Nieuwe Kerkvormen

Zoeken naar kerk zijn met elkaar

Nieuwe Kerkvormen is een groep die zoekt hoe we met elkaar kerk kunnen zijn. De groep bestaat uit leden van de kerkenraad, leden van de commissie Vorming en Toerusting en gemeenteleden.

Wij zoeken met elkaar hoe we kerk kunnen zijn. Natuurlijk denken we ook na over wat we voor de hele gemeente kunnen bewerkstelligen. Maar we willen ook bij onszelf voelen wat ons inspireert en drijft. Dit doen we aan de hand van een overdenking, waarover we samen van gedachten wisselen, het bespreken van artikelen die we tegenkomen, eigen ervaringen, inzichten en ideeën over kerk zijn in deze tijd. We leren elkaar een beetje beter kennen hierdoor.

Er is ruimte om allerlei praktische ideeën en initiatieven te bespreken en in gang te zetten. Hieruit ontstaan nieuwe groepen, zoals belgroepjes, digitale ontmoetingen, kerkdiensten met inbreng van gemeenteleden, activiteiten die geïnspireerd zijn op het kerkelijk jaar en de vernieuwing van onze website.

Wij denken ook na over een gemeentegesprek waarvoor alle gemeenteleden uitgenodigd worden om te vertellen wat hen inspireert en drijft.   

U bent welkom om met ons mee te doen, wij zijn een open groep.

Meer informatie en opgave: Esther Coes (egcoes@gmail.com) en Heleen Stronks (heleen.stronks@gmail.com).  

terug