zondag 30 oktober 2022

Zondagsdienst - Ontmoetingsdienst - 10:00 uur!

Datum: 
 zondag 30 oktober 2022
Tijdstip: 
 10:00  - 11:00
Locatie: 
 Dorpskerk Olst

 

Bijzonderheid:   Ontmoetingsdienst (1)
Voorganger:   Ds. K van der Kamp (Kampen)
Organist:   W. de Just
Eindcollecte:   Diaconie KiA Pakistan (2)
Kindernevendienst/
Oppasdienst
  "Komt u naar de kerk met kinderen of kleinkinderen en wilt u graag van de Kindernevendienst of Oppasdienst gebruik maken, neemt u gerust contact met ons!  Blandine Taal (06-30292520) en Jan Zijp (06-41237832)"
Koffiedrinken    In de Bastiaan na de kerkdienst
     

(1) Ontmoetingsdienst
Op zondag 30 oktober is er een speciale Ontmoetingsdienst waarvoor jullie van harte uitgenodigd zijn. Dominee Klaas van der Kamp zal als gastpredikant voorgaan in deze dienst.
We hebben een paar jaar geleden al enkele Ontmoetingsdiensten gehouden en willen de draad weer oppakken. Ontmoetingsdiensten zijn bedoeld om op een andere manier inhoud te geven aan het samen gemeente zijn.
We denken daarbij aan alle leeftijden; neem dus gerust kinderen en kleinkinderen mee.
Graag tot ziens op zondag 30 oktober om 10:00 in de Dorpskerk!
Met een hartelijke groet van de voorbereidingsgroep: 
Anita Hopman, Jan Zijp, jeugdwerker Rini van Dijkhuizen en Heleen Stronks

(2) Diaconie KiA Pakistan
In augustus 2022 zijn 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn op dit moment 1000 doden bekend. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken.
Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want de oogsten zijn vernietigd. Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoefte. 1700 gezinnen krijgen een voedselpakket en inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor hun vee. Uw bijdrage is van harte welkom!

Namens de Diaconie,
Ali Speksnijder
 

terug