zondag 28 augustus 2022

Zondagsdienst 09:30 uur!

Datum: 
 zondag 28 augustus 2022
Tijdstip: 
 09:30  - 10:30
Locatie: 
 Dorpskerk Olst

Bijzonderheid:    
Voorganger:   Mevr. Ds. E. Urban uit Zwolle
Organist:   Jaap Brinkert
Eindcollecte:   Diaconie - Kerk in Actie - Egypte (1)
Kindernevendienst/
Oppasdienst
  "Komt u naar de kerk met kinderen of kleinkinderen en wilt u graag van de Kindernevendienst of Oppasdienst gebruik maken, neemt u gerust contact met ons!  Blandine Taal (06-30292520) en Jan Zijp (06-41237832)"
Koffiedrinken    In de Bastiaan na de kerkdienst
     

(1) De kerk staat op tegen armoede in het dorp, in Egypte
De kleine Koptisch Orthodoxe gemeenten in Egypte zijn springlevend en van grote betekenis voor de samenleving. In de steden, maar ook op het platteland van Egypte heerst veel armoede. Via de diaconale organisatie BLESS leert de Koptische Orthodoxe kerk mensen om zelf hun armoede te lijf te gaan en met elkaar te werken aan een betere toekomst voor hun dorp en wijk.
Mensen uit de kleine Koptische Orthodoxe gemeentes voeren dit diaconale werk zelf uit. En dat werk beperkt zich zeker niet tot de eigen kerk: het hele dorp of de wijk profiteert ervan. Regelmatig doen ook moslims mee met de projecten.
U kunt dit werk steunen daarom is uw bijdrage van harte welkom!
 

terug