Werkgroep Gebruik Dorpskerk

Werkgroep gebruik Dorpskerk

Beste mensen,

Een tijdje geleden hoorde u waarschijnlijk voor het eerst van het bestaan van de werkgroep gebruik Dorpskerk. Misschien wel een kleine schok voor velen om te merken dat er ook in Olst wel wat moet veranderen in de huidige vorm van kerk zijn. In de kerkwijzer van maart stond een stuk over waarom deze werkgroep door de kerkenraad in het leven is geroepen en wat de missie en visie is van de werkgroep.
De leerlijn "Behoud je kerkgebouw" van de Erfgoedacademie in samenwerking met de provincie Overijssel heeft ons veel ideeën opgeleverd en ons ook laten inzien dat we erg blij mogen zijn met een zo mooie Dorpskerk vol mogelijkheden. Sommige kerken zijn wel erg groot, andere erg donker, sommige staan bijna buiten het dorp en helaas zijn er ook minder fraaie exemplaren. Maar overal moet er wat mee willen ze niet leeg komen te staan.

Als werkgroep zitten we niet stil. Er worden gesprekken gevoerd met de gemeente Olst-Wijhe, maatschappelijke organisaties en de erfgoed deskundigen. De Dorpskerk is een rijksmonument dus lang niet alles is mogelijk. Er is gesproken met de werkgroep die het kerkplein opnieuw gaat inrichten zodat eventueel benodigde kabels en leidingen de grond in kunnen als het dan toch open ligt. We hebben van de kerkenraad toestemming gekregen om een architect, Marcia Mulder van Architectenbureau 52Noord, een aantal schetsontwerpen te laten maken. We hebben ook subsidies aangevraagd om deze ontwerpfase te bekostigen.

Uiteraard is het van groot belang om te weten wat uw ideeën zijn! Wat zou u graag gerealiseerd zien worden in de Dorpskerk? Wat vindt u belangrijk, wat is echt een brug te ver naar uw mening? Wat voor activiteiten zou u willen dat er komen in de kerk? Zou u het kerken in het koor met het kleine orgel/piano als lied begeleiding, zittend op stoelen zien zitten? Vragen en mogelijkheden te over!

We willen het daar graag op een toekomstig geschikt moment over hebben in kleine groepjes na een kerkdienst. Het gaat dan dus niet over schetsen en bouwplannen maar over uw wensen en dromen voor de Dorpskerk.
U kunt natuurlijk altijd de leden van de werkgroep benaderen en aanspreken om uw ideeën door te geven of voor nadere informatie. Voor nu kunt u uw ideeën ook mailen naar Henk Nekeman, onze secretaris, emailadres: h.nekeman@gmail.com

Met vriendelijke groet,
de leden van de werkgroep gebruik Dorpskerk: Els Hogenboom, Gerrit Coes, Daniël van der Lit, Henk Nekeman, Richard van Leeuwen en Rob Bakker
terug