zondag 27 februari 2022

Zondagsdienst

Locatie: 
 Dorpskerk Olst
Tijdstip: 
 10:00  - 11:00

Bijzonderheid:   Zie versoepelde Coronamaatregelen
Voorganger:   Ds. H. Nekeman
Organist:    Pieter Visser
Eindcollecte:   Diakonie: Kerk in Actie - vakantietasjes
Kindernevendienst/
Oppasdienst
  Nee
 
Koffiedrinken    In de Bastiaan na de kerkdienst

terug