Vorming en Toerusting

Snel naar:
1. Commissie V&T - algemeen
Activiteiten seizoen 2023-2024:
2. Lezing Ubuntu 
(terugblik)
3. 60+ Bijbelstudiegroep
4. Kring Moderne Profeten 
(terugblik)
5. Vrouwenweekend 2024 (24/25 februari 2023)
6. Lezing levensverhaal Ignatius van Loyola (terugblik)
7. Biologisch Moestuinieren (terugblik)
8. Walking Dinner (22 september)


1. Commissie Vorming en toerusting

Vorming en Toerusting is een commissie die ieder seizoen zoekt naar activiteiten voor de gemeente. Wij denken daarbij aan verschillende dingen.

Ontmoeting: Het is fijn om elkaar tegen te komen, elkaar beter te leren kennen en met elkaar in gesprek te komen.

Bezinning: Wij willen ook activiteiten brengen die ons aan het voelen en denken zetten. Samen nadenken of ons geloof (of geloven) d.m.v. in kringen, horen naar wat we van anderen kunnen leren (d.m.v. lezingen) helpen ons erbij.

Dit alles met als doel om geïnspireerd op weg te zijn.
Wij willen ieder jaar een gevarieerd en uitdagend programma aanbieden. Wij werken samen met de Oecumenische Werkgroep en de Klein Sallandse Gemeenten Raalte, Wesepe en Wijhe.
De activiteiten worden in het kerkblad, op de website en in de huis-aan-huisbladen bekend gemaakt.

Wanneer u het fijn vindt om met ons mee te denken en te doen, neem dan met ons contact op.
Blandine: mussettaal@kpnmail.nl  0570-562029 / 06-30292520

2. Lezing over Ubuntu door Annette Nobuntu-Mul (terugblik)


Terugblik:3. De 60+PKN bijbelstudie groep.

Het is zo goed om met elkaar de Bijbel te lezen en te bespreken. We zijn bezig met de 1e brief van de apostel Petrus achter in het Nieuwe Testament. De laatste keer hebben we gelezen wat Petrus schrijft over het huwelijk, de rol van de vrouw en van de man uit de eerste verzen van het derde hoofdstuk. We besloten met de mooie regels in vers 8 en 9: ‘Maak geen ruzie met elkaar. Leef met elkaar mee en houd van elkaar als broers en zussen. Wees vriendelijk en bescheiden. Als iemand je kwaad doet, doe hem dan geen kwaad terug. Als je wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. Jullie zijn uitgekozen om goed te doen. Wens mensen dus het goede toe (zegenen!). Dan zal God ook goed voor jullie zijn.’
Proberen te begrijpen wat er staat, hoe dat toen werd gelezen en wat we er vandaag in onze levens mee kunnen. Het is verrijkend om je eigen gedachten erover te delen, maar ook te horen hoe anderen het zien.
We wisselen de Bijbelstudie af met het luisteren van een ‘oude’ preek van ds. Eric Klein Kranenburg, die toen hij nog leefde ook meedeed met de kring. Hij heeft de gewoonte om Jezus centraal te stellen, je aan het denken en handelen te zetten. Het met elkaar bespreken daarvan is ook heel verdiepend.
Als je denkt dat zou ik ook wel willen, wat meer nadenken over het Goede Nieuws en daarover te leren praten, ben je van harte welkom om de gezellige groep te versterken. Ook als je nog niet 60 plus bent, maar wel tijd hebt op vrijdagmorgen (je bent dicht bij de markt!)
Wil je eerst nog wat meer weten, neem dan contact op met Jan Zijp of met mij na de kerkdienst op zondag.
Elke vierde vrijdagmorgen van de maand komen we van 10.00 uur tot 11.30 uur bij elkaar in De Bastiaan.
De eerstkomende datum is 28 juni. Na de zomer pakken we dan de draad weer op.
Henk IJmker (06-3103 9456)4. Kring Moderne Profeten: Wat is wijsheid in onze tijd? (terugblik)

Drie maal  mochten wij onder de inspirerende, toch ook  bescheiden leiding van dominee Elly Urban,  kennismaken met mede gelovige ‘profeten’ met een visie die zij voorstaan en vaak enthousiast verkondigen, om ons,  de luisteraars - zoals ik - wakker te schudden uit onze vooringenomen ideeën, over respectievelijk maatschappij, muziek en geloofsbeleving.
Zo hadden wij een avond over Desmond Tutu, vredes-dominee, die een enorme impact heeft gehad in Zuid Afrika, een andere over Arvo Pärt, musicus en componist uit Estland en de laatste over Tish Warren, evangelische dominee uit Texas, die over gebed in de nacht, in de donkere momenten van ons leven schrijft.
Ik was vooral verrast hoe de ‘klassieke’ muziek van Arvo Pärt, die ik al kende en ik erg mooi vond, door zijn geestelijk crisis zo inspirerend kon worden.
Jan Zijp5. Vrouwenweekend 2024 (terugblik)

Tweede editie van het Vrouwenweekend in 2024: "met andere ogen"
Verslag van het gehouden weekend:
Esther, Blandine, Ans en Cora hadden een programma samengesteld rond het thema "met andere ogen" .
Het was de bedoeling dat een ieder zich in alle vrijheid, openheid, veiligheid en verbondenheid met elkaar, de betekenis zou kunnen ervaren "met andere ogen".
Wat betekent het voor jou, het zien, het beleven, de verbinding en bezieling, met open ogen, oren en het hart, voor en met elkaar?

Zaterdagochtend vanaf 9.15 uur was de inloop in het prachtige sfeervolle huis Hoeve Wetermans waar een warm welkom was met koffie en thee; langzaam druppelden de deelnemende vrouwen binnen, de meesten kenden elkaar.
In de hal stond een flip-over met het programma van het weekend. Om 10.00 uur gingen we naar de ronde tent toe (Yurt) waar Esther een viering leidde. 

De Paaskaars brandde en met dit licht werd de kaars in het midden aangestoken. Zo begon een half uur van ontspanning, stilte, meditatie en zang.
Vervolgens gingen we in de woonkamer zitten en stelden we ons nader aan elkaar voor.

“Met andere ogen kijken”, hoe zie jij dat voor je? Zijn er gebeurtenissen in jouw leven waardoor je anders bent gaan kijken? Zijn het verhalen die je hebt gehoord of gelezen?

Diverse persoonlijke verhalen zoals vermeld in de Kerkwijzer van april2024
Na die verhalen gaan we uiteen in 3 groepjes en gaan verder met elkaars verhalen. Wat een boeiende levensverhalen worden er verteld, hele hoopvolle, verdrietige, waardevolle, opbouwende, helende en spirituele gebeurtenissen worden met elkaar gedeeld.
Zo bijzonder dat deze verhalen mogen worden uitgesproken in alle openheid en vertrouwen. We realiseren ons dat we één zijn in verbondenheid in Zijn Liefde.

Na de avondmaaltijd kon je nog meedoen aan het levensspel. Het werd gespeeld op een groot bord, met 2 wijzers waar je aan moest draaien en 2 dobbelstenen.
Zo kwam je uit op een levensvraag en een bepaalde leeftijd in jouw leven, afijn een zeer persoonlijk spel waar openheid en luisteren naar elkaar centraal stonden.

Zondagmorgen waren er al vroege vogels die om 8.00 uur gingen dauwtrappen.
Om half 10 was het ontbijt en om half 11 begon de viering in de ronde tent .
Wat een prachtige viering werd dit; we hadden allemaal onze bijdrage geleverd en wat bracht het ons vreugde, verbondenheid, warmte en licht.
Aan het einde van de viering zongen we elkaar de zegen toe, de Liefde en de Vrede. Wat was dit bijzonder krachtig en mooi ! 

Van alle deelnemers hoorde ik dat deze viering onze harten en ziel  had geraakt.

Na de lunch had Blandine nog een creatieve activiteit. We gingen een steen schilderen: probeer jouw kijken "met andere ogen", jouw inspiratie van het weekend op een steen te laten zien.


Het werd een kleurrijk geheel, elke steen met haar eigen verhaal bekeken!
Het vrouwenweekend zit erop en we kunnen met "andere ogen" terugkijken op een geweldige tijd met elkaar. Tot de volgende keer en bedankt lieve vrouwen!


Een warme groet namens Esther, Blandine , Ans en Cora 6. Lezing levensverhaal Ignatius van Loyola (God vinden in alle dingen) (terugblik)
Woensdagavond 7 februari waren Aris en Hiske vanuit Nijmegen naar Olst gekomen om te vertellen over het vertrekpunt van hun geloof ruim tien jaar geleden. Zij waren toen allebei verslaafd en namen deel aan een AA groep (Alcoholisten Anoniem). Volgens de door Bill Wilson (stichter van de AA in Amerika) ontwikkelde 12 stappen moet je eerst de puinhoop van je leven erkennen en inzien dat je een hogere macht nodig hebt om eruit te komen. Hiermee zijn de 12 stappen nog niet klaar en de avond was te kort om daar dieper op in te gaan maar Aris en Hiske gebruikten het verhaal van Ignatius van Loyola om de weg naar herstel die zij hebben afgelegd te beschrijven. Ook zijn leven als ridder was in puin toen hij op het slagveld geraakt werd, ook hij moest zich door allerlei fases worstelen voordat hij een vriend van Jezus werd en de orde van de Jezuïeten zou stichten.
Tijdens deze avond was het aangrijpend om te horen hoeveel leed zo’n verslaving veroorzaakt, hoeveel mensen het niet redden om een nieuw leven te beginnen en dat het aantal verslaafden (aan drugs, porno, drank, gokken en ga zo maar door) eerder toeneemt dan afneemt. Eén op de 8 volwassenen in Nederland heeft te maken met verslaving (van zichzelf of in familiekring). Ik werk zelf in het onderwijs en vind het stuitend dat er zo weinig wordt gedaan om jonge mensen te beschermen tegen deze trend.

Het persoonlijk verhaal van Aris en Hiske, al een hele tijd gelukkig getrouwd met elkaar, was ontroerend en hoopvol: die hogere macht is voor beiden zonder twijfel God en zij vinden in hun kring van Gemeenschap voor Christelijk Leven (lekenbeweging van de Jezuïeten) de kracht en de inspiratie om de verslaving op afstand te houden. Want ja, een verslaving blijft altijd onderdeel van je leven… Ook al was de avond te kort om alle aspecten van hun herstel te vertellen, toch was het erg mooi dat zij dit met ons wilden delen. Enkele reacties die we kregen n.a.v. deze avond:
‘De diepgang in hun geloof heeft mij echt geraakt.’
‘Wat een ontroerend en indrukwekkend persoonlijk verhaal. Ik werd diep geraakt.’
‘Wat mooi om zo ook meegenomen te worden in de rijkdom van een voor ons wat onbekende traditie.’
‘Het was een bijzondere en heel mooi avond.’
Onderstaande boeken werden door hen genoemd als inspirerende boeken:
‘Vertrouw op je gevoel’  – Nicolaas Sintobin
‘Levenslessen’               – Nicolaas Sintobin
Informatie over het 12-stappenplan: https://ggzinterventie.nl/behandeling-verslaving/12-stappen/
Maak je je zorgen over je eigen middelengebruik of dat van een naaste: https://www.tactus.nl/overzicht-verslaving/


Blandine Taal


7. Lezing Biologisch Moestuinieren (terugblik)
Een waardevolle avond over biologisch moestuinieren
Op 16 april stroomde de Bastiaan vol met belangstellenden voor de lezing over biologisch moestuinieren.
Leo Oosterloo, Velt docent biologische tuinbouw en fruitteelt (Velt = Vereniging ecologisch leven en tuinieren) nam ons mee in een boeiend verhaal over de woeste gronden van Nederland die in de loop der eeuwen veranderden in een gecultiveerd landschap. Dat had tot gevolg dat we steeds meer kennis kwijtraakten over de mogelijkheden, kracht, slimheid en flexibiliteit van de natuur zelf. Hij vertelde over projecten in Afrika en Nederland, onder andere van de PKN, waar zorg voor de grond en daarmee zorg voor de mens en de gemeenschap centraal staan.
Het zorg dragen voor de grond leidt tot verbinding tussen mensen. Met enthousiasme en humor wist Leo ons oude wijsheden bij te brengen, aangevuld met kennis van nu. Zo zijn we onder andere wijzer geworden over het belang van een goede bodem en hoe dat te bereiken, over wisselteelt, het maken van een gezonde composthoop, planten die zelf de bodem verrijken en geen bemesting nodig hebben en over combinatieteelt, waardoor op natuurlijke wijze plantenziektes en/of insectenplagen voorkomen kunnen worden.
Een belangrijke boodschap die Leo ons mee wilde geven is dat tuinieren niet alleen werken en volhouden is. Het is ook ruiken, kijken, voelen, proeven, luisteren en verwonderd zijn. Het is oog hebben voor detail en genieten.
Na de lezing beantwoordde Leo nog vragen. Bij het weggaan en via de mail kregen we veel positieve reacties. Bezoekers gaven aan het een ‘mooie’, ‘leuke’ ‘leerzame’ en ‘inspirerende’ avond te vinden.
Daar zijn we heel blij mee! We hopen dat alle aanwezigen met veel enthousiasme de opgedane kennis in de praktijk gaan brengen en niet vergeten om hun zintuigen in te zetten en zich te verwonderen over al het moois dat we in de natuur mogen ontvangen.

 


8. Walking Dinner (22 september)
Zie voor meer informatie: Walking Dinner

De V&T commissie PKN Olst
Blandine Taal, Bea Dunnewind en Esther Coes.

terug