Vorming en Toerusting

Snel naar:
1.     Commissie V&T
2.     Activititeiten komende periode:
2a.   Een bijzondere luisteravond: Gelukkig is de mens die......
2b.   Gespreksgroep over het leven
2c.   Bibliodrama en gesprek over de waarde van “Woede”.1.     Commissie Vorming en toerusting
Vorming en Toerusting is een commissie die ieder seizoen zoekt naar activiteiten voor de gemeente. Wij denken daarbij aan verschillende dingen.

Ontmoeting: Het is fijn om elkaar tegen te komen, elkaar beter te leren kennen en met elkaar in gesprek te komen.

Bezinning: Wij willen ook activiteiten brengen die ons aan het voelen en denken zetten. Samen nadenken of ons geloof (of geloven) d.m.v. in kringen, horen naar wat we van anderen kunnen leren (d.m.v. lezingen) helpen ons erbij.

Dit alles met als doel om geïnspireerd op weg te zijn.
Wij willen ieder jaar een gevarieerd en uitdagend programma aanbieden. Wij werken samen met de Oecumenische Werkgroep en de Klein Sallandse Gemeenten Raalte, Wesepe en Wijhe.
De activiteiten worden in het kerkblad, op de website en in de huis-aan-huisbladen bekend gemaakt.

Wanneer u het fijn vindt om met ons mee te denken en te doen, neem dan met ons contact op.
Blandine: mussettaal@kpnmail.nl  0570-562029 / 06-30292520

2.     Activiteiten komende periode:2a.   Een bijzondere luisteravond: GELUKKIG DE MENS DIE …
Een  activiteit van de V&T commissie van de Protestantse Kerk te Olst & Roel Smit op woensdag 9 november van 19.45 tot ongeveer 21.15 uur in de Bastiaan!

Inloop met koffie v.a. 19.30 uur, de entree is gratis maar u moet wel reserveren, zie hieronder.
Roel Smit laat ons fragmenten van het oratorium Les Béatitudes (De Zaligsprekingen) van de Franse componist César Franck (1822 – 1890) horen en vertelt boeiend en informatief bij deze muziek. Wat hoor je in de muziek terug van de tijd waarin het geschreven is, van het leven van de componist en vooral van deze prachtige en revolutionaire Bijbeltekst ?
Roel Smit heeft sinds 2017 zijn muziekpracticum aan de Jan Schamhartstraat in Olst. Hij geeft daar cursussen over allerlei muzikale onderwerpen. Daarnaast is Smit beiaardier en organist van beroep.
Mist het niet!

Aanmelden bij Blandine Taal het liefst via de mail, mussettaal@kpnmail.nl
U kunt ook bellen/een sms sturen naar 06-30292520

2b.   Gespreksgroep over het leven (drie avonden)
Drie avonden met elkaar in gesprek over thema’s uit ons leven. De thema’s worden geïntroduceerd aan de hand van een Bijbelverhaal. We starten de eerste avond met een introductie op de thema’s aan de hand van het verhaal van Ruth. Vervolgens bespreken we, aan de hand van het verhaal van Jozef, die zijn broers na jaren weer terugziet in Egypte, het thema Vergeven- Vergeten. Welke rol speelt het thema in zijn leven en welke keuzes maakt hij? Vervolgens bespreken we welke rol het thema in ons eigen leven speelt en welke keuzes wij maken?
De overige twee avonden bespreken we twee thema’s per avond. Wij hopen op waardevolle gesprekken, waarin we elkaar inspireren.
De gesprekken worden begeleid door Esther Coes en Bea Dunnewind en vinden plaats in de Bastiaan van 19.45 uur tot 21.45 uur op:
  • Donderdag 19 januari
  • Donderdag   2 februari
  • Donderdag 16 februari
Wil je deelnemen, geef je dan vóór maandag 9 januari 2023 op bij Bea Dunnewind: beadunnewind@gmail.com
Telefoon: 06-15837793
(Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.)

2c. Bibliodrama en gesprek over de waarde van “Woede”.
3 avonden in februari / maart 2023
Hoe kom je erbij om over woede te praten, over boos zijn of dat worden? Woede is van alle tijden en van alle plaatsen. Het hoort gewoon bij mensen. In de regel vinden we woede vervelend en voor iemand die zijn woede niet kan beheersen zijn we bang. Hoe ga je om met woede, die je voelt opkomen bij jezelf, of die je ziet bij anderen?
Woede is een emotie die je laat weten, dat er in de verhouding met jezelf, of met de ander iets aan de hand is. Het kan ook zijn dat er iets gebeurt waar je het helemaal niet mee eens bent in de politiek, in de samenleving, in de kerk. Hoe ga je daarmee om? In alle gevallen hoor je je woede te beheersen, maar hoe doe je dat? Aan uitingen van woede zijn grenzen, denk maar aan de protesten van de boeren, wat vind je ervan?
In alle gevallen heeft woede op zich ook een belangrijke waarde, want daarmee laat men zien dat er iets moet veranderen. Iets wat niet deugt en moet worden rechtgezet.
In de Bijbel zijn heel veel verhalen te vinden waarbij woede een grote rol speelt. Woedend is Kaïn op Abel. Woedend is Esau op Jacob. Woedend is Mozes op het volk, wanneer hij ziet hoe ze dansen om het gouden kalf. En over koning Saul horen we van zijn driftbuien.
Ook in het Nieuwe Testament zijn er verhalen waarin woede tot uitdrukking komt. Jezus, die de tafels van de geldwisselaars in de tempel omgooit. Petrus, die in de hof van Getsemané zijn zwaard trekt en het oor van een soldaat  amputeert. De woede van het volk op Jezus: “Kruisigt hem”. En niet te vergeten het verhaal van de verloren zoon, waarbij de oudste broer zich miskend en achtergesteld voelt, enzovoort.
In de gesprekskring gaan we ontdekken hoe waardevol woede is, niet alleen voor jezelf, maar ook om de woede van de ander beter te kunnen begrijpen. Daarbij maken we gebruik van een Bijbelverhaal met de spelvorm van bibliodrama.
De ultieme vraag is, hoe kan woede worden omgezet in een vreedzaam samenzijn van mensen? Of anders gezegd naar een deugdzaam leven van naastenliefde, waar het in de Bijbel om gaat.
Graag tot ziens op de kring “de waarde van woede”.

Data: donderdag 9 en 23 februari, 2 maart van 19.45 tot 21.30 uur in de Bastiaan.

Opgave voor deze avonden: Esther Coes, mail: egcoes@gmail.com of telefonisch 06-11012663

Boek (voor de gesprekskring niet nodig om aan te schaffen)  N. Koning, De waarde van woede. Over opstandigheid en rechtvaardigheid. 2021
Henk Nekeman en Irene Ziegelaar

terug