ZWO


Zending – Werelddiaconaat- Ontwikkelingssamenwerking
Vanuit onze missionaire en diaconale missie betrekt de ZWO commissie de gemeente in het wereldwijd meeleven met en financiële steun te geven aan projecten en activiteiten. De ZWO valt onder de diaconie.
Jaarlijks besteedt de ZWO in de 40-dagentijd aandacht aan een missionair of diaconaal project. Op de zondag van het Werelddiaconaat in oktober is de ZWO betrokken bij de kerkdienst.
Heeft u zin om mee te doen met activiteiten van de ZWO dan kan dat altijd!
Contactpersoon is Lida Donkerbroek lidadonkerbroek@hotmail.com

 

 

Papoea
De voorjaarscollecte van 2024 is voor het project Sterke vrouwen in de kerk (Papoea) Hierin leidt het vormingscentrum P3W vrouwen op zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en samenleving. Ze zijn vooral actief in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren.


Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Via een voedingsprogramma licht de kerk vrouwen voor over gezonde voeding.
Kijk voor een toelichting naar de film over P3W

Via het programma zending van Kerk in Actie steunen we de toerusting van vrouwen op Papoea in hun sociale en pastorale taken. In de voorjaarscollecte 2024 vragen we uw bijdrage voor dit werk. Meer informatie hierover ontvangt u via een folder in uw brievenbus in de laatste week van februari.

Opbrengst Voorjaarscollecte 2024

Als doel voor de voorjaarscollecte is dit jaar door de ZWO-commissie gekozen voor het vormingscentrum P3W in Papua.
De collecte heeft tot op 29 april het mooie bedrag van € 2.660,49 opgebracht.
Namens de ZWO-commissie en de diaconie: hartelijk dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen!
De eindcollecte van de dienst op Hemelvaartsdag, 9 mei, is ook bestemd voor P3W.

Lees meer op kerkinactie.nl/vrouwenindonesië en zie ook de informatie in de Kerkwijzer.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

De ZWO-commissie

 
terug