Stichting Behoud Olster Dorpskerk

30 jaar Stichting Behoud Olster Dorpskerk
 

In 1988 werd voor het noodzakelijke onderhoud van de Olster Dorpskerk een werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep, als voorloper van de Stichting Behoud Olster Dorpskerk, had tot doel ƒ 5.000 bijeen te brengen, waarna een subsidie van ƒ 15.000 verkregen kon worden. Er werden daartoe diverse activiteiten georganiseerd, zoals een concertreeks, een bazaar, een huis-aan-huiscollecte, een rommel-markt, een hobbybeurs en de pannenkoeken-dag. Deze activiteiten leverden het geweldige bedrag van ƒ 68.000 op. Met subsidies en giften werd in het totaal ƒ 130.000 bijeengebracht, waarna het broodnodige herstel- en onder-houdswerk kon beginnen.
Ook in de volgende jaren had het interieur onderhoud of aanvulling nodig. De doelstelling van de voormalige werkgroep werd in 1994 geformaliseerd in de Stichting BOD. Er werd een onderhoudsplan opgesteld, er werden subsidies aangevraagd en verkregen en activiteiten zoals de rommelmarkt en de pannenkoekendag wer-den wederom georganiseerd. Om spullen voor de jaarlijkse rommelmarkt te verkrijgen gingen er wekelijks twee auto’s met aanhangers bij de mensen langs. De spullen werden vervoerd naar verschillende opslagadressen en vlak voor de rommelmarkt van daar naar De Bastiaan ge-bracht. Vele vrijwilligers waren betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de rommel-markt, zoals het uitzoeken van boeken, kleding en textiel, het controleren en repareren van elektra en computers en het bepalen van de prijzen van de spullen. Zo werkten er meer dan 100 mensen, ook van buiten onze Protestantse Gemeente, aan de rommelmarkt mee. Tenten en kramen werden ingericht, waarna de rommel-markt gehouden werd. Als de rommelmarkt op de bewuste zaterdag ten einde was lag het Kerkplein er weer picobello bij en kon het ver-zamelfeest voor de volgende rommelmarkt weer opnieuw beginnen. De rommelmarkten waren altijd een succes te noemen.

Na 2013 zijn er geen rommelmarkten meer gehouden, want door overlijden en het ouder worden van vrijwilligers werd het moeilijker om zo’n groot evenement te organiseren. In plaats daarvan werden er nog enkele jaren op zaterdag spullen verkocht in de voormalige Eben Haëzerkerk en nog later in een kippenschuur op de Boskamp.

Nu gaat het BOD een nieuwe fase in en zal zich met name richten op het breder en meer gebruik maken van de Olster Dorpskerk.
Het in stand houden voor uitsluitend erediensten is op termijn niet meer houdbaar. Daarom wordt er gezocht naar oplossingen van medegebruik die uiteraard wel geld opleveren. Hiervoor zullen mogelijk aanpassingen gedaan moeten worden aan het interieur van de Olster Dorpskerk.
De Stichting BOD richt zich net als 30 jaar geleden op het Behoud van de Olster Dorps-kerk, maar de tijd maakt dat het karakter ver-anderd is van onderhoud naar medegebruik.

Het nieuwe bestuur van de Stichting BOD bestaat uit:
Rob Bakker (voorzitter)
Gerrit Coes (plv voorzitter)
Els Hogenboom (penningmeester)
Yvonne Bos (plv penningmeester)
Daniël van der Lit (secretaris)
Roland Beenen (plv secretaris)
Richard van Leeuwen (adviseur)

Het nieuwe bestuur wil alle oud-bestuursleden en vrijwilligers die aan het BOD hebben meegewerkt bedanken voor hun inzet. Het noemen van namen zou er toe kunnen leiden dat we mensen vergeten, daarom volstaan we hier met een welgemeend: dankjewel allemaal!

Els Hogenboom (met dank aan Gerda Vonk)
terug