ZWO

                                Ik ben er voor jou
                                                                                                              Ik ben er voor jou

ZWO: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking


Het doel van de commissie ZWO is de gemeente te betrekken bij haar missionaire en diaconale roeping. Daarom leeft zij wereldwijd mee met en geeft financiële steun aan projecten en activiteiten. De commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de diaconie. 

Jaarlijks besteedt de commissie in de 40-dagentijd aandacht aan een missionair of diaconaal project, en op de zondag van het Werelddiaconaat in oktober is de commissie betrokken bij de kerkdienst.

Met twee projecten heeft de commissie een bijzondere band:
‘The Brotherhood Society’ in India (ds. Jaap Wiegers heeft zijn studieverlof ooit doorgebracht) 
en Papua (daar heeft ds. Henk van der Steeg gewerkt en hij heeft daar nog steeds contacten mee).

Iedere maand kunt u in de Kerkwijzer en op deze website lezen wat onze activiteiten zijn.

Hebt u zin om mee te doen, geef dit aan ons door. We kunnen altijd versterking gebruiken. Contactpersoon: Gerda Vonk, mailadres: vonk112@hetnet.nl.

terug