Oecumene

Snel naar:
1. Algemeen
2. Wat doen we
3. Actueel
 
 1. Algemeen
  De werkgroep Oecumene bestaat uit leden van verschillende kerken. Samen willen we ons geloof uitdragen met respect voor elkaars geloofstradities. Christen zijn in deze tijd vraagt om met respect en waardering voor iedere traditie ons open te stellen voor wat ons bindt. Vanuit deze gedachte zoeken wij naar wegen om daar invulling aan te geven.
   
 2. Wat doen we:
  - We organiseren vier keer per jaar een oecumenische dienst, afwisselend in de St. Willibrordkerk in Boskamp of in de Dorpskerk in Olst.
  - Zo houden we in januari een dienst voor de Eenheid van de Kerken.
  - Op de eerste zondag na Pinksteren vieren we zondag van de Drie-eenheid.
  - In september de Startzondag (tegenwoordig onze tentviering)
  - Begin november houden we een gezamenlijke dienst op Willibrordzondag.
  - Andere activiteiten zijn de Taizévieringen,
  - De oecumenische avondgebeden in de 40dagen- en Adventstijd in de Dorpskerk,
  - De kranslegging namens de gezamenlijke kerken van Boskamp en Olst op 4 mei,
  - De kraam op de Jaarmarkt in september,
  - De inloopochtenden op maandag in De Bastiaan
  - En het contact met de werkgroep Vorming en Toerusting over oecumenische activiteiten.
   
 3. Actueel
  Oecumenische viering in Boskamp
  Op zondag 4 juni is er om 10 uur weer een oecumenische viering in de kerk van Boskamp. Deze dienst staat in het teken van de Drie-Eenheid en dat vieren we als kerken samen omdat we allemaal gedoopt zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
  Als leden van de kerken van Olst en Boskamp willen we elkaar op deze bijzondere dag in het kerkelijk jaar dan ook graag ontmoeten en samen ons geloof vieren. Voorgangers zijn pastoraal werker L. Gunnink- van den Berg en ds. H. Diermanse. Het Gemengd Koor Boskamp en koor Ardente zullen samen de muzikale omlijsting vorm geven en met en voor ons zingen. Na afloop drinken we natuurlijk samen een kopje koffie of thee. U wordt dan ook allemaal van harte uitgenodigd.


Contactpersoon: Arja van Aken, mailadres: arjavanaken@planet.nl, telefoon: 563134.

Oproep!
Voor deze oecumenische avondgebeden zijn we  dringend op zoek naar mensen die hieraan een bijdrage willen leveren door, in tweetallen, een viering voor te bereiden en daarin voor te gaan. Het is niet moeilijk en het geeft jezelf veel voldoening en inspiratie om toe te werken naar de hoogfeesten van Kerstfeest en Pasen.

Meer vrijblijvende informatie bij Lammie In ’t Veld. 06-57038176

terug