Symbolisch Bloemschikken

Bloemen in de kerk

De bloemengroep verzorgt iedere zondag het boeket in de kerkdienst, dat na de dienst naar iemand in de gemeente gebracht wordt. Op Biddag en Dankdag, in de Adventstijd en met Kerst, in de 40 dagen tijd en met Pasen, en met Pinksteren, verzorgen we een bij de liturgie passend bloemstuk. Er wordt in de dienst uitleg gegeven over de betekenis van dit bloemstuk.
Onze groep bestaat uit 5 mensen. Heeft u interesse om mee te doen? Uitbreiding is altijd mogelijk.
Op de website van Protestantse Gemeente Olst kunt u de foto’s en teksten van onze projecten bekijken.
Contactpersoon: Thea Wiegers, thea.wiegers@gmail.com, tel. 0570-565566.


Symbolisch bloemschikken Advent en Kerst 2023

Ga mee

“Ga mee.” Dat is het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland voor 2023/2024. Ook in de liturgische bloemschikkingen komt dit naar voren.
Tijdens de Advents- en Kersttijd kunt u deze schikkingen bewonderen in de kerk en op de website en kerkblad van PKN Olst.
We zijn uitgenodigd om op zoek en op pad te gaan. Niet als zwervers, maar als pelgrims met een doel.

De basis van de schikkingen symboliseert het zoeken van de weg om op weg te kunnen gaan. Daarvoor zijn wegwijzers nodig. De 4 wegwijzers van de 4 zondagen vormen samen met Kerst een ster, de ster die de weg wijst naar de geboorteplaats, naar Bethlehem.
Iedere zondag is er een wegwijzer. Langs deze wegwijzer slingert de weg, in de vorm van een guirlande.

In de eerste Adventsweek gaan de pelgrims naar Bethlehem, het broodhuis. Waar is brood te vinden? Ruth kiest. Wat intrigeerde haar en wat heeft zij gevonden? Ze vindt een schuilplaats bij het volk van haar overleden man, van Naomi en bij Boaz, maar bovenal bij de God van Naomi. Zo wordt Ruth voormoeder van Jezus, ondanks dat ze uit Moab komt. Er is een plek waar brood is te vinden. Het is de plek waar Jezus eeuwen later geboren wordt, zoals Micha voorzegt. Jezus is het brood des Levens.
In de tweede week van Advent gaat de pelgrimage over de weg van vrede en recht, in het spoor van de profeten. Geloof vraagt om omkeer. Net als Jona lopen we vaak de verkeerde kant op. De profeten van Israël roepen ons terug en wijzen naar de rechtvaardige Dienaar. Toeleven naar Advent betekent dat we worden opgeroepen om tot inkeer te komen en rechtvaardig te handelen.
In de derde en vierde week van Advent bewandelen we de weg die ons voorbereidt op de geboorte van Jezus. Er klinkt een uitnodiging: Kom, ga mee naar deze Jezus, naar dit Kind in de kribbe.


1e Adventszondag
Thema: De Mensenzoon
“Dan zal men de Mensenzoon zien komen” (Marcus 13:26)

Het is Advent. We richten ons op de geboorte van Jezus. De hele wereld maakt zich op om het kerstfeest te vieren. Op allerlei manieren worden we aangespoord om kerstinkopen te doen. Kerst moet uitbundig gevierd worden.
De tekst van vandaag lijkt roet te strooien in het exclusieve eten dat op het kerstmenu staat. De Bijbelverzen zijn huiveringwekkend. De zon verduistert, de maan geeft geen licht meer, sterren vallen uit de hemel en hemelse machten wankelen. Gelukkig niet omdat de wereld vergaat, maar omdat de Mensenzoon komt. De profeet Daniël zag het al voor zich: een mens door God gezonden met alle macht in hemel en op aarde. Hij komt en aan Hem is de toekomst. Ga je mee naar Betlehem? Daar laat deze Mensenzoon zich vinden.

De omlaag wijzende wegwijzer symboliseert dat de Mensenzoon van God gezonden zal zijn. De weg die we gaan is donker. Op de guirlande wijzen de meeste puntjes van het beukenblad naar beneden, om de richting van de pijl te versterken.

Als je onder de beuk doorloopt, die mooie en vaak oude boom, voel je je klein en nietig. De beuk verbindt de aarde met de hemel. De gedroogde materialen herinneren ons aan een tijd waarin het licht was, herinneringen aan de zomer.
De weg is donker, de zon is verduisterd.

We gaan op weg
In het duister
Waar herinneringen
Richting geven

2e Adventszondag
Thema: Kuilen dichten
“Maak recht de weg van de Heer” (Johannes 1:23)

Ga mee!
Voordat je te lichte wandelschoenen aantrekt, weet dat je wordt uitgenodigd voor een pelgrimstocht en niet voor een toeristisch tochtje. Een lange en zware tocht door kaal en onherbergzaam land. Johannes, de voorloper van Jezus, roept zijn volgelingen op zich aan te sluiten bij de pelgrimsstoet. Hij geeft hen ook een opdracht mee voor onderweg: ‘Maak recht de weg van de Heer.’
De profeet Jesaja roept zijn hoorders op om kuilen te dichten. Concreet door hun levensweg recht en effen te maken. Om het goede te zoeken en op te komen voor recht en gerechtigheid. Gaten en kuilen in je leven vertragen de komst van de Messias. Vandaar de oproep van Johannes: ga mee, dicht de kuilen, maak je levensweg begaanbaar voor de Heer!

De wegwijzer wijst naar links. Johannes verwijst naar de toekomst met Jezus. Daarmee staat Johannes links van Jezus en wijst de pijl naar links. De guirlande is gemaakt van het blad van de levensboom, de Thuja. De puntjes van de Thuja wijzen naar de paaskaars, op weg naar het licht.

De Thuja heeft twee namen: de boom van goed en kwaad, en de levensboom. Het is een groenblijvende geurende boom, symbool van onsterfelijkheid. De aromatische olie heeft een rustgevende uitwerking, een levenselixer voor op reis.
De weg is groen. Er is hoop voor de toekomst.

We zijn op weg
Gaan door water
Levenspad
Met goede bedoelingen

3e Adventszondag
Thema: De bruidegom komt
“Wie de bruid heeft, die is de bruidegom” (Johannes 3:29, Naardense Bijbel)

Vorige week hoorden we de oproep van Johannes om ons levenspad recht te maken voor de Heer. Deze week horen we waarom dit belangrijk is. We zijn op weg naar een bruiloft.
De leerlingen van Johannes zijn jaloers dat ‘de man aan de overzijde van de Jordaan’ meer dopelingen heeft dan hun meester. Ze vrezen de concurrentieslag te verliezen. De reactie van Johannes is groots. ‘Hij moet groter worden en ik kleiner.’ (vs. 30) Waarom? Omdat hij niet de bruidegom is maar ‘slechts’ de vriend van de bruidegom.
Wie de bruid van de bruidegom is? Al degenen die meegaan en de weg van de Heer rechtmaken. Allen die zich laten dopen, kuilen dichten en zich inzetten voor het recht van God. De bruidegom komt hen tegemoet!

De wegwijzer wijst naar rechts. Johannes verwijst naar een hoopvolle toekomst met Jezus. De hoop wordt gesymboliseerd door de lichte kleuren van de guirlande. De grijze en witte materialen hebben een heerlijke geur en een genezende (ontsmettende) werking.
De lichte kleuren verwijzen naar het komende feest. In de tekst gaat het over de doop en over de bruiloft, een feestelijke bijeenkomst om naar op weg te gaan.

We zijn samen op weg
Volgen de pijlen
Richting toekomstig licht

4e Adventszondag
Thema: Dienstbaar
“De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd” (Lucas 1:38)

Probeer je eens in te denken dat jij Maria bent. Een gewoon tienermeisje uit Nazareth. Verliefd op de jongen met wie ze binnenkort gaat trouwen. Op een goede dag komt er een vreemdeling haar levenshuis binnen. Een engel, Gabriël. Wat hij zegt is ongelooflijk: zij, door God begenadigd? Zij, zwanger, van een zoon die ze Jezus moet noemen, de zoon van de Allerhoogste, de koningszoon die op de troon van David zal zitten? Zij zwanger van dit kind doordat de heilige Geest haar ‘zal overschaduwen’?
Zou jij het geloven? Het lijkt te gek voor woorden. En toch gelooft Maria de woorden van de engel. Waarom? Omdat ze de Heer wil dienen. Haar dienstbaarheid is geen slaafse onderdanigheid, maar vertrouwen in de woorden van de Heer. Hoe vreemd die ook lijken.

De wegwijzer wijst naar boven. Maria gelooft de engel, gelooft het verhaal van God. De kleuren van Maria zijn wit en blauw. Wit als symbool voor het reine en blauw als kleur van het hemelse.
De guirlande is gemaakt van verschillende groene materialen zoals klimop en verschillende bessen. De bessen symboliseren de vruchtbaarheid. De klimop staat voor de trouw van God aan de mensen. De cyclaam geeft de dienstbaarheid van Maria aan, omdat de bloem van de cyclaam naar beneden bloeit. (De stamper en meeldraden zitten aan de onderkant).
Groen is de kleur van dat wat kan komen, de hoop in de toekomst. Blauw en wit zijn de kleuren van Maria.

Ontmoetingen onderweg
Verdiepen de gedachten
Maria, meisje, zwanger
Van hemelse lichtheid

Kerstfeest
Thema: De geboorte van Jezus - koninklijke afkomst
“Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven” (Lucas 2:4)

Vandaag draait alles om het nieuwgeboren kerstkind.
Stel je nu eens voor dat jij Jozef bent. Een man van koninklijke afkomst, een verre nakomeling van koning David. Hierdoor moet je samen met je zwangere bijna-echtgenote van Nazareth naar Bethlehem reizen. De keizer van Rome heeft namelijk besloten dat iedereen zich moet laten inschrijven in de stad waar hij vandaan komt.
Voor Jozef is dit Bethlehem, de geboortestad van koning David. Door jou, Jozef, moet ook je zwangere echtgenote op reis, als bijna-vrouw-van. Hoogzwanger, met alle risico’s van dien. Zou jij Jozef willen zijn? Hoe zou je je voelen?
Toch is Jozef onmisbaar. Door hem krijgt het kerstkind koninklijke afkomst. Jezus is hét koningskind, uit het geslacht van David. Met dank aan Gods Geest en aan Jozef!

De ster wijst ons de weg naar de plek waar de pasgeborene is, samen met Maria en Jozef. In de guirlande zitten gouden accenten en lichtjes om het feestelijke te onderstrepen.

De ster verwijst naar alle windstreken, van overal komen we samen bij het koningskind.
Het is feest, licht, vandaar het goud en de lichte kleuren. Hoe feestelijk wil je het hebben.

De ster wijst
De weg naar het kind
Een hoopgevende toekomst.
terug