Oecumene

Snel naar:
 1. Algemeen
 2. Wat doen we 
 3. Oecumenisch avondgebed
 4. Olster Jaarmarkt 2023 (terugblik)
 5. Oproep
 
 1. Algemeen
  De werkgroep Oecumene bestaat uit leden van verschillende kerken. Samen willen we ons geloof uitdragen met respect voor elkaars geloofstradities. Christen zijn in deze tijd vraagt om met respect en waardering voor iedere traditie ons open te stellen voor wat ons bindt. Vanuit deze gedachte zoeken wij naar wegen om daar invulling aan te geven.
  Contactpersoon: Arja van Aken, mailadres: arjavanaken@planet.nl, telefoon: 563134.
 2. Wat doen we:
  - We organiseren vier keer per jaar een oecumenische dienst, afwisselend in de St. Willibrordkerk in Boskamp of in de Dorpskerk in Olst.
  - Zo houden we in januari een dienst voor de Eenheid van de Kerken.
  - Op de eerste zondag na Pinksteren vieren we zondag van de Drie-eenheid.
  - In september de Startzondag (tegenwoordig onze tentviering)
  - Begin november houden we een gezamenlijke dienst op Willibrordzondag.
  - Andere activiteiten zijn de Taizévieringen,
  - De oecumenische avondgebeden in de 40dagen- en Adventstijd in de Dorpskerk,
  - De kranslegging namens de gezamenlijke kerken van Boskamp en Olst op 4 mei,
  - De kraam op de Jaarmarkt in september,
  - De inloopochtenden op maandag in De Bastiaan
  - En het contact met de werkgroep Vorming en Toerusting over oecumenische activiteiten.
 3. Oecumenische avondgebed
  Traditiegetrouw wordt in de zes weken voor Pasen wekelijks op vrijdagavond van 19.30-20.00 uur een oecumenische avondgebed gehouden. Het meest bijzondere van deze korte avonddiensten is de rust en de verstilling die er van uitgaat; een moment om op adem te komen in de drukte van het dagelijkse leven en even terugtrekken uit deze onrustige tijd. Mensen uit verschillende tradities komen samen om te bidden, te zingen en te luisteren naar een Bijbellezing en andere teksten in relatie tot het komende Paasfeest.
  In de Bastiaan: 1 maart, 8 maart, 15 maart en 22 maart.

  Wilto Kampinga
 4.  Olster Jaarmarkt 2023 - terugblik

  Kerken op de jaarmarkt

  Op 16 september stonden de gezamenlijke kerken van Olst en Boskamp met een mooie kraam op de jaarmarkt. We stonden op onze vertrouwde plek bij boekhandel Korten.
  Ons thema was dit jaar de sociale activiteiten van de kerk. We hebben aan veel bezoekers verteld en laten zien wat we als kerken betekenen voor onze dorpen.
  Van de bezoekers hebben ruim 70 personen meegedaan aan de verloting van het prachtige boeket. Op uitnodiging woonde een enkele bezoeker ook de oecumenische tentviering op zondagmorgen bij.

  Oecumenische viering in feesttent
  Op zondag 17 september hebben we als gezamenlijke kerken van Olst en Boskamp de oecumenische startzondag in de feesttent gehouden.
  Voorgangers waren ds. Elly Urban en diaken Fokko de Graaf.
  De twee overdenkingen gingen over De ander van harte vergeven en de woorden van Efeziërs
  3, vers 18:
  Ik bid dat Hij jullie en alle andere christenen wil leren hoe groot en diep die liefde is.

  Muzikale medewerking werd verleend door het koor Freedom in Raalte. Hoewel achter de schermen van alles geregeld was, moest het koor toch improviseren met eigen apparatuur om zingen en spreken mogelijk te maken. Hartelijk dank hiervoor!


  Ruim 80 ‘feestgangers’ genoten van deze mooie dienst. Fijn om het nieuwe kerkelijk jaar op deze inspirerende wijze als kerken van Olst en Boskamp samen te kunnen starten.
 5. Oproep!
  Voor de oecumenische avondgebeden zijn we dringend op zoek naar mensen die hieraan een bijdrage willen leveren door, in tweetallen, een viering voor te bereiden en daarin voor te gaan. Het is niet moeilijk en het geeft jezelf veel voldoening en inspiratie om toe te werken naar de hoogfeesten van Kerstfeest en Pasen.

  Meer vrijblijvende informatie bij Lammie In ’t Veld. 06-57038176
terug