Stichting Present

Stichting Present algemeen
Kent u het werk van Stichting Present? Hoogstwaarschijnlijk heeft u hierover al meerdere malen gelezen in onze Kerkwijzer:
‘Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden’. 
Dat is de missie van Present!
Present biedt de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.
Al vele jaren hebben mensen uit onze kerk zich een dag(deel) ingezet door bv. het leggen van een laminaatvloer, het sauzen van een kamer, hulp bij bingo op Overkempe, tuin opknappen en samen pannenkoeken bakken bij het Thomashuis, fietsen op een duo-fiets, verzorgen gezellige middag bij de Herbergier, enz, enz. enz.  Recent hebben twee vrijwilligers nog geholpen bij een verhuizing naar Olst.

Omdat we regelmatig een hulpvraag krijgen en we niet altijd een beroep kunnen en willen doen op dezelfde mensen, zijn we op zoek naar mensen, die we incidenteel  mogen benaderen voor een hulpvraag.
Ervaar hoe een paar uur van je tijd een groot verschil kan maken in het leven van een ander!

Wie mogen we op ons lijstje zetten?  
                  
Graag een berichtje naar:                                              
Doreen van de Lit :   06 53926705  of               
Gerrie Holtkuile    :  0570 563215                                       
terug