Werkgroep Kerk Open

“Kerk open” - Vrijwilligers gevraagd


Al jaren wordt onze Dorpskerk ’s zomers opengesteld voor bezoek. Jaarlijks maken meer dan 800 belangstellenden hiervan gebruik.
Om dit te kunnen blijven doen hebben we vrijwilligers nodig die zo nu en dan op een vrijdag- of zaterdagmiddag als gids in de kerk aanwezig willen zijn. De groep vrijwilligers die we hebben is voor het grootste deel vanaf de start van de openstelling hierbij al betrokken, maar in de loop der jaren nauwelijks aangevuld. We merken nu dat het maken van het rooster soms wat lastig wordt en hebben dringend behoefte aan  wat “verse” krachten.  
Het is echt niet nodig dat je de historie van de kerk paraat hebt, er ligt een handzaam boekje in de kerk………


Vanaf het eerste weekend van juni gaat de kerk weer “open”. 
De expositie wordt dit jaar verzorgd door Piëta van Twist uit Zwolle (dochter van onze oud-predikant Ds. J. van Twist).

Meld je aan bij Hans Drost. Dat kan telefonisch: 564408, of via e-mail: p19810544@gmail.com 
terug