zondag 17 juli 2022

Zondagsdienst 09:30 uur!

Datum: 
 zondag 17 juli 2022
Tijdstip: 
 09:30  - 10:30
Locatie: 
 Dorpskerk Olst

Bijzonderheid:    
Voorganger:   Ds. E.S. Klein Kranenburg
Organist:   Piet Lievense
Eindcollecte:   Diaconie - Vluchtelingenwerk
Kindernevendienst/
Oppasdienst
  "Komt u naar de kerk met kinderen of kleinkinderen en wilt u graag van de Kindernevendienst of Oppasdienst gebruik maken, neemt u gerust contact met ons!  Blandine Taal (06-30292520) en Jan Zijp (06-41237832)"
Koffiedrinken    In de Bastiaan na de kerkdienst

Collecte:
Stichting Vluchteling Nederland
Het aantal mensen dat op de vlucht is voor oorlog, geweld en onderdrukking is het hoogste aantal ooit; 82,4 miljoen vrouwen, mannen en kinderen. Stichting Vluchteling biedt hulp in ’s werelds ernstigste humanitaire crises.
1 op de 100 mensen wereldwijd is op de vlucht. Stichting Vluchteling biedt als noodhulporganisatie sinds 1976 wereldwijd hulp aan vluchtelingen en ontheemden. Bij acute nood bieden we levensreddende noodhulp als medische zorg, onderdak, voedsel en schoon drinkwater. Maar ook bij langdurige humanitaire crises kunnen mensen op hulp rekenen, bijvoorbeeld voor onderwijs en psychosociale steun ter verwerking van traumatische ervaringen.
Een stem aan vluchtelingen
Maar soms is hulp bieden niet voldoende. Daarom geven we vluchtelingen een stem. We spreken ons publiekelijk uit voor hen, stellen misstanden aan de kaak en geven voorlichting aan het Nederlandse publiek.
Uw bijdrage is van harte welkom op rek
NL50 RABO 0146260120 ovv St. Vluchteling Ned. Of via de Appostel app.
Doet u mee?
 

terug