Werkgroep Kerk Open

De kerk is iedere vrijdag- en zaterdagmiddag (13:30 -1630) open voor een ieder. In de kerk kan dan geluisterd worden naar orgelspel op het van Oeckelenorgel. Tevens is er gelegenheid om even met iemand te praten, zo maar stil te zijn, tot rust te komen, een kaarsje op te steken of naar de tentoonstelling te kijken die er op dat moment staat. 

Contactpersoon is Hans Drost (J.Drost@windesheim.nl - 06-46213427)

Samen aan Tafel

In de maanden september tot en met mei wordt er elke derde donderdag van de maand een eenvoudige maaltijd gekookt door een aantal vrijwilligers. Aanschuiven mag iedereen die daar zin in heeft. 

We ontvangen uw opgave graag uiterlijk op de maandag voorafgaande aan de maaltijd, zodat de koks weten hoeveel gasten zij aan tafel mogen verwachten.

De kosten zijn € 6,- per persoon. De maaltijd vindt plaats in grote zaal van De Bastiaan en begint om 18.00 uur.

Contactpersonen:

Alie Bijmold, tel. 0570-562623

Loek van der Graft, tel. 0570-562119
 

Inloopmorgen

Elke maandagochtend, vanaf 10.00 uur, bent u van harte welkom in De Bastiaan voor een kopje koffie of thee. De inloopochtend is toegankelijk voor iedereen die daar behoefte aan heeft! 

Daarmee beginnen we de week gezellig, treffen elkaar en kunnen even bijpraten.
 
Deze ochtenden zijn er ook op de feestdagen en in de zomervakantie. Op deze ochtenden is het mogelijk om bekenden te treffen en is er gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten.

Contactpersoon: Anneke Doreleijers, e-mail aroodakker@gmail.com.

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom en kunnen zich op dit e-mailadres melden.
 

Kunstexpositie 

Liturgisch Bloemschikken

Micha Kring