donderdag 6 april 2023

Witte Donderdag 19:30 uur - Dorpskerk!

Datum: 
 donderdag 6 april 2023
Tijdstip: 
 19:30  - 20:30
Locatie: 
 Dorpskerk Olst

 

Bijzonderheid:   Witte Donderdag
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger:   Ds. H. Nekeman - Olst
Organist:   M. van Rossum
Eindcollecte:   -
Kindernevendienst/
Oppasdienst
  "Komt u naar de kerk met kinderen of kleinkinderen en wilt u graag van de Kindernevendienst of Oppasdienst gebruik maken, neemt u gerust contact met ons!  Blandine Taal (06-30292520) en Jan Zijp (06-41237832)"
Koffiedrinken    -
    Het evangelie op Witte Donderdag is naar een aloude traditie dat van de voetwassing. Hierbij klinkt de opdracht: Op dezelfde wijze draag Ik u op elkaar de voeten te wassen. Na het gebed na de maaltijd wordt de avondmaalstafel afgeruimd. Bij het verlaten van de kerk zingen we het lied uit Taizé: “Bleibet hier und wachet mit mir. Bleibet und betet, bleibet und betet”.

terug