Ontmoetingsgroep Mantelzorgers

Ontmoetingsgroep mantelzorgers voorjaar 2024

Nieuwe ontmoetingsgroep mantelzorgers voor kinderen
Na twee geslaagde ontmoetingsgroepen mantelzorgers voor hun partners willen wij graag een nieuwe groep organiseren.
Ouders dragen zorg voor hun kinderen. Maar soms is de zorg voor een kind extra intensief.
Wij denken bijvoorbeeld aan kinderen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking.
Misschien zijn er ook anderen, die mantelzorger voor een kind (al dan niet volwassen) zijn. Graag komen we met u in contact en kunnen we bekijken of we iets voor u kunnen betekenen met een nieuwe reeks van drie ochtenden.
Hebt u behoefte hieraan deel te nemen of kent u iemand, die hieraan zou willen deelnemen? Laat het ons weten.

We houden de ochtenden op:
Dinsdagen 9 april
in het Langhuus in Wijhe,
23 april
in de Hoeksteen in Boskamp,
7 mei in het Annahuis in Raalte.

Opgeven kan bij: Ine Visser: dvisser@live.nl  of Els Hogenboom: acehogenboom@kpnmail.nl  

Hartelijke groet, namens de kerken van Klein Salland en de parochies H. Lebuinus en H. Kruis:            
D. Koetsier, kerkelijk werker, dorien.koetsier@pgwijhe.nl  of tel 06 – 2412 0655 en
L. Gunnink, pastoraal werker, lonnekegunnink@parochieheiligkruis.nl  of tel 038 - 452 7475
 
terug