ZWO


   Ik ben er voor jou
                           Ik ben er voor jou
 

ZWO: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Snel naar:
1. Doelstelling ZWO
2. Project The Brotherhood Society
3. Write for Rights - schrijfactie
4. Voorjaarscollecte 2023


1.     Algemeen

Het doel van de commissie ZWO is de gemeente te betrekken bij haar missionaire en diaconale roeping. Daarom leeft zij wereldwijd mee met en geeft financiële steun aan projecten en activiteiten. De commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de diaconie. 

Jaarlijks besteedt de commissie in de 40-dagentijd aandacht aan een missionair of diaconaal project, en op de zondag van het Werelddiaconaat in oktober is de commissie betrokken bij de kerkdienst.

Met twee projecten heeft de commissie een bijzondere band:
‘The Brotherhood Society’ in India (zie hieronder) (ds. Jaap Wiegers heeft zijn studieverlof ooit doorgebracht) 
en Papua (daar heeft ds. Henk van der Steeg gewerkt en hij heeft daar nog steeds contacten mee).

Iedere maand kunt u in de Kerkwijzer en op deze website lezen wat onze activiteiten zijn.

Hebt u zin om mee te doen, geef dit aan ons door. We kunnen altijd versterking gebruiken. Contactpersoon: Gerda Vonk, mailadres: vonk112@hetnet.nl.
 

2.     Project: ‘The Brotherhood Society’ in IndiaThe Delhi Brotherhood Society (DBS) is een kloostergemeenschap in Delhi (India) waar hulp en ondersteuning geboden wordt aan kansarme groepen in uiteenlopende omstandigheden.
De projecten worden geleid door 5 monniken. Beroepskrachten worden bijgestaan door vele vrijwilligers, in totaal meer dan honderd mensen.
DBS werkt o.a. voor kinderen, vrouwen, ouderen, Dalits, gevangenen en leprapatiënten.
Ook  heeft DBS een programma voor HIV/ Aidspreventie.
Dit jaar vragen we uw speciale aandacht voor het onderstaande project.

Sociaal werk voor ouderen
In de Indiase cultuur is het normaal dat ouderen bij hun kinderen inwonen. De huisvesting in Delhi is daarvoor bij veel families ontoereikend. Verder is het voor veel ouderen steeds  moeilijker om te overleven als hun kinderen vanwege werk naar elders vertrekken. Veel ouderen belanden op straat.
DBS bereikt deze ouderen door huisvesting te organiseren. Ouderen die nog wel een slaapplaats hebben, krijgen de mogelijkheid om overdag deel te nemen aan allerlei activiteiten.
DBS heeft een tehuis voor senioren gesticht in Lampur, een buitenwijk van Delhi. Dit tehuis biedt dag en nacht plaats aan  ongeveer 20 ouderen. De dagelijkse routine bestaat uit rust, maaltijden en recreatie. Sommige bewoners zijn geïnteresseerd in tuinieren, anderen lezen graag. De meeste bewoners volgen het nieuws op tv en kijken amusementsprogramma’s. Het vieren van nationale en religieuze feestdagen is belangrijk voor hen. De tradities en rituelen worden hierbij zorgvuldig nageleefd. Iedereen heeft toegang tot medische zorg.

Verder heeft  DBS in  Delhi  een dagopvang  voor een groep senioren in wisselende samenstelling. Dit centrum is 6 dagen per week geopend. De deelnemers komen samen om te zingen en te  bidden. Ze kijken tv, doen spelletjes en lezen de krant of worden voorgelezen. Ze krijgen voorlichting over hun burgerrechten, financiële zaken en gezonde voeding. Elke middag wordt er een maaltijd geserveerd. Andere activiteiten zijn o.a. een picknick en het vieren van feestdagen.
De ZWO-commissie vraagt een bijdrage voor  dit project “Sociaal werk voor ouderen in India”.

U kunt uw gift in de bijgevoegde envelop doen of  overmaken op rekening
NL50 RABO 0146 2601 20 t.n.v.  Diaconie Olst o.v.v.  Voorjaarscollecte  2022.

U kunt ook uw bijdrage geven via de app Appostel.

De onderstaande video’s geven een indruk van het werk van The Delhi Brotherhood Society.

https://vimeo.com/134724237
https://youtu.be/W6Z-x-Wkd8M


3.     Write for Rights 2022
Ook dit jaar faciliteert de ZWO commissie in het meedoen met de Write for Rights actie.
Op zaterdag 10 december van 10:00 -12:00 organiseerden we een schrijfactie in de Bastiaan.
Op 10 december was de schrijfactie Wright for Rights van Amnesty International in de Bastiaan.
Met een groep van ongeveer 10 mensen zijn er brieven geschreven en kaarten gemaakt.


Anderen haalden schrijfmateriaal op om thuis (soms met kleinkinderen) aan het schrijven en tekenen te gaan, of namen zondag na de dienst schrijfmateriaal mee.


Samen schrijven om mensen een hart onder de
riem te steken die ten onrechte gevangen zitten of om de autoriteiten te vragen deze mensen vrij te laten.

Wat is Write for Rights?
Wereldwijd worden mensen onterecht gevangengezet of bedreigd. Bijvoorbeeld omdat ze opkomen voor hun rechten. De Write for Rights-actie is opgezet om dit onrecht te stoppen. Elk jaar kiest Amnesty tien mensen uit voor wie wij wereldwijd speciale aandacht vragen. In december schrijven mensen overal ter wereld miljoenen brieven en kaarten voor deze tien personen die onze hulp nodig hebben. De brieven gaan naar de autoriteiten om te vragen om een vrijlating, bescherming of aanpassing van een discriminerende wet. De kaarten schrijven we aan de tien personen zelf, om hen een hart onder de riem te steken. Door de massale stroom brieven en kaarten vanuit de hele wereld zorgen we voor verandering voor deze mensen. Vaak helpt de extra aandacht om hen vrij te krijgen of te zorgen voor bescherming of gerechtigheid. Met onze brieven laten we weten dat heel veel mensen tijd en aandacht hebben besteed aan de kwestie. Dat zet autoriteiten aan tot veranderingen geeft de mensen voor wie we actievoeren moed. Op de website van Amnesty staan eerder behaalde successen van deze acties successen van acties Wright for Rights

4. Voorjaarscollecte 2023

Hierbij alvast een vooraankondiging van de voorjaarscollecte van de ZWO.
Onze kerk wil Oegandese straatkinderen een nieuwe kans geven.
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en worden door hun stadsgenoten met de nek aangekeken. Velen van hen zijn hun geboorteregio in het droge noordoosten ontvlucht vanwege geweld en armoede. Ze hoopten op een beter leven in Kampala. Drie Oegandese partnerorganisaties van Kerk in Actie werken samen met de kinderen aan een beter bestaan, met familie, een dak boven hun hoofd en vooral: op school. Als ze willen, begeleiden de organisaties jonge moeders en kinderen terug naar hun geboortedorp, waar de kansen op een beter bestaan zijn toegenomen. Kinderen gaan weer naar school. Jongeren krijgen de kans om een eigen bedrijfje op te zetten. Ouders leren hoe ze beter voor hun kinderen kunnen zorgen en hoe ze genoeg inkomsten kunnen verdienen. Uiteindelijk moeten ze immers zelf weer zorgen dat hun kinderen naar school gaan.
Samen werken ze er zo aan om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

Anna Couperus

terug