ZWO


Zending – Werelddiaconaat- Ontwikkelingssamenwerking
Vanuit onze missionaire en diaconale missie betrekt de ZWO commissie de gemeente in het wereldwijd meeleven met en financiële steun te geven aan projecten en activiteiten. De ZWO valt onder de diaconie.
Jaarlijks besteedt de ZWO in de 40-dagentijd aandacht aan een missionair of diaconaal project. Op de zondag van het Werelddiaconaat in oktober is de ZWO betrokken bij de kerkdienst.
Heeft u zin om mee te doen met activiteiten van de ZWO dan kan dat altijd!
Contactpersoon is Lida Donkerbroek lidadonkerbroek@hotmail.com

Snel naar:

  1. Voorjaarscollecte 2023 - Oeganda
  2. Voorjaarscollecte 2022 - India
  3. Contact Papua
  4. Write for RightsDe afgelopen jaren heeft de ZWO met 2 projecten een bijzonder band gehad. Meerdere jaren zijn deze projecten, afzonderlijk van elkaar, dan ook de bestemming geweest van de voorjaarscollecte in de 40 – dagentijd.


1. Voorjaarscollecte 2023 - Oeganda

Dit jaar is gekozen voor een project van Kerk in Actie
     
Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda                                                

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven ruim 10.000 kinderen op straat, ruim 500 kilometer van hun geboorteregio. Ze bedelen, hebben amper te eten en krijgen dagelijks te maken met geweld. Verschillende partners van Kerk in Actie hebben de handen in één geslagen en werken samen met de kinderen aan een betere toekomst. Ze zoeken contact met hun familie, helpen kinderen aan een dak boven hun hoofd en begeleiden kinderen naar school. Want onderwijs kan de vicieuze cirkel van armoede doorbreken en het kind stabiliteit en toekomst bieden. Ook doen ze er alles aan om migratie van nieuwe kinderen naar de stad te voorkomen.

In de voorjaarscollecte van 2023 vragen we uw bijdrage voor dit project. Meer informatie vindt u in de collecteflyer die in maart in uw brievenbus en in de Kerkwijzer komt.
Voor het bekijken van de flyer klik hier.

Bekijk ook dit filmpje  Oegandese straatkinderen naar familie en naar school

of lees verder op www.kerkinactie.nl/straatkinderenoeganda.

Opbrengst Voorjaarscollecte 2023

Het is een genoegen u te kunnen meedelen dat de Voorjaarscollecte € 2.571,91 heeft opge-bracht. Een prachtig bedrag! Hartelijk dank voor uw bijdrage en uw betrokkenheid bij dit mooie project van Kerk in Actie!

Hieronder een verhaal van de website van Kerk in Actie over dit project: een concreet voorbeeld van de manier waarop Kerk in Actie samen met drie Oegandese organisaties straatkinderen een betere toekomst probeert te geven.

Meisje van 7 jaar gered van straatleven Kampala
Het zal je maar gebeuren: als 6-jarig meisje word je uit je dorp weggehaald bij je ouders, meegenomen door een "tante", die je in de grote stad laat bedelen met een baby. Het overkwam Miracle, die niet geloofde haar ouders ooit nog terug te zien. Ze werd door sociaal werkers gered van de straten van Kampala en had een lange weg te gaan. Dit jaar gaat het gebeuren: de inmiddels 7-jarige Miracle zal weer herenigd worden met haar ouders.
Kinderhandel
Deze vorm van kinderhandel bestaat vandaag de dag nog steeds. Miracle miste haar familie enorm en wilde dolgraag terug, maar had vanzelfsprekend geen benul hoe dat moest. Iedere dag als ze haar "tante" er naar vroeg, hoorde ze dat ze nog niet genoeg bij elkaar gebedeld had. De lange reis van twee dagen vanuit het droge noordoosten van Oeganda waar ze opgegroeid was, had immers veel geld gekost. Terugkeer leek onmogelijk voor de kleine Miracle.
Wennen aan het nieuwe leven
Maar op een dag haalden sociaal werkers haar van de straat en brachten haar naar hun opvanghuis in Kampala. In het begin vertrouwde Miracle het niet. Ze huilde veel. Ze was nog nooit naar school geweest en had geen benul van hygiëne. Ze wilde niet in bad, haar tanden niet poetsen, niet geholpen worden aan haar schimmelinfectie. Wie gelijk dankbaarheid verwacht van een verwaarloosd straatkind vergist zich: Miracle was opstandig en humeurig, kon in eerste instantie niet wennen aan een "normaal" en regelmatig leven.
Blij dat ze bevrijd is
Maar na bijna een jaar in de opvang gaat het nu een stuk beter met dit kleine meisje. Ze volgt de regels van de opvang en is gemotiveerd om te leren. Langzaam is ze veranderd in een vrolijk meisje die enthousiast vertelt dat ze altijd al naar school wilde. Ook van haar schimmelinfectie is ze volledig hersteld. Opgelucht zegt ze: "Ik wil nooit meer op straat bedelen. Ik ben zo blij dat ik straks mijn moeder weer zal zien als ik terug naar huis ga."
Terug naar huis en school
Inmiddels is bekend dat haar ouders in een 1-kamer-huisje van leem wonen en afhankelijk zijn van wat ze kunnen verbouwen in het droge klimaat van de droge regio Karamoja. Eenmaal terug thuis zal er nog meer nodig zijn: haar familie zal hulp krijgen om Miracle genoeg te eten te kunnen geven en om ervoor te kunnen zorgen dat Miracle daar naar school kan gaan.
Namens de ZWO-groep,
Lida Donkerbroek

2. Voorjaarscollect 2022 - India

India: ‘The Brotherhood Society (DBS)’ Hier heeft Jaap Wiegers zijn studieverlof ooit doorgebracht. De DBS is een kloostergemeenschap in Delhi (India) waar hulp en ondersteuning geboden wordt aan kansarme groepen in uiteenlopende omstandigheden.

De opbrengst van dit project over geheel 2022:
Het totaalbedrag is hiermee uitgekomen op: € 5.639,63 ! Een fantastisch bedrag. Hieronder de (vertaalde) reactie van de Brotherhood:

“We hopen dat u gezond bent en dat het goed met u gaat. We zijn erg dankbaar voor de giften vanuit Klein Salland en danken iedereen die hier aan bijgedragen heeft. Zeker omdat ook bij u de inflatie voelbaar is door verhoogde energie- en voedselprijzen door de oorlog in Oekraïne. Maar stelt u zich voor dat dit des te meer geldt voor arme landen zoals India. The Brotherhood werkt voor de minderbedeelden. We bieden onderdak en onderwijs aan vrouwen en kinderen.
Door uw giften en gebeden kunnen wij het werk voortzetten. We gedenken de 4 kerken uit Klein Salland in onze gebeden. We bidden voor gezondheid en vrede voor ons allemaal.
Nogmaals hartelijk dank.”
Fr. Solomon George – Delhi Brotherhood

Verslag april 2023
Begin april 2023 is ds. Jaap Wiegers twee weken op bezoek geweest bij de Delhi Brotherhood Society. Onderstaand zijn verslag van dit bezoek, waarin hij onder meer verslag doet over de besteding van de opbrengst van de Voorjaarscollecte 2022 en het Klein Salland-project 2022.


Vorig jaar was de opbrengst van de voorjaars-collecte en het Klein Salland-project bestemd voor het klooster in Delhi. De broeders verzorgen nu (met steun van de overheid) voornamelijk onderwijs voor kinderen die op “normale” scholen niet worden toegelaten omdat zij tot de kaste van het “afval” behoren.
Als je niet kunt lezen, schrijven en rekenen krijg je nooit een kans op een behoorlijke baan.

Sinds 2005 heb ik de kloostergemeenschap al een aantal malen bezocht om ook persoonlijk belangstelling te tonen voor het werk dat zij voor de kastelozen – zoals zij zelf ook zijn – doen.
Naast de al langer bestaande school in een achterstandsbuurt wordt nu ook, even ten westen van Delhi, een nieuwe school gebouwd. De oude school is mooi opgeknapt met vrolijke muurschilderingen, zodat de kinderen niet tegen kale muren aankijken en er ook nog wat van kunnen leren.

De nieuwe school wordt voornamelijk door dagloners gebouwd. Dat zijn mensen uit de dorpen in de omgeving waarvoor de school gebouwd wordt. In tien dorpen daar is er geen school, dus de kinderen kunnen, net als hun ouders, geen onderwijs krijgen.
Als de school volgend jaar klaar is, zullen de ouders daar graag hun kinderen naar toe sturen, want het is HUN school. Zij hebben hem zelf gebouwd.


Het mag primitief lijken dat de vrouwen (!) het zware werk doen, maar zo hebben zij tenminste ook een beetje inkomen en inkomenszekerheid zolang er aan de school gebouwd  wordt.


Zelf hebben zij nooit onderwijs gekregen en hun kinderen krijgen nooit een kans op een behoorlijke baan als ze ongeletterd zijn.
Voor de kastelozen op het platteland is onderwijs van het grootste belang. Door de heersende sociale dwang van het kasten-systeem (dat in 1947 bij de grondwet afgeschaft is) maken mensen uit de onderste lagen van de bevolking nauwelijks kans op een behoorlijke ontwikkeling. Deze onderwijsprojecten zijn een opstap naar een behoorlijke ontwikkeling van de onderste lagen van de bevolking.Jaap Wiegers, jaapwiegers@gmail.com of 0570-565566

3. Papua
‘Papua’. Henk van der Steeg heeft in Papua gewerkt en hij heeft nog contacten hier.

4. Write for Rights
Op zaterdag 9 december van 10:00 -12:30 uur wordt in het Holstohus de schrijfactie Write for Rights georganiseerd door de ZWO-commissie. U bent van harte welkom om langs te komen en een brief te schrijven. Voorbeeldbrieven en schrijfpapier hiervoor zijn aanwezig. Natuurlijk kunt u ook zelf thuis een brief schrijven. Voorbeeldbrieven staan op de website van Amnesty: www.amnesty.nl

Wat is Write for Rights?
Wereldwijd worden mensen onterecht gevangengezet of bedreigd. Bijvoorbeeld omdat ze opkomen voor hun rechten. De Write for Rights-actie is opgezet om dit onrecht te stoppen. Elk jaar kiest Amnesty International tien mensen uit voor wie zij wereldwijd speciale aandacht vraagt. In december schrijven mensen overal ter wereld miljoenen brieven en kaarten voor deze tien personen die onze hulp nodig hebben.
De brieven gaan naar de autoriteiten om te vragen om vrijlating, bescherming of aanpassing van een discriminerende wet. De kaarten schrijven we aan de tien personen zelf, om hen een hart onder de riem te steken. Door de massale stroom brieven en kaarten vanuit de hele wereld zorgen we voor verandering voor deze mensen. Vaak helpt de extra aandacht om hen vrij te krijgen of te zorgen voor bescherming of gerechtigheid. Op de website van Amnesty staan eerder behaalde successen van de Wright for Right acties. 1 van de mensen waarvoor we dit jaar in actie komen is: Ana Maria Santos Cruz uit Brazilië. De zoon van Ana Maria, Pedro Henrique, streed tegen racisme en politiegeweld. Dat heeft hij met de dood moeten bekopen: agenten schoten hem dood toen hij thuis lag te slapen.
Ana Maria wil dat de moord op haar zoon wordt onderzocht en de daders worden berecht.
De agenten die worden verdacht van de moord op Pedro Henrique werken nog steeds bij de politie. Ana Maria wordt zelf ook bedreigd, maar ze geeft de strijd niet op. De officier van justitie moet snel een ​​onafhankelijk en onpartijdig onderzoek starten.
Kijk op Amnesty voor wie we schrijven om te lezen voor wie we dit jaar nog meer schrijven.
Doet u met ons mee?Namens de ZWO-groep,
Yvonne Bos

 
terug