Toelichting collecten

 • Eindcollecte Wilde Ganzen 6 maart

  In het Foya District in Liberia staan veel kapotte waterpompen. Waterleidingen zijn er nauwelijks, waardoor de bewoners hun drinkwater uit rivieren halen. Het land werd al getroffen door ebola en nu met corona is hygiëne opnieuw een belangrijk thema. Hoog tijd om te helpen.                
  Eind vorige eeuw woedde er een oorlog in Liberia. Veel waterpompen werden toen verwoest en zijn daarna niet meer opgebouwd. De lokale bevolking weet niet hoe ze de pompen moeten onderhouden.    
  De Liberiaanse organisatie National Old Folks of Liberia Inc. komt met name op voor de rechten van ouderen. Maar nu gaan ze samen met een jongerenorganisatie uit de regio aan de slag om schoon drinkwater voor 15.000 mensen voor elkaar te krijgen. Ze krijgen daarbij hulp uit Nederland van Liberianen die naar ons land zijn gevlucht en hier de Liberian Association in The Netherlands hebben opgericht.
  Samen met de lokale overheid is het plan om drie pompen te installeren in drie dorpen. Er worden watercomités gevormd die opgeleid worden om de pompen te onderhouden. Dit laatste is vooral een taak voor jongeren. Die pompen bieden een uitkomst voor alle bewoners, maar met name voor ouderen. Zij hoeven straks veel minder ver te lopen voor schoon drinkwater.

  Help mee om dit project van de grond te krijgen. Uw bijdrage is van harte welkom!
   
 • Eindcollecte zondag 27 maart  Kerk-in-Actie
  Aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië
  van deze kinderen en ouderen. In hun dagcentrum krijgen kinderen hulp bij hun huiswerk, een maaltijd, en de mogelijkheid voor psychosociale hulp. Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd. Hiermee wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht. Vanuit haar dagcentrum voorziet Bethania de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd.
  Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals Bethania in Moldavië. Van harte aanbevolen!
  Geeft u ook?
  Dit kan ook op:  NL50 RABO 0146 2601 20 t.n.v.Diaconie Prot.Gemeente te Olst of  via  de  Appostel-app.

  Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
terug