Werkgroep Kerk Open

Kerk Open
Advent 2023

Binnenkort begint de Adventsperiode weer. Dan is de Dorpskerk op vrijdagmiddag weer geopend van half twee tot half vijf. Wij zijn nog steeds DRINGEND op zoek naar mensen die dan ook gastvrouw-/heer willen zijn. We zijn er altijd met twee personen aanwezig en het orgel wordt bespeeld. Wel moeten we er nu rekening mee houden dat de kerk niet verwarmd wordt, dus een warme jas is wel gewenst. Mocht je ook een keer willen komen kijken om te ervaren wat het inhoudt dan ben je van harte welkom. We starten dit jaar weer op 1 december.
Van harte welkom. Je kunt ook kontakt opnemen met Hans Drost (J.Drost@windesheim.nl) om het rooster te zien.

Namens het team, Jaap Wiegers


Juni-September 2023  
Van juni tot en met 16 september hebben op de vrijdag- en zaterdagmiddagen ruim 1.000 mensen onze Dorpskerk bezocht. Zij konden naar het orgelspel luisteren, een kaarsje aansteken, informatie horen, een praatje maken en de zomerexpositie bekijken.
Tijdens de jaarmarkt bezochten ruim 300 belangstellenden de kerk.
Bij deze bedanken we Hans Drost voor de coördinatie en alle vrijwilligers, organisten en kosters voor hun werkzaamheden rondom op- en afbouw van de panelen op het koor en voor hun welkom heten en rondleiden van de gasten en het bespelen van het orgel.   
Ook namens de kunstenaars Henny Beckers, Petra Hoff-Mull, hartelijk bedankt!

Wilto Kampinga  

Wilt u ook als vrijwilliger af en toe bij Kerk Open  helpen, geef u dan op bij Hans Drost, 0570-564408. Hij geeft u graag nadere informatie.


De volgende “kerk open” dagen zijn gedurende de adventsweken voor kerst.                                                          

 
terug