Diaconie

Snel naar:
  1. Toelinchting diverse - diaconale collecten (1)
  2. Voorjaarscollecte - ZWO (1)
  3. Stichting Present (1)
  4. Ontmoetingsmiddag 29 maart (terugblik)
  5. Aardappelactie


4. Ontmoetingsmiddag in de Bastiaan       
                                                                               
Een kleine 30 mensen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om naar de ouderenmiddag te komen. Na een welkom met koffie of thee en wat lekkers werd er een film vertoond. Deze film, opgenomen in 1986, liet het hele kerkelijk jaar zien, van de toen nog Hervormde Gemeente.
Veel gemeenteleden daaruit zijn ons ontvallen, maar toch goed om hen te herinneren, in het vele werk dat toen ook gedaan werd.
Wie herinnert zich Henk IJzerman, meneer Nuissl en Klaas Kuiper en zoveel anderen, niet? Sommige kijkers/luisteraars herkenden mensen aan hun stem.
Wij, als huidige ouderen, zagen soms de ouders van ons, de toenmalige jongeren!
Bertus Hassink en ds. Holtrop hebben een mooi en interessant tijdsbeeld gemaakt, vol herinneringen.
Daarna was er een zang/piano-optreden van Carien Duursema en Cheryl Boksebeld.
Het enthousiasme van beiden werkt altijd aanstekelijk. En ze kregen ons dan óók aan het zingen!
Na de in canon gezongen:
“Voor al uw goede gaven Heer,
Wij danken U o Heer
Halleluja, halleluja, halleluja “        
wachtte ons nog een heerlijke soep met broodjes!
Dank je wel College van diakenen voor de gezellige middag.

Cees en Gerda Vonk
   
5. Aardappelactie

Zondag 16 april zullen er weer pootaardappels uitgedeeld worden. U kunt deze aardappels daarna vrijwel direct poten. (ze hebben bij mij al een poosje in het licht gelegen, volgens instructie van Herman Menkveld). Er is niet veel ruimte nodig. Een klein (zonnig) hoekje van de tuin of een bloempot is al voldoende!
Het ras is deze keer Twister en de aardappels zijn door Herman geschonken.
De oogst zal rond dankdag weer in ontvangst worden genomen en aan de voedselbank gedoneerd worden. Hierover hoort u later meer. Doet u weer mee?!

Namens de diaconie,
Anna Couperus


(1) - Informatie staat elders op de website - klik op de link
terug