Vorming en Toerusting

Activiteiten met en voor elkaar!
Wij willen ieder jaar een gevarieerd en uitdagend programma aanbieden. Wij werken samen met de Oecumenische Werkgroep en de Klein Sallandse Gemeenten Raalte, Wesepe en Wijhe.

De activiteiten worden in het kerkblad, op de website en in de huis-aan-huisbladen bekend gemaakt. Ook wordt er jaarlijks een folder met het jaarprogramma gemaakt.

Heeft u ideeën? Geef ze aan ons door!

contactpersoon: Blandine Taal mussettaal@kpnmail.nl of 0570-562029/06-30292520

Klik hier voor het actuele winterprogramma

terug