Oecumene

Snel naar:
 1. Algemeen
 2. Wat doen we
 3. Projectkoor
 4. Olster Jaarmarkt 2023 (terugblik)
 5. Kinderkoor kerst 2023
 6. Oproep
 
 1. Algemeen
  De werkgroep Oecumene bestaat uit leden van verschillende kerken. Samen willen we ons geloof uitdragen met respect voor elkaars geloofstradities. Christen zijn in deze tijd vraagt om met respect en waardering voor iedere traditie ons open te stellen voor wat ons bindt. Vanuit deze gedachte zoeken wij naar wegen om daar invulling aan te geven.
  Contactpersoon: Arja van Aken, mailadres: arjavanaken@planet.nl, telefoon: 563134.
   
 2. Wat doen we:
  - We organiseren vier keer per jaar een oecumenische dienst, afwisselend in de St. Willibrordkerk in Boskamp of in de Dorpskerk in Olst.
  - Zo houden we in januari een dienst voor de Eenheid van de Kerken.
  - Op de eerste zondag na Pinksteren vieren we zondag van de Drie-eenheid.
  - In september de Startzondag (tegenwoordig onze tentviering)
  - Begin november houden we een gezamenlijke dienst op Willibrordzondag.
  - Andere activiteiten zijn de Taizévieringen,
  - De oecumenische avondgebeden in de 40dagen- en Adventstijd in de Dorpskerk,
  - De kranslegging namens de gezamenlijke kerken van Boskamp en Olst op 4 mei,
  - De kraam op de Jaarmarkt in september,
  - De inloopochtenden op maandag in De Bastiaan
  - En het contact met de werkgroep Vorming en Toerusting over oecumenische activiteiten.
   
 3. Projectkoor
  Start Projectkoor! Voor de oecumenische dienst van zondag 5 november op de Boskamp.
  De oecumenische werkgroep van Olst/Boskamp nodigt iedereen uit die van zingen houdt en wel eens met een projectkoor wil meedoen!
  Op 5 november is dit dé kans!!
  Iedereen is welkom, met of zonder ervaring, want in dit koor krijgt iedereen zijn stem!
  Het thema is dan ook zeer toepasselijk: “Jij hebt een stem!”
  Het themakoor Ardente van de Boskamp dat onder leiding staat van Carien Duursema, vormt de basis.

  Repetities:
  De eerste repetitie is op donderdagavond 12 oktober van 20.00 tot 22.00 uur in de R.K.-kerk op de Boskamp. De koffie en thee staan klaar om elkaar ook op een andere manier te leren kennen.
  Verdere data zijn: donderdagavond 19 oktober en 2 november en de generale is op zaterdagmiddag 4 november om 16.00 uur
  Op zondag 5 november inzingen vanaf 9.00 uur want de dienst begint om 10.00 uur.

  Aanmelden voor het Projectkoor kan bij:
  - Thea Linthorst (voorzitter Ardente) - ghjlinthorst1993@kpnmail.nl

  Lammie in ’t Veld (oecumenische werkgroep) - lammie.intveld@hetnet.nl
  - Carien Duursema (dirigent Ardente) - carienduursema@gmail.com
   
 4.  Olster Jaarmarkt 2023 - terugblik

  Kerken op de jaarmarkt

  Op 16 september stonden de gezamenlijke kerken van Olst en Boskamp met een mooie kraam op de jaarmarkt. We stonden op onze vertrouwde plek bij boekhandel Korten.
  Ons thema was dit jaar de sociale activiteiten van de kerk. We hebben aan veel bezoekers verteld en laten zien wat we als kerken betekenen voor onze dorpen.
  Van de bezoekers hebben ruim 70 personen meegedaan aan de verloting van het prachtige boeket. Op uitnodiging woonde een enkele bezoeker ook de oecumenische tentviering op zondagmorgen bij.

  Oecumenische viering in feesttent
  Op zondag 17 september hebben we als gezamenlijke kerken van Olst en Boskamp de oecumenische startzondag in de feesttent gehouden.
  Voorgangers waren ds. Elly Urban en diaken Fokko de Graaf.
  De twee overdenkingen gingen over De ander van harte vergeven en de woorden van Efeziërs
  3, vers 18:
  Ik bid dat Hij jullie en alle andere christenen wil leren hoe groot en diep die liefde is.

  Muzikale medewerking werd verleend door het koor Freedom in Raalte. Hoewel achter de schermen van alles geregeld was, moest het koor toch improviseren met eigen apparatuur om zingen en spreken mogelijk te maken. Hartelijk dank hiervoor!


  Ruim 80 ‘feestgangers’ genoten van deze mooie dienst. Fijn om het nieuwe kerkelijk jaar op deze inspirerende wijze als kerken van Olst en Boskamp samen te kunnen starten.
   
 5. Kinderkoor Kerst 2023

  Oproep aan alle kinderen

  Met Kerst willen we graag een hele mooie gezinsviering  met een kinderkoor houden op 24 december ’s middags bij de Kerststal in de kerk van Boskamp!
  Daarom doen we een dringende oproep aan alle kinderen tussen 5 en 12 jaar om een paar keer mee te oefenen in de decembermaand.

  KOM ER BIJ …...
  WANT MET KERST ZINGEN MAAKT BLIJ !!


  En als je denkt ' ik kan niet zingen' heb je het mis, want Kerstliedjes zingen kan iedereen, zeker met een beetje oefening en dat doen we vanaf eind november, tot aan kerst, op een nog nader te bepalen middag van 16.00- 16.45 uur in de Bastiaan in Olst en dat is reuze gezellig!!
  Data: in overleg met ouders en kinderen.

  Je hoeft ook nog niet te kunnen lezen want je leert de woorden van de liedjes heel snel.

  Geef je wel even op bij een van de onderstaande personen

  Wieteke Fiselier,      w.fiselier@gmail.com
  Marian Timmer,        marian.timmer@kpnmail.nl
  Lammie In ’t Veld     lammie.intveld@hetnet.nl
 6. Oproep!
  Voor de oecumenische avondgebeden zijn we dringend op zoek naar mensen die hieraan een bijdrage willen leveren door, in tweetallen, een viering voor te bereiden en daarin voor te gaan. Het is niet moeilijk en het geeft jezelf veel voldoening en inspiratie om toe te werken naar de hoogfeesten van Kerstfeest en Pasen.

  Meer vrijblijvende informatie bij Lammie In ’t Veld. 06-57038176
terug