Samenwerkingsverband Klein Salland

Klein Salland algemeen.
Met de gemeenten van Raalte, Wesepe en Wijhe vormt de gemeente van Olst een samenwerkingsverband. Het doel van deze samenwerking is om in elk van de vier dorpen een levendige gemeente te hebben en te houden, vier plekken waar het licht van het evangelie blijft branden. Daarnaast wordt optimaal gebruik gemaakt van elkaars kennis en kunde. 

Om aan de samenwerking inhoud te geven is door de vier gemeenten een ‘Breed Overleg’ in het leven geroepen. Dit overleg stimuleert de onderlinge samenwerking.
  
De diakenen, ouderlingen en kerkrentmeesters ontmoeten elkaar geregeld.
Jaarlijks gaan de voorgangers een aantal keren in elkaars kerken voor en zij vervangen elkaar wanneer een collega afwezig is. 
In de zomermaanden zijn er twee diensten waarin de vier gemeenten in één kerk bij elkaar komen. 
Activiteiten staan open voor elkaars gemeenteleden en worden bij elkaar onder de aandacht gebracht.
Eén keer in de anderhalf jaar wordt in één van de dorpen een gezamenlijke ontmoetingsdag voor alle gemeenteleden georganiseerd.

Voor informatie over de Klein Salland gemeentes zie Klein Salland contact.


vlnr: ds. Martje Veenstra-Oving (Wijhe), ds. Henk Jan Damstra (Olst en Wesepe) en ds. Richard Slaar (Raalte) (2022)

Een nieuwe stap binnen Klein Salland - samenwerkingsovereenkomst.
Op 3 maart 2022 hebben de vier kerkenraden van Klein Salland in een gezamenlijke kerkenraadsvergadering besloten om een volgende stap te zetten in de samenwerking. Er is unaniem ingestemd met het voorstel om nu een formele samenwerkingsovereenkomst Klein Salland aan te gaan. Daarmee is bekrachtigd dat we nu steviger aan elkaar verbonden zijn in ons streven om, ook in de nabije toekomst, in elk van de vier dorpen een christelijke geloofsgemeenschap actief te laten zijn. Binnenkort wordt de overeenkomst (1) bekrachtigd met een handtekening. In de kerkbladen zal meer informatie gegeven worden.

Wie de samenwerkingsovereenkomst wil lezen, compleet met bijlagen waarin onder meer de verantwoordelijkheden van het Breed Overleg zijn benoemd (zie bijlage 

Zie ook het artikel van ds. Klaas van der Kamp (Classis predikant Overijssel-Flevoland)

(1) Stand van zaken Samenwerkingsovereenkomst Pinksteren 2022
Op 1e Pinksterdag was er een druk bezochte gezamenlijke open lucht dienst op de Zoogenbrink in Olst. Een mooie viering, in een prachtige omgeving met mooi weer. Na afloop van de dienst werd de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Een belangrijk moment toch omdat we ons zo nog meer aan elkaar hebben verbonden. Een mooie Pinksterdag waarop ook gevierd werd dat, geïnspireerd door de Heilige Geest, de christelijke kerken zijn ontstaan.
Mooier kon het niet zijn.
 
terug