zondag 23 juni 2024

Kerkdienst 09:30 - Dorpskerk!

Datum: 
 zondag 23 juni 2024
Tijdstip: 
 09:30  - 10:30
Locatie: 
 Dorpskerk

 

Bijzonderheid:    
Voorganger:   Ds. K. van der Kamp - Classispredikant, Kampen
Organist:   W. de Just
Eindcollecte:   Kerk in Actie:  Werelddiaconaat - Zie voor meer informatie: Geven - Toelichting Collecten
Kindernevendienst/
Oppasdienst
  "Komt u naar de kerk met kinderen of kleinkinderen en wilt u graag van de Kindernevendienst of Oppasdienst gebruik maken, neemt u gerust contact met ons!  Blandine Taal (06-30292520) en Jan Zijp (06-41237832)"
Koffiedrinken    Na de dienst  staan koffie, thee en limonade klaar in de Bastiaan
     .
 

terug