Toelichting collecten

Snel naar:

  1. Open Doors
  2. Vakantietasjes
  3. SeeYou - oogzorg
  4. KiA Werelddiaconaat
  5. Leprazending
  6. Vakanties met aandacht
  7. ATD de 4e wereld 't Zwervel - Wijhe


 
1. Open Doors
Eindcollecte zondag 2 juni – Open Doors
Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen ze door gebed en het verspreiden van Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien ze in kaderopleidingen en verlenen ze praktische hulp. In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden ze christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.
Christenen in de vrije wereld lichten ze voor over christenvervolging elders in de wereld, zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.

Dit doet Open Doors omdat ze geloven dat wanneer één lid lijdt, alle anderen meelijden (1 Kor. 12:26). Ook geloven ze in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19), en dat alle deuren openstaan voor het evangelie.
Wilt u meer weten over het werk van Open Doors, kijk dan op de site: www.opendoors.nl

2. Eindcollecte zondag 9 juni - Vakantietasjes
Sinds een aantal jaren verzorgt de diaconie van onze kerk in samenwerking met het Het Noaberhuus vakantietasjes voor kinderen van gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank.
Ook dit jaar hopen we, met steun van u allen, dit weer mogelijk te maken.

3. Eindcollecte  16 juni  - SeeYou
Mensen met een (visuele) beperking in ontwikkelingslanden behoren vrijwel zonder uitzondering tot de meest gemarginaliseerde groepen. Ze worden niet gezien, hebben geen toegang tot zorg, onderwijs of werk, en leven vaak in diepe armoede.
Daarom zet SeeYou zich in voor toegang tot (oog)zorg, onderwijs en werk. Ze investeren in mensen met een beperking zelf, hun families én in het inclusief maken van de omgeving en systemen. Zodat de gemeenschappen een plek zijn waar mensen met een (visuele) beperking gezien worden en mogen zijn!

Ze doen dit in zeven landen in Afrika en Azië: Ethiopië, Rwanda, Oeganda, Zuid-Soedan, Soedan, Cambodja en Indonesië.

4. Eindcollecte 23 juni (en 17 juni op Averbergen) - Kerk in Actie Werelddiaconaat (Libanon)
Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen.
Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan.

Kerk in Actie ondersteunt medische trainingen voor Libanezen en Syrische vluchtelingen. Na hun diplomering kunnen ze vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren. Dat biedt hoop voor de toekomst!
Via het programma Werelddiaconaat helpt Kerk in Actie Libanezen en Syrische vluchtelingen op weg naar een baan en bestaanszekerheid.

5. Leprazending 1 juli
Leprapatiënten (melaatsen) horen bij de meest kwetsbare mensen in onze wereld. Door hun verminkende en besmettelijke ziekte worden ze vaak verstoten uit hun familie of dorp. Meestal  zijn ze niet mobiel en hebben daardoor geen toegang tot (nood-)hulp.
Elke 2 minuten krijgt ergens iemand te horen dat hij of zij lepra heeft.
Lepra is gelukkig goed te behandelen.


Leprazending helpt lepra-patiënten in Azië en Afrika op weg naar een gezond, hersteld en volwaardig leven. Leprazending wil zo, door haar werk, de liefde van Jezus voor de mensen laten zien.
Voor € 24,00 is iemand lepravrij te maken én dit helpt om lepra definitief te stoppen.
Onze steun aan Leprazending draagt bij aan wondverzorging, medicijnen, hersteloperaties en hulp bij terugkeer in de maatschappij.

Bovenstaande collectes worden door de diaconie van harte bij u aanbevolen!
Ali Speksnijder

6. Vakanties met aandacht 4 augustus
De diaconale vakanties van Het Vakantiebureau zijn voor velen een begrip. Jaarlijks organiseert Het Vakantiebureau zo’n 92 vakantiearrangementen voor ruim 2.700 mensen die niet meer zo gemakkelijk alleen op vakantie gaan. Dit betreft vooral ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben.
De vakanties hebben een open-christelijk karakter en zijn voor iedereen toegankelijk, ongeacht zijn of haar achtergrond.Tijdens deze vakanties staan ieder jaar ruim 1.750 ervaren en enthousiaste vrijwilligers dag en nacht klaar om de vakantiegasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden daarbij ook een luisterend oor.

Gratis vakantieweken
Daarnaast biedt Het Vakantiebureau jaarlijks, samen met RCN Vakantieparken, 100 gratis vakantieweken voor gezinnen op bijstandsniveau en een ouderen-midweek voor eenzame ouderen die al lange tijd niet op vakantie zijn geweest.
Van harte bij u aanbevolen!

Zie ook: Werkgroepen\Diaconie
7. ATD de 4e wereld 't Zwervel, Wijhe - 25 augustus
ATD Vierde Wereld is een internationale mensenrechtenorganisatie die strijdt tegen armoede. In Salland heeft de organisatie een boerderij net buiten Wijhe, ‘t Zwervel.
Hier worden sinds 1974 zeer arme ouders uit Nederland en andere landen uitgenodigd om - vaak voor het eerst – een week vakantie te vieren met hun hele gezin.


Er even tussenuit, het klinkt zo gewoon. Maar dat is het voor deze gezinnen niet.
De bevrijdende werking die daarvan uitgaat heeft 't Zwervel gemaakt tot de bakermat van de Vierde Wereld-gezinsbeweging in Nederland. Uw bijdrage helpt deze vakanties mede mogelijk te maken.

Namens de diaconie,
Ali Speksnijder en Anna Couperus


 
terug