Toelichting collecten

Snel naar: Toelichting bij de diaconale collecten

Snel naar:
  1. Voedselbank Raalte - Olst - Wijhe
  2. Mercy Ships

1.   Voedselbank Raalte - Olst - Wijhe - zondag 10 maart 2024
 

De Voedselbank Raalte e.o. is er voor mensen die om uiteenlopende redenen zodanig in (financiële) problemen zijn geraakt, dat zij geen of onvoldoende financiële middelen hebben om voedsel te kopen.
De voedselbank zamelt gratis voedsel in waaruit producten voor de inwoners van de gemeente Raalte in een winkelconcept beschikbaar worden gesteld. Voor de inwoners van de gemeente Olst/Wijhe worden voedselpakketten samengesteld die op vrijdag op centrale plekken in Wijhe en Olst beschikbaar worden gesteld.
Producten en voedselpakketten die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd niet over voldoende financiële middelen beschikken. Als men hiervoor in aanmerking komt kan men maximaal drie jaar een beroep doen op onze Voedselbank.
Van harte bij u aanbevolen
 
2.   Mercy Ships - zondag 27 maart 2024

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die inwoners van de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien.
Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elke patiënt, brengen zij die droom in vervulling. Op dit moment hebben zij twee ziekenhuisschepen in de vaart – de Africa Mercy en de Global Mercy, het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld. Beide schepen zijn speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen.
Uw gift is van harte welkom. Alvast dank u wel daarvoor.

Namens de diaconie,
Ali Speksnijder

 
terug