zondag 2 oktober 2022

Zondagsdienst 10:00 uur!

Datum: 
 zondag 2 oktober 2022
Tijdstip: 
 10:00  - 11:00
Locatie: 
 Dorpskerk Olst

 

Bijzonderheid:   Viering Heilig Avondmaal
Voorganger:   Ds. H.J. Damstra
Organist:   P. Vissser
Eindcollecte:   Kerk in Actie: Vredeswerk voor Colombiaanse vrouwen (1)
Kindernevendienst/
Oppasdienst
  "Komt u naar de kerk met kinderen of kleinkinderen en wilt u graag van de Kindernevendienst of Oppasdienst gebruik maken, neemt u gerust contact met ons!  Blandine Taal (06-30292520) en Jan Zijp (06-41237832)"
Koffiedrinken    In de Bastiaan na de kerkdienst
     

(1) Eindcollecte
In Colombia leed men 50 jaar lang onder een burgeroorlog met 220.000 doden, 5 miljoen ontheemden en 15 miljoen armen tot gevolg. Ruim honderd vrouwen van verschillende kerkelijke achtergronden willen zich samen inzetten voor blijvende vrede in hun land, maar ook in hun huis. Vrouwen en kinderen hebben namelijk nog vaak te lijden onder huiselijk geweld. Ze volgen samen Bijbelcursussen en worden vaak diep geraakt door herkenbare bijbelverhalen waarin geweld voorkomt. Hoe ga je daarna verder? Wat zegt de Bijbel over vrede en verzoening? Hoe pas je dat toe in je eigen huis en woonplaats? Ze verspreiden hun kennis in hun eigen omgeving. Dat geeft vrouwen moed en kracht om diepgeworteld geweld tegen te gaan.
Wij bevelen uw bijdrage voor deze collecte van harte aan. Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Colombia.

Namens de diaconie, Gerrie Holtkuile

terug