zondag 21 augustus 2022

Zondagsdienst 09:30 uur!

Datum: 
 zondag 21 augustus 2022
Tijdstip: 
 09:30  - 10:30
Locatie: 
 Dorpskerk Olst

Bijzonderheid:   Viering Heilig Avondmaal
Voorganger:   Ds. J. Wiegers
Organist:    
Eindcollecte:   Diaconie - Kerk in Actie - Myanmar (1)
Kindernevendienst/
Oppasdienst
  "Komt u naar de kerk met kinderen of kleinkinderen en wilt u graag van de Kindernevendienst of Oppasdienst gebruik maken, neemt u gerust contact met ons!  Blandine Taal (06-30292520) en Jan Zijp (06-41237832)"
Koffiedrinken    In de Bastiaan na de kerkdienst

(1) Myanmar (Birma).
Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene gehandicapt is, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.
Wij hopen van harte dat u aan dit doel wilt bijdragen.
 

terug