Diaconie

nel naar:
 1. Toelichting diverse - diaconale collecten (1)
 2. Voorjaarscollecte - ZWO (1)
 3. Stichting Present (1)
 4. Warme jassen Olst-Wijhe (NIEUW 2024)
 5. Vakantie RCN vakantiepark (1)
 6. Kerk in Actie - Oekraïne (terugblik)
 7. Ontmoetingsmiddag (25 april)
 8. Aardappelactie (terugblik)
 9. Meester Geertshuis - Christelijke meditatie
 10. Voedselbank (terugkoppeling)
 11. Noodhulp Noord-Afrika (Marokko en Libië)
(1) - Informatie staat elders op de website - klik op de link

4. VOORAANKONDIGING WARME JASSENACTIE 2024 

Bewaar nu uw (kinder) winterjassen sjaals en handschoenen voor de
Warme Jassen-actie   in de maand november!
Inleverlocatie wordt nader bekend gemaakt!
Tevens zijn we op zoek naar restanten haak- en breigarens.
Deze garens kunnen ingeleverd worden in de Bastiaan.
Hiervoor staat een doos in de hal.

Bij voorbaat dank!6. Kerk in Actie - Oekraïne

Hartelijk dank aan allen die er aan meegewerkt hebben om de landelijke huis-aan-huiscollecte voor Hulp aan kinderen in de Oekraïne, georganiseerd door Kerk-in-Actie,  tot een succes te maken! 

In de week van 20 t/m 25 november zijn collectanten in Fortmond, Boskamp, op de Eikelhof en in Olst op pad geweest met als mooi resultaat een bedrag van € 2.069,26!

Daarnaast hebben velen hun bijdrage rechtstreeks overgemaakt  via de QR- code of bank. Heeft u de collectant gemist, dan kunt u alsnog uw bijdrage overmaken naar: rek.nr. NL 89 ABNA 0457 457 457  t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht onder vermelding van h.a.h-collecte Hulp kinderen in de Oekraïne.
Alle gevers, geefsters en collectanten, namens de kinderen in de Oekraïne:
Hartelijk dank
Gerrie Holtkuile    
                     


7. Ontmoetingsmiddag in de Bastiaan       
                                                                               
Ontmoetingsmiddag ouderen 25 april 2024
Ook dit jaar organiseren de vrijwilligers en de diaconie een gezellige ontmoetingsmiddag voor de ouderen in onze gemeente. Deze wordt gehouden op donderdagmiddag 25 april vanaf 15.00 uur in de Bastiaan. Zet het alvast in uw agenda! Het belooft een interessante middag te worden.
Leden van de vereniging ’t Olster Erfgoed nemen ons mee in de historie van Olst. Zij zullen een film laten zien over Olst in de 50’er jaren. Ook nemen ze oude gebruiksvoorwerpen mee, waarover zij enthousiast zullen vertellen.

Daarnaast zal er voldoende gelegenheid zijn om onder het genot van een kop koffie of thee met wat lekkers elkaar te ontmoeten.

Rond 18.00 uur wordt de middag, na de soep-met-brood-maaltijd, afgesloten.

Allen die dit jaar 75 jaar of ouder zijn ontvangen een uitnodiging, maar een eventuele jongere echtgenoot of partner is ook van harte welkom.
Lukt het niet om op eigen gelegenheid te komen, dan wordt u gehaald en weer thuis gebracht.
Neem hiervoor even contact op met Anita Beenen via telefoon: 06-2954 7998 of email: anita.beenen@casema.nl.

Anita Beenen
 

8. Aardappelactie

In het voorjaar hebben de Klein Sallandse Diaconieën pootaardappelen uitgedeeld in de kerk. De aardappels waren bedoeld om te poten en later te oogsten. Naast de aardappelen zijn er ook door een aantal kerken levensmiddelen ingezameld.
Maandag 6 november hebben we de oogst en de levensmiddelen gezamenlijk naar de Voedselbank Raalte gebracht.
Voorzitter Frank Rouwenhorst nam dit alles in ontvangst. Na koffie en een rondleiding door het prachtige nieuwe onderkomen van de Voedselbank zijn we weer met lege auto's huiswaarts gegaan. Het was een mooie actie.
Namens de Voedselbank Raalte en de diaconieën van Klein Salland hartelijk dank!
Ali Speksnijder
 

9. Meester Geertshuis - Christelijke meditatie
In deze tijd waarin van alles gebeurt en in beweging is, en mensen druk zijn met werk en met zichzelf, is het goed om af en toe even stil te staan en tot rust te komen.
Daarbij kan christelijke meditatie behulpzaam zijn.
Christelijke meditatie is een heel oude vorm van meditatie die vooral in kloosters en bij kluizenaars vanaf de vroegste eeuwen van het christendom werd gepraktiseerd. In de huidige tijd denken we bij meditatie al gauw aan oosterse vormen zoals zen. Maar er bestaat ook een oecumenische, christelijke persoonlijke verdieping naast kerkdiensten en andere activiteiten. De belangrijkste vorm van christelijke meditatie werkt met Bijbelteksten en teksten van bijvoorbeeld Augustinus en Etty Hillesum. De meditatie gebeurt in groepsvorm om elkaar te ondersteunen.
De meditatie wordt geleid door Hans Kerklaan, gepensioneerd pastor en presentiewerker. Bij afwezigheid van Hans wordt de groep geleid door een van de andere deelnemers.
Als begeleider heb ik me, na mijn pensionering als gevangenispastor (rk), verdiept in deze vorm van meditatie. Het  doet ons goed om er mee bezig te zijn.”  Hans Kerklaan

Wil je kennismaken of je verdiepen in christelijke meditatie dan kan dat bij de meditatiegroep in het Meester Geertshuis. De huidige deelnemers komen van verschillende kerken en achtergronden. Behalve de meditatie is er na afloop altijd uitwisseling van gedachten bij de koffie/thee.
U kunt zich opgeven via: jtmkerklaan@gmail.com of via tel. ‪0570-613 340/ ‪06-342 243 05

Tijd: Vrijdag oneven weken van 10:00 tot 11:30 uur.

Anna Couperus

10. Voedselbank (terugkoppeling)
Op de zondagen 14 en 21 januari heeft er een winkelwagen in de Bastiaan/onder de toren gestaan ten behoeve van cliënten uit Olst van de Voedselbank.
Namens de Diaconie willen we u hartelijk bedanken voor de voedseldonaties! Het is een flinke kar vol geworden, en nog meer!


De diaconie vult de inhoud nog aan met geld wat we “bespaard” hebben door geen kerstattenties te doen maar kerstkaarten voor onze 75+ gemeenteleden. Hiervoor worden Kruidvat bonnen gekocht die toegevoegd worden aan de voedselpakketten voor de gezinnen uit Olst.
Met de gift van een gemeentelid kunnen we daarnaast nog voor €150,00 extra boodschappen doen, die toegevoegd worden aan de ingezamelde goederen.

Reactie Voedselbank Raalte-Olst/Wijhe (februari 2024)

Beste kerkgangers,
Als Voedselbank Raalte e.o. mochten we donderdag 25 januari weer veel producten in ontvangst nemen die door jullie zijn ingezameld. Het zijn veelal producten met een langere tenminste-houdbaar-tot datum. We zijn hier extra blij mee: het grote voordeel hiervan is, dat als wij op enig moment over te weinig verse producten beschikken we deze producten aan onze cliënten kunnen meegeven.
We kunnen hiermee weer veel cliënten blij maken.


Mede namens de overige bestuursleden: heel hartelijk dank.
Met vriendelijke groeten,
Frans Rouwenhoff, voorzitter

11. Noodhulp Noord-Afrika
Op 8 september 2023 vond een zware aardbeving plaats in het Atlasgebergte in Marokko, 80 kilometer ten zuiden van Marrakesh. Inmiddels zijn meer dan 2800 mensen omgekomen, vooral in de bergdorpen.
Twee dagen later trof storm Daniël Libië. Heftige regen veroorzaakte daar overstromingen en de breuk van twee dammen. Er zijn duizenden doden en 10.000 mensen vermist. Naar schatting zijn 34.000 mensen ontheemd geraakt.

Migranten extra kwetsbaar in Marokko
De aardbeving in Marokko heeft vooral onder dorpsbewoners in het Atlasgebergte veel slachtoffers gemaakt. Ook in de stad Marrakesh zijn huizen ingestort. Daar zijn ook vluchtelingen en migranten uit verschillende Afrikaanse landen hun onderdak en bezittingen kwijt. Sommigen zitten klem in Marokko: ze kunnen niet verder reizen en niet terug naar hun thuisland. Moeders met kleine kinderen zijn extra kwetsbaar en hebben snel een veilige plek nodig om te wonen. Zij kunnen bij niemand aankloppen voor hulp, omdat ze in Marokko niet formeel opgevangen worden.
Welke hulp biedt Kerk in Actie in Marokko?
Onze partnerkerk in Marokko kan met onze steun deze migranten extra noodhulp bieden in de vorm van voedselpakketten, medische hulp, kleding, dekens, zeep, shampoo en babyvoeding. Ook helpt de kerk met het zoeken van onderdak en school voor moeders en kinderen, en verleent ze waar nodig pastorale hulp.

Situatie in Libië
In Libië zijn vooral inwoners van de steden Derna, Al-Bayda en Shahat zwaar getroffen. Huizen zijn vernield, mensen zitten zonder elektriciteit en water. Omdat mobiele telefoonmasten niet werken is communicatie moeilijk. Mensen en huizen liggen onder de modder. Wegen zijn weggeslagen. Ziekenhuizen zijn overspoeld met gewonden. Ook zijn explosieven en mijnen meegesleept met de stroom.
Welke hulp biedt Kerk in Actie in Libië?
Via een Deense protestantse organisatie biedt Kerk in Actie de eerste hulp in Libië.
Reddingsteams in Derna worden voorzien van medische hulpmiddelen, zaklampen, hoofdlampen, handschoenen, touwen en andere middelen om puin te verwijderen. Daarnaast wordt onderdak voor daklozen opgezet in scholen en worden dekens, bedden en hygiëne-artikelen en flessen water verspreid onder de slachtoffers.

Onze hulp
Als diaconale gemeente willen we financieel bijdragen aan deze noodhulp in Noord Afrika.
Doneren kan via de app Apostel of via de bankrekening van onze Diaconie:
NL50RABO0146260120 (Diaconie PG Olst) onder vermelding van Noodhulp Noord Afrika
Namens de diaconie, Anna Couperus
 
terug