Vorming en Toerusting

Snel naar:
1. Commissie V&T - algemeen
Activiteiten seizoen 2023-2024:
2. Lezing Ubuntu 
(terugblik)
3. 60+ Bijbelstudiegroep
4. Kring Moderne Profeten 
(terugblik)
5. Vrouwenweekend 2024 (24/25 februari 2023)
6. Lezing levensverhaal Ignatius van Loyola (terugblik)
7. Biologisch Moestuinieren (16 april 2024)


1. Commissie Vorming en toerusting

Vorming en Toerusting is een commissie die ieder seizoen zoekt naar activiteiten voor de gemeente. Wij denken daarbij aan verschillende dingen.

Ontmoeting: Het is fijn om elkaar tegen te komen, elkaar beter te leren kennen en met elkaar in gesprek te komen.

Bezinning: Wij willen ook activiteiten brengen die ons aan het voelen en denken zetten. Samen nadenken of ons geloof (of geloven) d.m.v. in kringen, horen naar wat we van anderen kunnen leren (d.m.v. lezingen) helpen ons erbij.

Dit alles met als doel om geïnspireerd op weg te zijn.
Wij willen ieder jaar een gevarieerd en uitdagend programma aanbieden. Wij werken samen met de Oecumenische Werkgroep en de Klein Sallandse Gemeenten Raalte, Wesepe en Wijhe.
De activiteiten worden in het kerkblad, op de website en in de huis-aan-huisbladen bekend gemaakt.

Wanneer u het fijn vindt om met ons mee te denken en te doen, neem dan met ons contact op.
Blandine: mussettaal@kpnmail.nl  0570-562029 / 06-30292520

2. Lezing over Ubuntu door Annette Nobuntu-Mul

De V&T commissie (PKN Olst) is uitermate blij dat Annette Nobuntu Mul naar Olst komt voor een lezing over Ubuntu. Annette is coach, therapeut, trainer en spreker. In 2019 schreef zij het boek OPSOEK NAAR UBUNTU over hoe zij in Zuid-Afrika geraakt werd door de Ubuntu filosofie. 
Ubuntu - een Zuluwoord, maar een universeel concept. Umntu Ngmuntu Ngbantu betekent letterlijk: Een mens is een mens omdat er andere mensen zijn. Oftewel:
Ik ben omdat wij zijn!
Dit is de basis van de Ubuntu-filosofie.
Wat kan Ubuntu voor u en mij, voor ons betekenen? Veel mensen in de westerse wereld verlangen naar nieuw spiritueel houvast. Onze materiële behoeftes worden prima vervuld, maar op het immateriële vlak zoeken we naar antwoorden op vragen als:

  • Hoe gaan we met elkaar om?
  • Wat verbindt ons?
  • Hoe zorgen we voor de aarde?
     
Annette Nobuntu Mul neemt ons op persoonlijke wijze mee in haar zoektocht naar wat Ubuntu is en kan betekenen, zij neemt ons op reis naar Zuid-Afrika, het land dat na de apartheid oude wonden tracht te helen. Met de kracht van diversiteit, met recht en trots wil Zuid-Afrika een regenboognatie zijn.
Ze gaat op zoek naar Ubuntu in het contact met dierbare Zuid-Afrikanen die op haar
levenspad zijn gekomen, vaak met een bijzondere levensles, voor haar en voor ons.
Wat kunnen wij van Afrika, van Ubuntu leren?
Welkom op deze bijzondere avond in de Bastiaan, Kerkplein 3 te Olst!
Entree: het liefst betalen (en tegelijkertijd reserveren) bij overmaking van € 5,00 op NL19 RABO 0373 7093 82, Protestantse Gemeente Olst, onder vermelding van naam, Ubuntu lezing 17/10/23 of anders contant aan de zaal.

Inloop v.a. 19.15 uur met koffie/thee.
De lezing begint om 19.45 uur en eindigt rond 21.30 uur. In de pauze is Opsoek naar Ubuntu voor belangstellenden te koop. Annette zal het met alle plezier signeren. Kijk ook naar haar website: www.ubuntusociety.nl

Terugblik:


3. De 60+PKN bijbelstudie groep.

Iedere 4e vrijdag van de maand komt de 60+-groep bij elkaar in De Bastiaan. Iedereen van 60+ is hier van harte welkom (en we kijken natuurlijk niet op een jaartje meer of minder!).
We starten om 10.00 uur.
De eerstkomende data zijn:
23 februari,  
22 maart,
26 april,
31 mei en
28 juni.
Na de zomer pakken we dan de draad weer op.

Jan Zijp

4. Kring Moderne Profeten: Wat is wijsheid in onze tijd? (terugblik)

Drie maal  mochten wij onder de inspirerende, toch ook  bescheiden leiding van dominee Elly Urban,  kennismaken met mede gelovige ‘profeten’ met een visie die zij voorstaan en vaak enthousiast verkondigen, om ons,  de luisteraars - zoals ik - wakker te schudden uit onze vooringenomen ideeën, over respectievelijk maatschappij, muziek en geloofsbeleving.
Zo hadden wij een avond over Desmond Tutu, vredes-dominee, die een enorme impact heeft gehad in Zuid Afrika, een andere over Arvo Pärt, musicus en componist uit Estland en de laatste over Tish Warren, evangelische dominee uit Texas, die over gebed in de nacht, in de donkere momenten van ons leven schrijft.
Ik was vooral verrast hoe de ‘klassieke’ muziek van Arvo Pärt, die ik al kende en ik erg mooi vond, door zijn geestelijk crisis zo inspirerend kon worden.
Jan Zijp


5. Vrouwenweekend 2024

Tweede editie van het Vrouwenweekend in 2024: draag je ook je steentje bij?
De inschrijving voor het Vrouwenweekend 2024 is geopend en wij zijn blij dat er al een heel stel vrouwen zich hebben aangemeld.
Maar er zijn nog plekken beschikbaar, dus vrouwen uit Olst en omgeving, grijp je kans!

Zoals eerder vermeld treffen we elkaar op zaterdag 24 februari op Hoeve Wetermans (aan de Diepenveenseweg 17 te Olst) om 9.00 uur (inloop) om vervolgens om 9.30 uur te starten met een inspirerend programma van bezinning en verstilling maar ook ontmoeting en plezier, midden in de winter in de prachtige omgeving van de Hoeve.
Op zondag rond 16.00 uur is het weekend afgelopen.
Wij hopen dat jij ook enthousiast bent geworden en je snel opgeeft!
Neem gerust contact met mij op voor informatie en/of opgave.

Mocht de prijs (€ 195,00 voor vol pension) een probleem zijn, dan hebben we de mogelijkheid dankzij de diaconie om degenen die dat nodig hebben financieel te ondersteunen. Overleg (in alle vertrouwelijkheid) met mij.

Aanmelden het liefst via de mail: mussettaal@kpnmail.nl vóór 1 januari 2024, eventueel telefonisch:  06-30292520 / 0570-562029;
Uw/je opgave is pas definitief bij overmaking van de kosten vóór 1 januari 2024 op NL19 RABO 0373 7093 82, Protestantse Gemeente Olst, onder vermelding van je naam + het woord “vrouwenweekend 2024”.
NB: een annuleringsverzekering bieden we niet maar kan via een eigen reisverzekering geregeld worden.
Namens de V&T commissie, Blandine Taal6. Lezing levensverhaal Ignatius van Loyola (God vinden in alle dingen )
Woensdagavond 7 februari waren Aris en Hiske vanuit Nijmegen naar Olst gekomen om te vertellen over het vertrekpunt van hun geloof ruim tien jaar geleden. Zij waren toen allebei verslaafd en namen deel aan een AA groep (Alcoholisten Anoniem). Volgens de door Bill Wilson (stichter van de AA in Amerika) ontwikkelde 12 stappen moet je eerst de puinhoop van je leven erkennen en inzien dat je een hogere macht nodig hebt om eruit te komen. Hiermee zijn de 12 stappen nog niet klaar en de avond was te kort om daar dieper op in te gaan maar Aris en Hiske gebruikten het verhaal van Ignatius van Loyola om de weg naar herstel die zij hebben afgelegd te beschrijven. Ook zijn leven als ridder was in puin toen hij op het slagveld geraakt werd, ook hij moest zich door allerlei fases worstelen voordat hij een vriend van Jezus werd en de orde van de Jezuïeten zou stichten.
Tijdens deze avond was het aangrijpend om te horen hoeveel leed zo’n verslaving veroorzaakt, hoeveel mensen het niet redden om een nieuw leven te beginnen en dat het aantal verslaafden (aan drugs, porno, drank, gokken en ga zo maar door) eerder toeneemt dan afneemt. Eén op de 8 volwassenen in Nederland heeft te maken met verslaving (van zichzelf of in familiekring). Ik werk zelf in het onderwijs en vind het stuitend dat er zo weinig wordt gedaan om jonge mensen te beschermen tegen deze trend.

Het persoonlijk verhaal van Aris en Hiske, al een hele tijd gelukkig getrouwd met elkaar, was ontroerend en hoopvol: die hogere macht is voor beiden zonder twijfel God en zij vinden in hun kring van Gemeenschap voor Christelijk Leven (lekenbeweging van de Jezuïeten) de kracht en de inspiratie om de verslaving op afstand te houden. Want ja, een verslaving blijft altijd onderdeel van je leven… Ook al was de avond te kort om alle aspecten van hun herstel te vertellen, toch was het erg mooi dat zij dit met ons wilden delen. Enkele reacties die we kregen n.a.v. deze avond:
‘De diepgang in hun geloof heeft mij echt geraakt.’
‘Wat een ontroerend en indrukwekkend persoonlijk verhaal. Ik werd diep geraakt.’
‘Wat mooi om zo ook meegenomen te worden in de rijkdom van een voor ons wat onbekende traditie.’
‘Het was een bijzondere en heel mooi avond.’
Onderstaande boeken werden door hen genoemd als inspirerende boeken:
‘Vertrouw op je gevoel’  – Nicolaas Sintobin
‘Levenslessen’               – Nicolaas Sintobin
Informatie over het 12-stappenplan: https://ggzinterventie.nl/behandeling-verslaving/12-stappen/
Maak je je zorgen over je eigen middelengebruik of dat van een naaste: https://www.tactus.nl/overzicht-verslaving/


Blandine Taal7. Lezing Biologisch Moestuinieren
‘Van woeste grond…naar biologisch groente telen’
U bent van harte uitgenodigd om deze boeiende lezing bij te wonen. De lezing wordt gegeven door Leo Oosterloo, Velt docent biologische tuinbouw en fruitteelt (Velt = Vereniging ecologisch leven en tuinieren). Ook als u geen groene vingers heeft is het de moeite waard om dit verhaal te horen! Leo leidt zijn lezing hieronder zelf in.
‘Grond’ is een belangrijk thema van verschillende bewegingen in onze tijd. Godfrey Nzamuje, dominicaan in Nigeria, vormt een vuilnisbelt om tot een voedselvoorziening van en voor de voddenrapers. En neemt daarbij de zorgvuldige biologische omgang met de grond als uitgangspunt.
De protestantse kerken in Nederland startten vorig jaar een project ‘Grond’ om het rentmeesterschap, hoe gaan we met de aarde om, opnieuw te definiëren. Er wordt in 2015 al een schrijven gepubliceerd onder de titel ‘Boeren met ontzag’. De groep Caring Farmers in Nederland streeft bij het bewerken van hun grond naar bodemvruchtbaarheid. Daarnaast richtten zij coöperatieve werkverbanden op; de zogenaamde CSA boeren en tuinders. Voorbeelden zijn de Herenboeren en Land van Ons.
Wat is eigenlijk biologisch groente telen, oftewel hoe doe je dat, biologisch tuinieren?
We lopen op deze avond de kenmerken door van de biologische manier van groente verbouwen. U krijgt informatie over de verschillen tussen biologisch en biologisch dynamisch (Demeter keurmerk). Wat is een vruchtbare bodem en hoe krijg je daar leven in? Als je over biodiversiteit spreekt waar gaat dat dan allemaal over? Als voorbeeld laten we zien hoe we van monocultuur weer kunnen werken aan een rijker scala van groenterassen met meer verschillende smaken. Om in te kijken laten we het boek ‘De Ark van de smaak’ zien. Door de lezing heen kunt u ook noties over spiritual farming, metgezelschap tussen plant en mens en de kleine en grote sabbatical op het land door de kunst van het ‘ínlevend waarnemen’ bekijken.

Ruimte voor vragen en gesprek wordt uitvoerig geboden.

Datum: 16 april
Plaats: De Bastiaan, Kerkplein 3 Olst
Tijd: 19.30-21.00 uur
Welkom vanaf 19.15 uur met koffie en thee
Entree: €5,00, liefst door overmaking op
NL19 RABO 0373 7093 82, ten name van 
Protestantse Gemeente Olst, onder vermelding van uw naam + lezing Oosterloo (dit is meteen uw reservering).
Anders aan de deur contante betaling, graag gepast.

De V&T commissie PKN Olst
Blandine Taal, Bea Dunnewind en Esther Coes.

terug