ZWO   Ik ben er voor jou
                                 Ik ben er voor jou
 

  • ZWO: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Het doel van de commissie ZWO is de gemeente te betrekken bij haar missionaire en diaconale roeping. Daarom leeft zij wereldwijd mee met en geeft financiële steun aan projecten en activiteiten. De commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de diaconie. 

Jaarlijks besteedt de commissie in de 40-dagentijd aandacht aan een missionair of diaconaal project, en op de zondag van het Werelddiaconaat in oktober is de commissie betrokken bij de kerkdienst.

Met twee projecten heeft de commissie een bijzondere band:
‘The Brotherhood Society’ in India (zie hieronder) (ds. Jaap Wiegers heeft zijn studieverlof ooit doorgebracht) 
en Papua (daar heeft ds. Henk van der Steeg gewerkt en hij heeft daar nog steeds contacten mee).

Iedere maand kunt u in de Kerkwijzer en op deze website lezen wat onze activiteiten zijn.

Hebt u zin om mee te doen, geef dit aan ons door. We kunnen altijd versterking gebruiken. Contactpersoon: Gerda Vonk, mailadres: vonk112@hetnet.nl.
 

  • Project: ‘The Brotherhood Society’ in IndiaThe Delhi Brotherhood Society (DBS) is een kloostergemeenschap in Delhi (India) waar hulp en ondersteuning geboden wordt aan kansarme groepen in uiteenlopende omstandigheden.
De projecten worden geleid door 5 monniken. Beroepskrachten worden bijgestaan door vele vrijwilligers, in totaal meer dan honderd mensen.
DBS werkt o.a. voor kinderen, vrouwen, ouderen, Dalits, gevangenen en leprapatiënten.
Ook  heeft DBS een programma voor HIV/ Aidspreventie.
Dit jaar vragen we uw speciale aandacht voor het onderstaande project.

Sociaal werk voor ouderen
In de Indiase cultuur is het normaal dat ouderen bij hun kinderen inwonen. De huisvesting in Delhi is daarvoor bij veel families ontoereikend. Verder is het voor veel ouderen steeds  moeilijker om te overleven als hun kinderen vanwege werk naar elders vertrekken. Veel ouderen belanden op straat.
DBS bereikt deze ouderen door huisvesting te organiseren. Ouderen die nog wel een slaapplaats hebben, krijgen de mogelijkheid om overdag deel te nemen aan allerlei activiteiten.
DBS heeft een tehuis voor senioren gesticht in Lampur, een buitenwijk van Delhi. Dit tehuis biedt dag en nacht plaats aan  ongeveer 20 ouderen. De dagelijkse routine bestaat uit rust, maaltijden en recreatie. Sommige bewoners zijn geïnteresseerd in tuinieren, anderen lezen graag. De meeste bewoners volgen het nieuws op tv en kijken amusementsprogramma’s. Het vieren van nationale en religieuze feestdagen is belangrijk voor hen. De tradities en rituelen worden hierbij zorgvuldig nageleefd. Iedereen heeft toegang tot medische zorg.

Verder heeft  DBS in  Delhi  een dagopvang  voor een groep senioren in wisselende samenstelling. Dit centrum is 6 dagen per week geopend. De deelnemers komen samen om te zingen en te  bidden. Ze kijken tv, doen spelletjes en lezen de krant of worden voorgelezen. Ze krijgen voorlichting over hun burgerrechten, financiële zaken en gezonde voeding. Elke middag wordt er een maaltijd geserveerd. Andere activiteiten zijn o.a. een picknick en het vieren van feestdagen.
De ZWO-commissie vraagt een bijdrage voor  dit project “Sociaal werk voor ouderen in India”.

U kunt uw gift in de bijgevoegde envelop doen of  overmaken op rekening
NL50 RABO 0146 2601 20 t.n.v.  Diaconie Olst o.v.v.  Voorjaarscollecte  2022.

U kunt ook uw bijdrage geven via de app Appostel.

De onderstaande video’s geven een indruk van het werk van The Delhi Brotherhood Society.

https://vimeo.com/134724237
https://youtu.be/W6Z-x-Wkd8M

terug