Simple6

Muziek  maken en zingen geeft plezier

Zanggroep Simple6 bestaat sinds 2008. Muziek maken en zingen is onze hobby en het samen zijn geeft plezier. De zang wordt begeleid door een gitaar. Momenteel zijn er 3 zangeressen, 2 zangers en 1 gitarist (ideaal zou een groep met 2 instrumentalisten zijn).  Toegevoegd aan de groep (toen nog Simple4) zijn: Inelies van Eerden en Marije Koetzier. Deze staan nog niet op de foto.

De gezongen liederen passen bij het thema van de kerkdienst en de liturgie. Ze versterken  de gesproken boodschap. Wij kiezen in overleg met de voorganger en elkaar de liederen. Dat zijn liederen uit het Liedboek, Taizéliederen, liederen uit Iona en moderne christelijke liederen of popliederen. We geven daar een eigen invulling aan. Wij hebben zo meegewerkt aan kerkdiensten, oecumenische vieringen, Taizédiensten en zijn onderdeel geweest van ‘The Passion’ in Olst. Tijdens de pandemie hebben we vele malen online-kerkdiensten met digitaal beeld, zang en muziek ondersteund.

Als u het zingen en/of het bespelen van een instrument goed beheerst, en u wilt uw talent met ons delen en aan de kerkdiensten meewerken, neem dan contact op met één van ons: Willemieke van der Poel, Richard van Leeuwen, Gert Lagendijk en Wilto Kampinga.

 

terug