Stichting Behoud Olster Dorpskerk

Snel naar:

 

  1. Stichting Behoud Olster Dorpskerk
  2. Communicatieadviseur gezocht
  3. Laatste nieuws april 2024
  4. Verbouwing Bastiaan
     

 

1. Stichting Behoud Olster Dorpskerk

30 jaar Stichting Behoud Olster Dorpskerk


In 1988 werd voor het noodzakelijke onderhoud van de Olster Dorpskerk een werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep, als voorloper van de Stichting Behoud Olster Dorpskerk, had tot doel ƒ 5.000 bijeen te brengen, waarna een subsidie van ƒ 15.000 verkregen kon worden. Er werden daartoe diverse activiteiten georganiseerd, zoals een concertreeks, een bazaar, een huis-aan-huiscollecte, een rommel-markt, een hobbybeurs en de pannenkoeken-dag. Deze activiteiten leverden het geweldige bedrag van ƒ 68.000 op. Met subsidies en giften werd in het totaal ƒ 130.000 bijeengebracht, waarna het broodnodige herstel- en onder-houdswerk kon beginnen.
Ook in de volgende jaren had het interieur onderhoud of aanvulling nodig. De doelstelling van de voormalige werkgroep werd in 1994 geformaliseerd in de Stichting BOD. Er werd een onderhoudsplan opgesteld, er werden subsidies aangevraagd en verkregen en activiteiten zoals de rommelmarkt en de pannenkoekendag wer-den wederom georganiseerd. Om spullen voor de jaarlijkse rommelmarkt te verkrijgen gingen er wekelijks twee auto’s met aanhangers bij de mensen langs. De spullen werden vervoerd naar verschillende opslagadressen en vlak voor de rommelmarkt van daar naar De Bastiaan ge-bracht. Vele vrijwilligers waren betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de rommel-markt, zoals het uitzoeken van boeken, kleding en textiel, het controleren en repareren van elektra en computers en het bepalen van de prijzen van de spullen. Zo werkten er meer dan 100 mensen, ook van buiten onze Protestantse Gemeente, aan de rommelmarkt mee. Tenten en kramen werden ingericht, waarna de rommel-markt gehouden werd. Als de rommelmarkt op de bewuste zaterdag ten einde was lag het Kerkplein er weer picobello bij en kon het ver-zamelfeest voor de volgende rommelmarkt weer opnieuw beginnen. De rommelmarkten waren altijd een succes te noemen.

Na 2013 zijn er geen rommelmarkten meer gehouden, want door overlijden en het ouder worden van vrijwilligers werd het moeilijker om zo’n groot evenement te organiseren. In plaats daarvan werden er nog enkele jaren op zaterdag spullen verkocht in de voormalige Eben Haëzerkerk en nog later in een kippenschuur op de Boskamp.

Nu gaat het BOD een nieuwe fase in en zal zich met name richten op het breder en meer gebruik maken van de Olster Dorpskerk.
Het in stand houden voor uitsluitend erediensten is op termijn niet meer houdbaar. Daarom wordt er gezocht naar oplossingen van medegebruik die uiteraard wel geld opleveren. Hiervoor zullen mogelijk aanpassingen gedaan moeten worden aan het interieur van de Olster Dorpskerk.
De Stichting BOD richt zich net als 30 jaar geleden op het Behoud van de Olster Dorps-kerk, maar de tijd maakt dat het karakter ver-anderd is van onderhoud naar medegebruik.

Het nieuwe bestuur van de Stichting BOD bestaat uit:
Rob Bakker (voorzitter)
Gerrit Coes (plv voorzitter)
Els Hogenboom (penningmeester)
Yvonne Bos (plv penningmeester)
Daniël van der Lit (secretaris)
Roland Beenen (plv secretaris)
Richard van Leeuwen (adviseur)

Het nieuwe bestuur wil alle oud-bestuursleden en vrijwilligers die aan het BOD hebben meegewerkt bedanken voor hun inzet. Het noemen van namen zou er toe kunnen leiden dat we mensen vergeten, daarom volstaan we hier met een welgemeend: dankjewel allemaal!

Els Hogenboom (met dank aan Gerda Vonk)


2. Communicatieadviseur BOD gezocht

Het bestuur van de stichting Behoud Olster Dorpskerk is op zoek naar een communicatieadviseur.
Om de plannen voor de toekomst en de herinrichting van de Dorpskerk breed onder de aandacht te brengen komen wij graag in contact met een communicatieadviseur.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rob Bakker,
email: RBakker1954@kpnmail.nl
mobiel 06-5090-9367
 


3. Laatste Nieuws (april 2024)

De afgelopen periode hebben we in goed overleg afscheid genomen van het oude bestuur van de Stichting Behoud Olster Dorpskerk en een nieuw bestuur opgericht bestaande uit de voormalige werkgroepleden Toekomst Dorpskerk. De werkgroepleden Els Hogenboom, Yvonne Bos, Daniël van der Lit, Roland Beenen, Richard van Leeuwen, Gerrit Coes en Rob Bakker zijn nu het nieuwe bestuur van de stichting en hiermee is de werkgroep opgegaan in de stichting Behoud Olster Dorpskerk.
Met onze architect Marcia Mulder van Architectenbureau 52Noord zijn vervolgafspraken gemaakt voor het verder ontwerpen van de inrichting van het Schip van de kerk en een aanbouw aan de kerkpleinzijde van de kerk. In de nieuwe aanbouw met entree zijn ook toiletten en een garderobe voorzien.

Een energiedeskundige heeft opdracht gekregen om een energieanalyse op te stellen met adviezen voor isolatiemaatregelen en duurzame verwarmingsmethoden voor het schip van de kerk.
Inmiddels is een cultuurhistorisch rapport, een zogenaamd waardenstellend rapport, opgesteld van het kerkgebouw en de inventaris van de kerk. De komende tijd gaan we aan de slag met het maken van een businessplan ‘Meervoudig gebruik’ met ondersteunende exploitatieberekeningen.
De kosten voor het maken van ontwerpen en het opstellen van de diverse adviezen worden gedekt door de tot nu toegekende subsidies.
We hebben een communicatieadviseur uit onze gemeente Olst-Wijhe gevonden die een website gaat maken voor de Stichting.
De vertegenwoordigers van de Monumentencommissie van het Oversticht en het steunpunt Rijksdienst Cultureel Erfgoed uit Zwolle komen op 11 juni 2024 op bezoek om de Dorpskerk te bezichtigen en de voorlopige toekomstplannen voor de Dorpskerk te bespreken.


Met vriendelijke groet, Rob Bakker en Gerrit Coes


4. Voortgang verbouwing Bastiaan
De bouw van de twee opbaarkamers in de Bastiaan is gestart. Afgelopen week zijn de wanden geplaatst. Ook het pad naar de deur is bijna klaar. Het doel is om de verbouwing in het najaar af te ronden.

terug