Diaconie

Snel naar:
 1. Toelinchting diverse - diaconale collecten (1)
 2. Voorjaarscollecte - ZWO (1)
 3. Stichting Present (1)
 4. Kerk in Actie - Oekraïne
 5. Ontmoetingsmiddag 29 maart (terugblik)
 6. Aardappelactie
 7. Warme jassen Olst-Wijhe
 8. Meester Geertshuis - Christelijke meditatie
 9. Voedselbank - (Aardappelactie 2023)
 10. Noodhulp Noord-Afrika (Marokko en Libië)
(1) - Informatie staat elders op de website - klik op de link

4. Kerk in Actie - Oekraïne


Help mee zodat kinderen in Oekraïne deze verschrikkelijke oorlogstijd zo goed mogelijk door kunnen komen. Jouw hulp is nodig!
Help mee zodat kinderen in Oekraïne deze verschrikkelijke oorlogstijd zo goed mogelijk door kunnen komen. Uw/jouw hulp is nodig!

Vallen, opstaan en weer doorgaan. De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen, de toekomst van het land.
Help jij mee zodat kinderen in Oekraïne deze verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door kunnen komen? Met de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie sponsoren we voedselprojecten, nieuwe gebouwen zodat kinderen naar school kunnen blijven gaan, opvangplekken waar ze kunnen opwarmen en spelen, en psychosociale hulp om trauma’s te beperken. Mogen we op je rekenen? Kijk op kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte hoe jij kunt helpen!
Door omstandigheden zijn een aantal straten nog niet ingevuld. Hoe meer collectanten hoe minder straten er door jou gecollecteerd hoeven te worden. Alles in overleg.
Doe je mee? Meld je dan aan bij:

Gerrie Holtkuile tel: 0570 563215 bgg 06 165 859 80

P.S. Attendeer ook je familieleden, vrienden en mede-gemeenteleden op deze website. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer kinderen we kunnen helpen.


5. Ontmoetingsmiddag in de Bastiaan       
                                                                               
Een kleine 30 mensen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om naar de ouderenmiddag te komen. Na een welkom met koffie of thee en wat lekkers werd er een film vertoond. Deze film, opgenomen in 1986, liet het hele kerkelijk jaar zien, van de toen nog Hervormde Gemeente.
Veel gemeenteleden daaruit zijn ons ontvallen, maar toch goed om hen te herinneren, in het vele werk dat toen ook gedaan werd.
Wie herinnert zich Henk IJzerman, meneer Nuissl en Klaas Kuiper en zoveel anderen, niet? Sommige kijkers/luisteraars herkenden mensen aan hun stem.
Wij, als huidige ouderen, zagen soms de ouders van ons, de toenmalige jongeren!
Bertus Hassink en ds. Holtrop hebben een mooi en interessant tijdsbeeld gemaakt, vol herinneringen.
Daarna was er een zang/piano-optreden van Carien Duursema en Cheryl Boksebeld.
Het enthousiasme van beiden werkt altijd aanstekelijk. En ze kregen ons dan óók aan het zingen!
Na de in canon gezongen:
“Voor al uw goede gaven Heer,
Wij danken U o Heer
Halleluja, halleluja, halleluja “        
wachtte ons nog een heerlijke soep met broodjes!
Dank je wel College van diakenen voor de gezellige middag.

Cees en Gerda Vonk
   
6. Aardappelactie

In het voorjaar hebben de Klein Sallandse Diaconieën pootaardappelen uitgedeeld in de kerk. De aardappels waren bedoeld om te poten en later te oogsten. Naast de aardappelen zijn er ook door een aantal kerken levensmiddelen ingezameld.
Maandag 6 november hebben we de oogst en de levensmiddelen gezamenlijk naar de Voedselbank Raalte gebracht.
Voorzitter Frank Rouwenhorst nam dit alles in ontvangst. Na koffie en een rondleiding door het prachtige nieuwe onderkomen van de Voedselbank zijn we weer met lege auto's huiswaarts gegaan. Het was een mooie actie.
Namens de Voedselbank Raalte en de diaconieën van Klein Salland hartelijk dank!
Ali Speksnijder


7. Warme jassen Olst-Wijhe

Het kan u bijna niet ontgaan zijn. De afgelopen maanden is er regelmatig publiciteit geweest voor deze actie. In de ons kerkblad, in Huis aan Huis / Reklamix en via diverse digitale media.
Velen weten de weg naar de winkel van ‘Bij de Buuren’, H. Droststraat 22A te vinden. Er komen al veel jassen, dassen, sjaals, mutsen, handschoenen en sokken binnen..

De hele maand november kunt u ook nog spullen inleveren op dit adres.

Op woensdag 1 november start de actie vanuit een mooie opslagruimte, bij de parkeerplaats op het terrein van:
Woon-Zorglocatie Overkempe Koekoeksweg 100 Olst/Boskamp
Hier zijn mensen, die het financieel (even) wat moeilijker hebben van harte welkom om een jas met evt. toebehoren uit te komen zoeken. De afhaal-locatie is geopend op:
 • Woensdag 1, 8, 15, 22, en 29 november van 13.30 uur tot 16.30 uur
 • Vrijdag 3, 10, 17, en 24 november           van 13.30 uur tot 16.30 uur
 • Zaterdag 4, 11, 18, en 25 november        van 10.00 uur tot 14.00 uur
Voor wie liever naar Wijhe gaat: op dezelfde tijden is daar het Clubhuis Wijhese Zwemclub,  Zandhuisweg 6, als afhaal-locatie  geopend.
We hopen dat we een goed aanbod krijgen en nog belangrijker: dat mensen die het nodig hebben de weg weten te vinden.
Dus: zeg het voort.
Voor nadere informatie kunt u ons mailen:

Namens de voorbereidingsgroep:
Janny Kampinga ( jkp@hpkampinga.nl ) en Gerrie Holtkuile  (gholtkuile@live.nl)  

Wil je/ wilt u reageren, op de hoogte blijven van de voortgang of meer lezen over de actie “Warme Jassen” kijk dan op de Facebookpagina van de Caritas Heilige Lebuinus Parochie https://www.facebook.com/caritaslebuinusparochie of op www.NoaberhuusOW.nl of op www.pknwijhe.nl
Helpt u mee om bekendheid te geven aan deze mooie actie??

8. Meester Geertshuis - Christelijke meditatie
In deze tijd waarin van alles gebeurt en in beweging is, en mensen druk zijn met werk en met zichzelf, is het goed om af en toe even stil te staan en tot rust te komen.
Daarbij kan christelijke meditatie behulpzaam zijn.
Christelijke meditatie is een heel oude vorm van meditatie die vooral in kloosters en bij kluizenaars vanaf de vroegste eeuwen van het christendom werd gepraktiseerd. In de huidige tijd denken we bij meditatie al gauw aan oosterse vormen zoals zen. Maar er bestaat ook een oecumenische, christelijke persoonlijke verdieping naast kerkdiensten en andere activiteiten. De belangrijkste vorm van christelijke meditatie werkt met Bijbelteksten en teksten van bijvoorbeeld Augustinus en Etty Hillesum. De meditatie gebeurt in groepsvorm om elkaar te ondersteunen.
De meditatie wordt geleid door Hans Kerklaan, gepensioneerd pastor en presentiewerker. Bij afwezigheid van Hans wordt de groep geleid door een van de andere deelnemers.
Als begeleider heb ik me, na mijn pensionering als gevangenispastor (rk), verdiept in deze vorm van meditatie. Het  doet ons goed om er mee bezig te zijn.”  Hans Kerklaan

Wil je kennismaken of je verdiepen in christelijke meditatie dan kan dat bij de meditatiegroep in het Meester Geertshuis. De huidige deelnemers komen van verschillende kerken en achtergronden. Behalve de meditatie is er na afloop altijd uitwisseling van gedachten bij de koffie/thee.
U kunt zich opgeven via: jtmkerklaan@gmail.com of via tel. ‪0570-613 340/ ‪06-342 243 05

Tijd: Vrijdag oneven weken van 10:00 tot 11:30 uur.

Anna Couperus

9. Voedselbank
De Diaconie, het sociale werk van onze kerk, wordt regelmatig benaderd om projecten te ondersteunen.
Tijdens de collecte in de zondagse dienst, mogen we dan ook altijd rekenen op een bijdrage van de kerkgangers voor dit belangrijke werk. Daarnaast ontvangen we ook giften via de bank of de app Appostel, soms voor algemene doeleinden maar soms ook voorzien van een beschrijving van het doel waarvoor de gever de gift graag bestemd zou zien.
Nu steeds meer mensen het financieel moeilijker krijgen en van de Voedselbank gebruik moeten maken, werd door een gever gevraagd om daar de gift aan te besteden.
Dit naast de andere acties, door het jaar heen, voor de Voedselbank.

We hebben gezorgd dat de gebruikers van de Voedselbank een tas met vers fruit mee konden nemen bij de wekelijkse uitgifte. Dit werd erg gewaardeerd!
Op welke manier u ons, als Diaconie, ook ondersteunt… heel hartelijk dank hiervoor!

Namens de Diaconie,
Gerrie Holtkuile

10. Noodhulp Noord-Afrika
Op 8 september 2023 vond een zware aardbeving plaats in het Atlasgebergte in Marokko, 80 kilometer ten zuiden van Marrakesh. Inmiddels zijn meer dan 2800 mensen omgekomen, vooral in de bergdorpen.
Twee dagen later trof storm Daniël Libië. Heftige regen veroorzaakte daar overstromingen en de breuk van twee dammen. Er zijn duizenden doden en 10.000 mensen vermist. Naar schatting zijn 34.000 mensen ontheemd geraakt.

Migranten extra kwetsbaar in Marokko
De aardbeving in Marokko heeft vooral onder dorpsbewoners in het Atlasgebergte veel slachtoffers gemaakt. Ook in de stad Marrakesh zijn huizen ingestort. Daar zijn ook vluchtelingen en migranten uit verschillende Afrikaanse landen hun onderdak en bezittingen kwijt. Sommigen zitten klem in Marokko: ze kunnen niet verder reizen en niet terug naar hun thuisland. Moeders met kleine kinderen zijn extra kwetsbaar en hebben snel een veilige plek nodig om te wonen. Zij kunnen bij niemand aankloppen voor hulp, omdat ze in Marokko niet formeel opgevangen worden.
Welke hulp biedt Kerk in Actie in Marokko?
Onze partnerkerk in Marokko kan met onze steun deze migranten extra noodhulp bieden in de vorm van voedselpakketten, medische hulp, kleding, dekens, zeep, shampoo en babyvoeding. Ook helpt de kerk met het zoeken van onderdak en school voor moeders en kinderen, en verleent ze waar nodig pastorale hulp.

Situatie in Libië
In Libië zijn vooral inwoners van de steden Derna, Al-Bayda en Shahat zwaar getroffen. Huizen zijn vernield, mensen zitten zonder elektriciteit en water. Omdat mobiele telefoonmasten niet werken is communicatie moeilijk. Mensen en huizen liggen onder de modder. Wegen zijn weggeslagen. Ziekenhuizen zijn overspoeld met gewonden. Ook zijn explosieven en mijnen meegesleept met de stroom.
Welke hulp biedt Kerk in Actie in Libië?
Via een Deense protestantse organisatie biedt Kerk in Actie de eerste hulp in Libië.
Reddingsteams in Derna worden voorzien van medische hulpmiddelen, zaklampen, hoofdlampen, handschoenen, touwen en andere middelen om puin te verwijderen. Daarnaast wordt onderdak voor daklozen opgezet in scholen en worden dekens, bedden en hygiëne-artikelen en flessen water verspreid onder de slachtoffers.

Onze hulp
Als diaconale gemeente willen we financieel bijdragen aan deze noodhulp in Noord Afrika.
Doneren kan via de app Apostel of via de bankrekening van onze Diaconie:
NL50RABO0146260120 (Diaconie PG Olst) onder vermelding van Noodhulp Noord Afrika
Namens de diaconie, Anna Couperus
 
terug