zaterdag 24 december 2022

Kerstnachtdienst 22:00 uur!

Datum: 
 zaterdag 24 december 2022
Tijdstip: 
 22:00  - 23:00
Locatie: 
 Dorpskerk Olst

 

Bijzonderheid:   Kerstnachtdienst
m.m.v. zanggroep  B. Korvemaker
Voorganger:   Ds. H.J. Damstra      
Organist:   B. Korvemaker
Eindcollecte:   Diaconie: Solidaridad (1)
Kindernevendienst/
Oppasdienst
  "Komt u naar de kerk met kinderen of kleinkinderen en wilt u graag van de Kindernevendienst of Oppasdienst gebruik maken, neemt u gerust contact met ons!  Blandine Taal (06-30292520) en Jan Zijp (06-41237832)"
Koffiedrinken    Na afloop van de dienst drinken we met elkaar glühwein en warme chocolademelk!
     

(1) Traditiegetrouw wordt op Kerstavond in onze Kerk gecollecteerd voor het mooie werk van Solidaridad.
Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles wordt gemaakt en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. “Solidaridad” is het Spaanse woord voor solidariteit en alles wat we doen is gebaseerd op het geloof dat mensen meer bereiken als ze solidair met elkaar zijn. Als we allemaal solidair zijn, komt niemand wat tekort.
Eten, kleren en sieraden leggen vaak een lange weg af voordat ze bij ons in de winkel liggen. Boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden worden in de productie en handel niet altijd eerlijk behandeld en het milieu lijdt vaak schade. Veel factoren spelen hierbij een rol. Solidaridad pakt die aan. En mobiliseert actief alle spelers – van boer tot multinational, van overheden tot consument. Zo maken we de wereld eerlijker en duurzamer.
Uw bijdragen voor genoemde collectes zijn van harte welkom!
Namens de Diaconie, Gerrie Holtkuile
 

terug