Stichting Present

Stichting Present algemeen
Kent u het werk van Stichting Present? Hoogstwaarschijnlijk heeft u hierover al meerdere malen gelezen in onze Kerkwijzer:
‘Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden’. 
Dat is de missie van Present!
Present biedt de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.
Al vele jaren hebben mensen uit onze kerk zich een dag(deel) ingezet door bv. het leggen van een laminaatvloer, het sauzen van een kamer, hulp bij bingo op Overkempe, tuin opknappen en samen pannenkoeken bakken bij het Thomashuis, fietsen op een duo-fiets, verzorgen gezellige middag bij de Herbergier, enz, enz. enz.  Recent hebben twee vrijwilligers nog geholpen bij een verhuizing naar Olst.

Omdat we regelmatig een hulpvraag krijgen en we niet altijd een beroep kunnen en willen doen op dezelfde mensen, zijn we op zoek naar mensen, die we incidenteel  mogen benaderen voor een hulpvraag.
Ervaar hoe een paar uur van je tijd een groot verschil kan maken in het leven van een ander!

Wie mogen we op ons lijstje zetten?  
                  
Graag een berichtje naar:                                              
Doreen van de Lit :   06 53926705  of               
Gerrie Holtkuile    :  0570 563215                                      

De Veranderdagen - Geloven in Delen

Vind je het leuk om iemand te helpen? Steek je graag je handen uit de mouwen, of maak je juist makkelijk een praatje? Dan is een Veranderdag iets voor jou. Tijdens de 40-dagentijd, of op een ander moment, is het mogelijk je als groep in te zetten voor anderen.
De Veranderdagen zijn een initiatief van Stichting Present in samenwerking met verschillende kerken in Deventer. Inmiddels wordt het door heel veel kerken opgemerkt en aangepakt als een mooi moment, om juist in de 40-dagen tijd, iets voor een ander te doen.

Vanuit Deventer organiseren we al diverse jaren Veranderdagen. Dat heeft in de afgelopen jaren geresulteerd in betekenisvolle projecten in Deventer, Twello, Olst, Wijhe, Heino en Raalte.
Je kunt samen met een groep uit je kerk, collega’s, vrienden, school, klas aan de slag gaan. Je betekent heel concreet iets voor iemand die hulp nodig heeft. En het is leuk je groepsleden op een andere manier te ontmoeten. Samen maken jullie het verschil door een praktisch project te doen, zoals bijvoorbeeld het opknappen van een verwaarloosde tuin of huis. Je kunt ook denken aan het organiseren van een leuk dagje uit voor ouderen. Maar misschien hebben jullie een heel ander aanbod. Present gaat uit van jullie talenten en wensen!
Wij hebben in 2023 voor 2 vaste Veranderdagen in het voorjaar gekozen, te weten:
25 februari en 25 maart.
Opgeven kan vanaf nu, maar doe het snel! Je kunt je met een groep (online) aanmelden via Stichting Present Deventer of bij onderstaande contactpersonen, en bepaalt zelf of je voorkeur hebt voor een praktisch of een sociaal project. Om de projecten goed voor te kunnen bereiden en te kunnen organiseren willen we je vragen om je tijdig aan te melden. Om mee te doen met de veranderdag op 25 februari ontvangen we graag uiterlijk 30 januari (of zo spoedig mogelijk) je aanmelding. Voor deelname op 25 maart ontvangen wij deze graag uiterlijk 20 februari.

Op een ander moment Present?

Mocht je als groep op een andere dag Present willen zijn, dan kan dat natuurlijk ook. Jullie kiezen zelf een datum waarop je beschikbaar bent en Present kijkt samen met jullie naar een geschikte invulling van jullie vrijwilligersdag(deel). Het kost enige tijd om een passend project te zoeken. Geef je daarom 4 tot 6 weken voordat je aan de slag wilt op. Van harte welkom!

Contactpersonen: Doreen van de Lit  tel: 06-53926705 en Gerrie Holtkuile tel: 06-16585980


 
terug