Red de giftenaftrek

Veel organisaties en goede doelen (ANBI) zijn voor hun inkomsten voor een groot deel afhankelijk van giften. Dit geldt ook voor onze kerkelijke gemeente.

Van oudsher kent ons land daarom de regeling Giftenaftrek. Onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen hun giften aan goede doelen en ANBI-instellingen als kerken aftrekken van de belasting.De overheid geeft hiermee aan niet zelf alle zorg te kunnen leveren en heeft daarom organisaties vanuit de samenleving nodig.
Burgers worden op deze wijze beter in staat gesteld om doelen financieel te steunen.
In de plannen van de beoogde nieuwe regering wordt een streep gehaald door deze mogelijkheid tot giftenaftrek.

Om dit te voorkomen is er een petitie opgesteld door meer dan 250 (goede-doelen-)organisaties, waaronder de Protestantse Kerk Nederland (PKN), Leger des Heils, Dorcas, EO Metterdaad, Mercy Ships, MAF, ZOA, OpenDoors, Leprazending, Youth for Christ en Stichting Present.
De actie is georganiseerd door de ChristenUnie.

De petitie is gericht aan de Tweede Kamer en vraagt daarin aan de aanstaande coalitie om af te zien van deze maatregel. “Om het omzien naar elkaar te steunen en niet af te straffen. Daarom zeggen wij: red de giftenaftrek! Geef om de samenleving.”

Tot 3 juli kunt u deze petitie tekenen via de website www.reddegiftenaftrek.nl      

 
terug