Oecumene

De werkgroep Oecumene bestaat uit leden van verschillende kerken. Samen willen we ons geloof uitdragen met respect voor elkaars geloofstradities. Christen zijn in deze tijd vraagt om met respect en waardering voor iedere traditie ons open te stellen voor wat ons bindt. Vanuit deze gedachte zoeken wij naar wegen om daar invulling aan te geven.

We organiseren vier keer per jaar een oecumenische dienst, afwisselend in de St. Willibrordkerk in Boskamp of in de Dorpskerk in Olst.
Zo houden we in januari een dienst voor de Eenheid van de Kerken, op de eerste zondag na Pinksteren vieren we zondag van de Drie-eenheid, in september de Startzondag (tegenwoordig onze tentviering) en begin november houden we een gezamenlijke dienst op Willibrordzondag.

Andere activiteiten zijn de Taizévieringen, de oecumenische avondgebeden in de 40dagen- en Adventstijd in de Dorpskerk, de kranslegging namens de gezamenlijke kerken van Boskamp en Olst op 4 mei, de kraam op de Jaarmarkt in september, de inloopochtenden op maandag in De Bastiaan en het contact met de werkgroep Vorming en Toerusting over oecumenische activiteiten.

Contactpersoon: Arja van Aken, mailadres: arjavanaken@planet.nl, telefoon: 563134.

Oproep!
Voor deze oecumenische avondgebeden zijn we  dringend op zoek naar mensen die hieraan een bijdrage willen leveren door, in tweetallen, een viering voor te bereiden en daarin voor te gaan. Het is niet moeilijk en het geeft jezelf veel voldoening en inspiratie om toe te werken naar de hoogfeesten van Kerstfeest en Pasen.

Meer vrijblijvende informatie bij Lammie In ’t Veld. 06-57038176

terug