Inleveren kopij Kerkwijzer

Algemeen
Teksten graag in Word-format, afbeeldingen als jpg-bestand. Pdf-bestanden worden helaas onscherp.
Gegevens voor de rubrieken Kerkdiensten en agenda mailen naar: scriba@pkn-olst.nl         

Datum voor september-nummer
Kopij voor de Kerkwijzer van september ontvangen wij graag uiterlijk op dinsdag 27 augustus via kerkwijzer@pkn-olst.nl   
Het september-nummer verschijnt op 5 september 2024
 
terug