt in de kerk staat/heeft gestaan op de 3e zondag in de 40-dagentijd.


4e zondag 27 maart

Lucas 15:11-32
De verloren zoon komt naar huis voor een nieuwe start.

Kernwoorden
Open huis, welkom, thuis voor iedereen

Tussen de grassenstructuur staan groene
kale takken en de eerste bloesems als teken van een nieuw begin.

Meditatieve tekst
Welkom thuis
Hier mag je zijn “De Vader ‘’viert een feest
Welkom thuis voor wie op zoek was of op reis
te lang is weggeweest
Kom maar binnen. Hij sluit je in zijn armen
Je hoort hier in zijn aanwezigheid
Deel in de vreugde en open nu je handen
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid

Hieronder een foto van het bloemstuk zoals dat echt in de kerk staat/heeft gestaan op de 4e zondag in de 40-dagentijd.


5e zondag 3 april

Lucas 20:9-19
Een derde gelijkenis in deze Veertigdagentijd. Jezus gebruikt het beeld van een man met een wijngaard.
De man gaat op reis en verpacht de wijngaard aan een aantal wijnbouwers

Kernwoorden: wijngaard - afwijzing - het lijden tegemoet

In deze lezing staat het toekomstige lijden centraal op
twee manieren, een verwijzing naar het lijden van Jezus
en de tekst uit Johannes 15: “Ik ben de wijnstok en jullie
zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en Ik blijf in jullie,
brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen
jullie niets doen.” De rank en de druif horen bij elkaar,
evenals het werken in de wijngaard bijdraagt aan deze
verbinding.

Meditatieve tekst
Etty Hillesum, een jonge Joods vrouw , was zich in 1942 ten volle bewust van haar lot dat haar wachtte. In haar dagboek het verstoorde leven schrijft ze aangrijpend over de aanvaarding en het goede zoeken in een steeds vijandigere omgeving. Het goede blijven zoeken van de ander als mens is een van  haar sleutels. Menselijkheid te midden van ontmenselijking.

Hieronder een foto van het bloemstuk zoals dat echt in de kerk staat/heeft gestaan op de 5e zondag in de 40-dagentijd.


6e zondag 10 april

Lezing Lucas 22:1-23, 56
Een onverwacht gedeelte voor Palmzondag, waar meestal de intocht in Jeruzalem centraal staat. Vandaag maken we de stap naar de Pesachmaaltijd. We lezen over de voorbereidingen die Petrus en Johannes daarvoor moeten treffen, maar ook over de afspraak van Judas met de hogepriesters om Jezus uit te leveren. Tijdens de Pesachmaaltijd spreekt Jezus woorden die de eeuwen daarna in de kerk zijn blijven resoneren. Dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. De tekenen van brood en wijn. Als ergens de verbondenheid met Jezus zichtbaar wordt, dan wel
in deze twee tekenen.

Kernwoorden brood en wijn- gedenken- Pesach- ongezuurde brodenMeditatieve tekst

Brood en wijn. Aan de tafel van de Heer blikken we niet alleen terug naar wat was- het lijden en sterven van Jezus- of naar binnen- ons tekort waardoor dit lijden nodig was, maar ook vooruit. Brood en wijn als beeld van het feestmaal dat ooit zal zijn.
Waar geen lichaam gebroken en bloed vergoten wordt. Tot aan die dag blijven wij vieren, gedenken, hopen.

Hieronder een foto van het bloemstuk zoals dat echt in de kerk staat/heeft gestaan op de 6e zondag in de 40-dagentijd.


Witte donderdag

Johannes 13:1-15
Tijdens de maaltijd staat Jezus op. Hij pakt een waskom en gaat de leerlingen langs om hun
voeten te wassen. Simon Petrus lijkt verbijsterd: hoe kan de Heer de voeten van hem, een leerling, wassen? Maar Jezus is duidelijk: als ik je voeten niet mag wassen, kun je niet bij mij horen. De bal ligt bij Petrus, hij heeft de keus zijn voeten wel of niet te laten wassen. Vol overgave roept hij vervolgens uit ‘dan ook mijn handen en mijn hoofd’

Uitwerking symbolische schikking
De schikking van Palmpasen past symbolisch bij de lezingen van Witte Donderdag.
De schikking van Palmpasen blijft hetzelfde en er worden attributen toegevoegd
in de compositie, die verwijzen naar de voetwassing.
Kernwoorden: voetwassing - dienen – voorleven

Meditatieve tekst
Paus Franciscus waste in 2019 de voeten van 12 gevangenen in de buurt van Rome. ‘Zorg dat je broeders bent, niet in ambitie maar in dienstbaarheid’ gaf hij deze mannen mee. Met zijn krachtig voorbeeld diende hij de kerk om dezelfde houding aan te nemen.
Denk er eens aan hoe u kunt dienen. Neem een concrete persoon in gedachte en bedenk één concrete actie om een deze dagen uit te voeren

Hieronder een foto van het bloemstuk zoals dat echt in de kerk staat/heeft gestaan op Witte donderdag in de 40-dagentijd.


Goede vrijdag


Johannes 18:1 tot 19:42

Op deze dag lezen we vanaf de gevangenneming van Jezus in hoofdstuk 18 tot de graflegging waarmee hoofdstuk 19 eindigt. Bijzonder aan dit gedeelte is dat er een aantal keren
wordt gesproken over dat het zo ‘zou gebeuren’ en dat Jezus zich ten volle bewust is van wat er gaat komen (18:4, 9, 11). De beker die de Vader hem heeft gegeven, die kan en wil Jezus niet aan zich voorbij laten gaan. En zo krijgt het gedeelte, ook voor ons als lezers in 2022, een dubbele laag. Aan het einde van hoofdstuk 19 lijkt met het graf ook de toekomst gesloten. Houdt het hier op? Een mengeling van verslagenheid en verwachting. Jezus wist wat er ging
komen, maar was dit dan de bedoeling? Het eerder door Jezus uitgesproken beeld van het zaad in de akker dat eerst moet vergaan voordat het vrucht kan dragen, wordt hier ten volle werkelijkheid. De toekomst lijkt dicht. Of ligt in het graf het nieuwe leven toch al besloten?

Kernwoorden: vervulling - dood van Jezus - een dichte
toekomst - graf - verwachting – zaad
Meditatieve tekst
Vandaag wordt het stil
Woorden stokken
Duisternis valt in
Vandaag wordt het stil

Hieronder een foto van het bloemstuk zoals dat echt in de kerk staat/heeft gestaan op Goede Vrijdag.


Pasen 17 april

Johannes 20:1-18

Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus, wordt deze op de Paasmorgen weer helemaal opengelegd. De Heer is opgestaan! En daarmee lijkt alles gezegd. De puzzelstukjes vallen op z’n plek. De stappen die we de afgelopen zes weken hebben gezet hebben
ons bij de vreugde en verwondering van de volgelingen van Jezus gebracht. Het einde werd een nieuw begin, van waaruit we ons richten op de toekomst.

Kernwoorden: opstanding - toekomst - nieuw leven

Meditatieve tekst

De aarde zit boordevol hemel en elke struik hoe gewoon ook 
Staat in lichterlaaie van God
Maar enkel hij die het ziet doet zijn schoenen uit.
De rest zit eromheen en plukt bramen
Nieuw leven, voor ieder die het wil zien en geloven

Elizabeth B. Browning

Hieronder een foto van het bloemstuk zoals dat echt in de kerk staat/heeft gestaan op Paaszondag

 
terug