Solidariteitskas

Solidariteitskas 2024
Als lid van de Protestantse gemeente te Olst wordt u jaarlijks gevraagd een bijdrage te leveren aan de Solidariteitskas.
Waarom vragen wij dat?
‘Gemeenten helpen elkaar’ is de gedachte achter de Solidariteitskas die gevuld wordt door een verplichte vaste jaarlijkse bijdrage van de belijdende leden van plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk.
Gemeenten die tijdelijk niet “zelfvoorzienend” zijn, kunnen een beroep op deze Solidariteitskas doen.
Bijdragen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk en bedoeld om deze gemeenten duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar.

Van de leden vragen we een bijdrage van
€ 10,00. Voor elk belijdend lid wordt € 5,00 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. De ene keer help je, de andere keer word je geholpen.
De enveloppen met de betalingsverzoeken zijn inmiddels bezorgd en de automatische incasso’s worden in juni uitgevoerd.

Jibbe Poppen

 
terug