Samenwerkingsverband Klein Salland

Een mijlpaal

Op 3 maart hebben de vier kerkenraden van Klein Salland in een gezamenlijke kerkenraadsvergadering besloten om een volgende stap te zetten in de samenwerking. Er is unaniem ingestemd met het voorstel om nu een formele samenwerkingsovereenkomst Klein Salland aan te gaan. Daarmee is bekrachtigd dat we nu steviger aan elkaar verbonden zijn in ons streven om, ook in de nabije toekomst, in elk van de vier dorpen een christelijke geloofsgemeenschap actief te laten zijn. Binnenkort wordt de overeenkomst (1) bekrachtigd met een handtekening. In de kerkbladen zal meer informatie gegeven worden.

Wie de samenwerkingsovereenkomst wil lezen, compleet met bijlagen waarin onder meer de verantwoordelijkheden van het Breed Overleg zijn benoemd (zie bijlage 

Zie ook het artikel van ds. Klaas van der Kamp (Classis predikant Overijssel-Flevoland)

(1) Stand van zaken Samenwerkingsovereenkomst Pinksteren 2022
Op 1e Pinksterdag was er een druk bezochte gezamenlijke open lucht dienst op de Zoogenbrink in Olst. Een mooie viering, in een prachtige omgeving met mooi weer. Na afloop van de dienst werd de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Een belangrijk moment toch omdat we ons zo nog meer aan elkaar hebben verbonden. Een mooie Pinksterdag waarop ook gevierd werd dat, geïnspireerd door de Heilige Geest, de christelijke kerken zijn ontstaan.
Mooier kon het niet zijn.
 
terug